نظام های مختلف آموزشی آموزش و پرورش

نظام قديم( ۳-۳-۶ ) = دوره ۶ ساله ابتدايي + ۳ سال دبيرستان (سيكل اول ) + ۳ سال دبيرستان(سيكل دوم)

شروع اجرايي دوره ابتدايي ۱۳۰۲ شمسي و دوره متوسطه از مهرماه سال ۱۳۱۳

نظام قديم( ۴-۳-۵ )= ۵ سال ابتدايي + ۳ سال راهنمايي + ۴ سال متوسطه

شروع اجرايي دوره متوسطه از مهرماه سال ۱۳۵۳

نظام قديم نيم سالي واحدي (۱-۳-۳-۵ )= ۵ سال ابتدايي + ۳ سال راهنمايي + دوره ۳ ساله متوسطه+ ۱ سال دوره پيش دانشگاهي

شروع اجرايي نظام جديد آموزش متوسطه به شيوه نيم سالي واحدي دوره متوسطه از مهرماه سال ۱۳۷۱

نظام قديم سالي واحدي (۱-۳-۳-۵ )= ۵ سال ابتدايي + ۳ سال راهنمايي + دوره ۳ ساله متوسطه + ۱ سال دوره پيش دانشگاهي

شروع اجرايي دوره متوسطه به شيوه سالي واحدي از مهرماه سال ۱۳۷۹

نظام جديد(۳+۳،۳+۳ )= (۳+۳) سال ابتدايي + ۳ سال دوره اول متوسطه + ۳ سال دوره دوم متوسطه

شروع اجرايي این نظام به صورت تلفیقی و تدریجی از مهرماه سال

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن