برای دریافت آخرین نگارش روی لوگو برنامه و برای دریافت آخرین هلپر جهت رفع خطای ۲۵ روی لوگو هلپر کلیک نمایید و سپس  در محل C:\Program Files\Pajoohesh  و در پوشه مربوطه استخراج و جایگزین شوند:

نگارش ۱۱٫۹

راهنمایی

۰۱/۲۲/۲۰۲۰

نگارش ۲۸

دانا و ۱۶٫۶ پیش دانشگاهی

۲۱/۰۱/۲۰۱۹

نگارش ۱۴٫۸

توصیفی

۱۲/۰۱/۲۰۱۹

دکمه بازگشت به بالا