قانون استفاده از تکماده و آموزش فرآیند در سیدا

تکماده برای دانش آموزان متوسطه اول و دوم و دیپلم مجدد و ایثارگران

قانون استفاده از تکماده و اقدام در سامانه سیدا برای متوسطه اول، متوسطه دوم و دیپلم مجدد

بروز رسانی قانون تکماده دوره دوم متوسطه ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 

 

قانون استفاده از تکماده و آموزش فرآیند در سیدا
قانون استفاده از تکماده و آموزش فرآیند در سیدا
قوانین تک ماده و شرایط قبولی برای تمام مقاطع تحصیلی به قلم مشاور شما محمدرضا عادل خانی تقدیم حضورتان می گردد:
❇️ تکماده در متوسطه دوم:

اولا توجه کنید که برای دانش آموزان مدارس روزانه ضریب مستمر نوبت اول = ۱ و ضریب نوبت اول = ۲ و ضریب مستمر نوبت دوم = ۱ و ضریب نوبت دوم = ۴ می باشد.

برای دانش آموزان مدارس روزانه که در پایگاه تابستانی (تا سقف ۱۰ واحد دروس را به صورت حضوری یعنی با نمره مستمر انتخاب کرده اند) و دانش آموزان بزرگسال عادی که که در هر نیمسال و دوره تابستانی بزرگسال دارای نمره مستمر هستند ضرایب به صورت زیر است:

ضریب مستمر = ۱ و ضریب نمره پایانی = ۴

برای دانش آموزان روزانه که در دوره تابستان در پایگاه شرکت نکرده و درس را به صورت غیر حضوری انتخاب کرده اند و دانش آموزان بزرگسال عادی و یا داوطلب آزاد که نمره مستمر ندارند، ملاک همان نمره پایانی می باشد.

طریقه محاسبه نمره سالانه یا معدل گیری برای یک درس هم از همان روش قدیمی ضرب کردن ضرایب در نمرهات و جمع زدن آن ها و تقسیم برای مجموع ضرایب بدست خواهد آمد.

 

✅ اصلاحیه: براساس نامه شورای عالی ۱۲۰/۱۲۹۵۸۰ تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰

 

اصلاح قانون تکماده دوره دوم متوسطه به حداکثر 4 عنوان درسی اعم از داخلی و نهایی
اصلاح قانون تکماده دوره دوم متوسطه به حداکثر ۴ عنوان درسی اعم از داخلی و نهایی

 

بر اساس مصوبه پنجاه و هشتمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش  مفاد تبصره ۱ ماده ۸۲ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه و تبصره ۱ ماده ۶۶ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور اصلاح شد و در نتیجه تعداد دروس تکماده (تبصره) به حداکثر ۴ عنوان اعم از داخلی و نهایی تغییر یافت.

تکماده
اینفوگرافیک استفاده از تکماده در دوره دوم متوسطه
? در سال یا دوره آخر تحصیل در دوره دوم متوسطه و هنگام فارغ التحصیلی در صورتیکه دروسی این شرایط را داشته باشند، به صورت اتوماتیک توسط سامانه امین موجب فارغ التحصیلی و دیپلم شدن دانش آموزان خواهد شد لذا در صورت عدم تمایل به استفاده از تکماده سریعا باید درخواست کتبی را به مدیر مدرسه تحویل دهند تا ایشان از طریق سامانه مذکور درخواست عدم استفاده از تبصره را درج نماید.
? ماده ۸۲- دانش آموزی فارغ التحصیل شناخته می شود که در همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه رشته مربوط، قبول شده باشد و معدل کل وی کمتر از ۱۰ نباشد.
?  تبصره ۱ – چنانچه آخرین نمره درس (سالانه، تابستانی یا غیرحضوری) دانش آموزی، از مجموع درس های دوره دوم متوسطه، حداکثر در چهار عنوان درسی (دو عنوان نهایی و دو عنوان غیرنهایی)، ۷ و بیشتر و معدل کل وی نیز حداقل ۱۰ باشد، فارغ التحصیل شناخته می شود. آن دسته از درس های شاخه فنی و حرفه ای که نصاب قبولی آنها ۱۲ است و همچنین استاندارد مهارت (درس های مهارتی) و کارورزی در شاخه کاردانش، مشمول این تبصره نمی شوند.
? تبصره ۲ – استفاده نکردن از شرایط تبصره ۱ این ماده در نوبت امتحانی خردادماه، با درخواست کتبی ولی دانش آموز بلامانع است، در این صورت اگر دانش آموزی در نوبت امتحانی شهریورماه شرکت کند و نمره مأخوذه وی در درس های مربوط، کمتر از نمره امتحانی خردادماه شود، نمره خردادماه وی در کارنامه درج می شود.
✅ اصلاحیه: براساس نامه شورای عالی ۱۲۰/۱۰۳۴۲۶ تاریخ ۹۸/۶/۵
? هنرجویان فنی حرفه ای و کاردانش می توانند حداکثر در ۴ عنوان درس غیر نهایی با رعایت سایر شرایط از تبصره استفاده نمایند. ( دروس شایستگی های فنی و غیرفنی که نصاب آنها ۱۲ هست مشمول استفاده از این تبصره نمی باشند.)
? هنرجویان شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در دروس شایستگی های پایه به شرطی می توانند از تبصره ذیل ماده ۸۲ روزانه و ماده ۶۶ نیمسالی واحدی استفاده کنند که علاوه بر کسب نمره شایستگی ۲ (کسب شایستگی در حد انتظار) در حداقل سه پودمان، میانگین نمره تمام پودمان های آن درس کمتر از ۷ نباشد.
✅ نکات مربوطه:
? اگر معدل کل دانش آموز کمتر از ۱۰ باشد فارغ التحصیل نمی‌شود.
? حداقل نمره سالانه دروس باید ۷ باشد تا بتواند به عنوان تک ماده استفاده شود.
? ملاک محاسبه (تک ماده) آخرین نمره کسب شده توسط دانش آموز می باشد.
? این دو درس داخلی می‌تواند از هر پایه یعنی (دهم، یازدهم و یا دوازدهم) باشد.
? دروس نهایی تنها مختص دروس پایه دوازدهم است که امتحان آن به صورت نهایی انجام می شود.
? تکماده زمانی صورت می‌گیرد که دانش‌آموز شرایط فارغ التحصیلی را دارا باشد.
? دروسی که از پایه دهم و یازدهم قرار است تک ماده شود در اصطلاح برای دانش آموز ذخیره می شود تا زمانی که شرایط فارغ التحصیلی حاصل شود.
? در کاردانش و فنی چون درس نهایی وجود ندارد هر چهار تکماده در مورد دروس داخلی اعمال می‌شود.
? دروسی که شرط قبولی آنها (دروس مهارتی و کارورزی) نمره ۱۲ باشد شامل تک ماده نمی شوند.
? شرط استفاده از تک ماده در دروس شایستگی پایه، علاوه بر کسب نمره ۲ در حداقل سه پودمان، میانگین نمره تمام پودمان ها نیز کمتر از ۷ نباشد.

در خصوص دانش آموزان مدارس ایثارگران به استناد تبصره ۴ ماده ۶۶ آیین نامه بزرگسالان دوره دوم متوسطه، دانش آموز مدرسه ایثـارگران عـلاوه بـر دروس موضـوع تبصـره یـک و دو ایـن مـاده چنانچه از یكی از دروسی كه نصاب قبولی آن ها ۱۰ می باشد، نمره كمتر از ۱۰ كسب كند نیز فارغ التحصیل شناخته خواهد شد.
یعنی در واقع میشه گفت دانش آموزان ایثارگران یک تماده اضافه تر دارند.

ولی اگر درخواست جابجایی دوره فارغ التحصیلی بدهند، شرایط فرق خواهد کرد که می توانید برای اطلاع بیشتر به این لینک مراجعه کنید.

❇️ امکان استفاده از تکماده برای داوطلبان دیپلم مجدد نیز فراهم می باشد.
امکان استفاده از تکماده برای داوطلبان دیپلم مجدد نیز فراهم می باشد.
امکان استفاده از تکماده برای داوطلبان دیپلم مجدد نیز فراهم می باشد.
❇️ تکماده در متوسطه اول:
اینفوگرافیک تکماده دوره اول متوسطه
اینفوگرافیک تکماده دوره اول متوسطه
? هر ساله و در هر کدام از پایه های هفتم، هشتم و نهم در دوره اول متوسطه برای فراهم شدن وضعیت قبولی پایه و ارتقا به پایه بالاتر، در صورت فراهم بودن این شرایط، با طی کردن فرایند سیستمی درخواست مجوز در سامانه سیدا اعمال خواهد شد.
? ماده ۱۳- دانش آموزي در خردادماه قبول شناخته می شود که داراي شرايط زير باشد:
الف) معدل کل وي کمتر از ده ( نباشد.
ب) نمره ارزشیابی نوبت دوم او در هیچ يک از مواد درسی بدون ضريب کمتر از ده نباشد.
ج) نمره سالیانه وي در هیچ يک از مواد درسی کمتر از ۳۰ نباشد.
تبصره ۱- نمره سالیانه هر درس حاصل جمع نمره نوبت اول و دو برابر نمره نوبت دوم خواهد بود.
تبصره ۲- معدل کل دانش آموز عبارت است از مجموع نمره سالیانه همه دروس (به جز انضباط) تقسیم بر سه برابر تعداد مواد درسی آن پايه.
? ماده ۱۴- هرگاه معدل کل دانش آموزي در خرداد يا شهريور ماه در پايه هاي هفتم، هشتم و نهم حداقل ده (۱۰) باشد و در يک درس نمره کمتر از ده يا معدل کل وي حداقل دوازده (۱۲) باشد و در دو درس نمره کمتر از ده کسب کند، قبول شناخته می شود.
? تبصره ۱- دانش آموز در طول دوره اول متوسطه می تواند در هر درس دو بار از مفاد اين ماده استفاده کند. استفاده براي بار دوم از اين ماده در هر درس، منوط به کسب حداقل نمره ۵ می باشد.
? تبصره ۲ – استفاده از مفاد اين ماده در خردادماه به شرط احراز بند ج ماده ۱۳ و با درخواست کتبی ولی دانش آموز بلامانع است.
? تبصره ۳ – استفاده از مفاد اين ماده در دفتر ثبت ارزشیابی و کارنامه تحصیلی، درج می شود. –
? تبصره ۴ – مديران مدارس موظفند با همكاري اولیا و برنامه ريزي لازم، زمینه جبران ضعف درسی اين قبیل دانش آموزان را فراهم آورند.
✅ نکات مربوطه:
? دانش آموز در هر پایه (هفتم – هشتم – نهم) می تواند از تکماده استفاده نماید.
? اگر معدل کل (۱۰) باشد از یک تکماده و اگر (۱۲) باشد از دو تکماده می تواند استفاده نمایید.
? مجموع نمره سالانه درس باید (۳۰) باشد تا شرط تکماده داشته باشد.
? استفاده از تکماده در خرداد ماه اختیاری است در ضمن برای اعمال این بند نیاز به درخواست کتبی ولی دانش آموز دارد.
? شرط استفاده بار دوم از این ماده قانونی کسب حداقل نمره ۵ در درس مربوطه است.
✅ روش اعمال تکماده در سیدا:
۱-منوی عملیات ضمن سال
۲-دروس خاص معاف تطبیق و…
۳-تطبیق و معاف
۴- ایجاد
۵-انتخاب اسم دانش آموز
۶-انتخاب درس
۷-انتخاب نوع مجوز (تایید استفاده از تبصره در خرداد در متوسطه اول )
۸-انتخاب سال
۹-انتخاب دوره
۱۰-اعتبار سنجی و تایید
*** تفاوت تکماده (تبصره) در دوره اول و دوم متوسطه:
۱- در دوره دوم متوسطه به صورت اتوماتیک توسط سامانه امین انجام می شود و در دوره اول متوسطه باید درخواست آن در سیدا ثبت شود.
۲- در دوره دوم متوسطه در آخرین سال و دوره تحصیلی و هنگام فارغ التحصیلی روی دروس دهم، یازدهم و دوازدهم اعمال می شود ولی در دوره اول متوسطه هر ساله و در هر کدام از پایه های هفتم، هشتم و نهم  برای فراهم شدن وضعیت قبولی پایه و ارتقا به پایه بالاتر اعمال می گردد.

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

‫4 دیدگاه ها

  1. با سلام
    بنده دانش آموز فارغ‌التحصیل رشته ریاضی هستم و امسال برای دیپلم مجدد تجربی اقدام کردم میخواستم بدونم آیا من میتونم از تک ماده استفاده کنم؟

  2. سلام من از قبل دیپلم تجربی دارم در حال حاضر در امتحانات نهایی برای رشته انسانی شرکت میکنم برای دریافت دیپلم انسانی میخواستم بدونم اگه یکی از درسها کمتر از ۷ بگیرم میتونم تک ماده کنم تا دیپلم رو بهم بدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا