فرزانه بابائی

مدرس دانشگاه / دبیر رسمی آموزش و پرورش از سال 1391/ کارشناسی فیزیک نظری و کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران/ مؤلف کتاب فیزیک محاسباتی ویژه دانشجویان کارشناسی و ارشد
دکمه بازگشت به بالا