۵۴ نکته طرح نظارت جامع سنجش ویژه مدیران مدارس

54 نکته ای که علاوه بر آیتم های محور 2 و 3، در بازدید های روزانه و دوره ای از مدارس در راستای محورهای سنجش و ارزشیابی تحصیلی توسط کارشناسان سنجش منطقه و ناظرین وزارتی مورد بررسی قرار می گیرد

طرج نظارت جامع سنجش با شش محور دارای نکات و موارد فراوانی می باشد که اگر مدیران مدارس مفاد محورهای مربوط به خودشان یعنی محور دوم (آیین نامه و رعایت نکات آن در سامانه های دانش آموزی) و محور سوم (ارزشیابی مستمر) را رعایت کنند، مدرسه ایشان به یک مدرسه ایده آل تبدیل خواهد شد.

چک لیست ۵۴ مورد زیر مربوط به زمانیست که بنده مسؤول سنجش یکی از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران بوده و برای افزایش آمادگی و مهیا ساختن مستندات توسط مدارس تابعه در بازدید ناظران وزارتی، این موارد را برایشان تهیه و ارسال نمودم.

54 نکته طرح نظارت جامع سنجش ویژه مدیران مدارس
۵۴ نکته طرح نظارت جامع سنجش ویژه مدیران مدارس

محور ۲- آیا کلربوک مستندات وجود دارد؟ بلی / نیاز به پیگیری
۱- موجود بودن دفتر تحویل و تحول گواهینامه ها (پلمپ شده ) با کارشناسی سنجش طبق بخشنامه و بررسی تکمیل سه مرحله با نام و تاریخ : بلی / نیاز به پیگیری
۲- موجود بودن کتاب آیین نامه: بلی / نیاز به پیگیری
۳- موجود بودن دفترچه آیین نامه کمیسیون خاص و شورای مدرسه: بلی / نیاز به پیگیری
۴- موجود بودن کمد یا کشو شورای مدرسه جهت رسیدگی به نواقص پرونده دانش آموزان کمیسیونی و…..: بلی / نیاز به پیگیری
۵- وجود مدارک ضمیمه اعم از درخواست دانش آموز و ولی او،  مدارک لازم، صورتجلسه شورای مدرسه تکمیل شده، کپی برگ رای: بلی / نیاز به پیگیری
۶- در صورتیکه اظهار نظر در رابطه با پرونده دانش آموز مورد ۵ در اختیار شورای مدرسه نبود، آیا نسخه دوم از این مدارک به کمیسیون اداره ارسال شده است: بلی / نیاز به پیگیری
۷- وجود اصل برگ رای دارای استناد به بند و ماده مربوطه در پرونده دانش آموز در صورت نیاز: بلی / نیاز به پیگیری
۸- وجود کپی برگ رای در دفتر امتحانات و استناد به شماره و تاریخ آن در دفتر آمار در صورت نیاز : بلی / نیاز به پیگیری
۹- وجود زونکن مخصوص غایبین امتحانات : بلی / نیاز به پیگیری
۱۰- وجود مدارک شخص غایب در امتحانات اعم از درخواست جهت موجه شدن غیبت، گواهی پزشک، صورتجلسه شورای مدرسه و برگ رای یا برگ رای کمیسیون خاص (طبق تفویض اختیار آیین نامه)  : بلی / نیاز به پیگیری
۱۱- وجود زونکن اصلاح مشخصات دانش آموزان  : بلی / نیاز به پیگیری
۱۲- وجود مدارک اصلاح مشخصات دانش آموزان به صورت تفکیک شده در پوشه جداگانه در زونکن مورد ۱۱  : بلی / نیاز به پیگیری
۱۳- آیا می دانید: رسیدگی به هر نوع نقص پرونده دانش آموزان نیاز به معرفی متخلف دارد؟ پشت نویسی مدارک دانش آموز در اختیار مدرسه نمی باشد؟: بلی / خیر
۱۴- معاون اجرایی گرامی، آیا بر امور سیستمی و سامانه های دانش آموزی تسلط دارید؟: بلی / خیر
۱۵- معاون اجرایی گرامی، آیا بر امور شورای مدرسه،کمیسیون و آیین نامه ها تسلط دارید؟: بلی / خیر
۱۶- مدیر محترم، آیا بر امور شورای مدرسه،کمیسیون و آیین نامه ها تسلط دارید؟: بلی / خیر
۱۷- مدیر و معاون اجرایی محترم، آیا می دانید تمام مدارک و دفاتر اسنادی را باید با خودکار مشکی امضاء کنید؟: بلی / خیر
۱۸- بررسی پرونده دانش آموزان مبنی بر وجود چک لیست تکمیل مدارک، وجود مهر تطبیق با اصل و امضا توسط مدیر بر روی کپی مدارک شناسایی، کارنامه های پایه های قبل دارای تمبر و مهر مربوطه و مهر و امضاء مدیر پایه، اصل مدرک فارغ التحصیلی دوره قبل یا استعلام پیشخوانی آن، وجود مدارک مربوط به نظام وظیفه (فرم معافیت تحصیلی یا کارت پایان خدمت)، وجود نامه استعلام گیری و پاسخ استعلام دانش آموزان انتقالی (ویژه مدارس بزرگسال) و وجود اصل مدرک فارغ التحصیلی (دارای عکس و کامل بودن مهر و امضا ها) برای دانش آموزان فارغ التحصیل شده : بلی / نیاز به پیگیری 
۱۹- وجود دفتر رسید مدارک: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۰- وجود دفتر رسید که تعداد صفحات توسط مدیر آموزشگاه تایید شده و توسط اداره پلمپ شده باشد و دارای فهرست الفبایی در ابتدای آن: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۱- تمام ستون ها دردفتر رسید مدارک  تکمیل شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۲- ستون های مربوط به به تحویل گیرنده در دفتر رسید مدارک توسط خود ایشان تکمیل شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۳- ستون های مربوط به نوع سند تحویلی در دفتر رسید مدارک به طور کامل و دقیق تکمیل شده است و از عنوان “کلیه مدارک”  خودداری شده شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۴- طبق دفتر رسید مدارک، هنگام تحویل، شرایط سنی (۱۸ سال تمام)، تحویل به پدر و یا شخص دارای حضانت (با ذکر شماره سند مربوطه) رعایت شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۵- انسداد و پلمپ دفاتر امتحانات و فارغ التحصیلان و بررسی وجود نام امتحانات منطقه ۱۸ بر روی سرب و تاریخ و شماره ابلاغ مامور انسداد: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۶- رعایت حداکثر ۳۰۰صفحه در صحافی هر جلد دفتر و شماره گذاری دفاتر در صورتی که بیش از یک دفتر شوند: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۷- وجود لیست ۵ امضایی کامل شده (فرم ۲۹۱)، ریز نمرات و فرم انسداد ضمن سال و تابستان به صورت جداگانه در یک دفتر: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۸-دفتر آمار با سرب آمار پلمپ شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۹-بررسی کبر و صغر سن در دفتر آمار: بلی / نیاز به پیگیری 
۳۰-تکمیل بودن مهر و امضا ها در دفتر آمار: بلی / نیاز به پیگیری 
۳۱-تکمیل بودن تمام ستون ها در دفتر آمار: بلی / نیاز به پیگیری 
۳۲- آیا در قسمت تایید اداره آموزش و پرورش در زیر هر برگ دفتر آمار، کارشناسی مقطع مربوطه(ابتدایی، دوره اول متوسطه، فنی و کاردانش، دوره دوم متوسطه نظری) امضاء کرده است: بلی / نیاز به پیگیری 
۳۳- ثبت موارد انتقالی، ترک تحصیل و….. در ستون ملاحظات دفتر آمار: بلی / نیاز به پیگیری 
۳۴- تکمیل جدول مربوط به ورودی و خروجی و تغییرات آمار در آخر سال تحصیلی: بلی / نیاز به پیگیری 
۳۵- چیدمان صحیح دفاتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
۳۶- توجه به عدم ثبت نمره مستمر برای دروسی که فقط نمره پایانی دارند در دفتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
۳۷- بررسی ریز نمرات دستی و چاپی و حصول اطمینان از یکسان بودن این نمرات در دفاتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
۳۸- بررسی واقعی بودن نمرات مستمر در دفاتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
۳۹- امضاء و تاریخ  دبیر مربوطه در تمام لیست های دستی و چاپی دفاتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۱- یکسان بودن ردیف دفتر امتحانات با دفتر آمار مربوطه : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۲- عدم چاپ کارنامه دارای نیاز به تمبر به جای کارنامه مخصوص دفتر امتحانات  : بلی / نیاز به پیگیری 
محور ۳- آیا کلربوک مستندات وجود دارد؟ بلی / نیاز به پیگیری
۴۳- گزارش آمار اجمالی، امضا مسوول ثبت نمرات و مهر و امضای مدیر در دفتر امتحانات  : بلی / نیاز به پیگیری 
محور ۳- آیا کلربوک مستندات وجود دارد؟ بلی / نیاز به پیگیری
۴۴- وجود مستندات (عکس از جلسه و…) و صورتجلسات مربوط به جلسات برنامه ریزی و مقدمات ارزشیابی مستمر   : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۵- وجود مستندات (عکس از جلسه و…) از نظارت مستقیم مدیر بر ارزشیابی مستمر و روش تدریس معلمان (مثلا با حضور در کلاس درس )   : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۵- وجود نظرات کاربردی و راهبردی مدیر در دفاتر ارزشیابی هر یک از دبیران   : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۶- بررسی و آنالیز نمرات و ارایه راهکار در جهت بهبود   : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۷- بررسی و آنالیز نمرات و ایجاد نمودار و جداول : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۸- مستندات تاسیس انجمن و گروه های علمی متشکل از معلمین : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۹- مستندات برگزاری جلسات و همایش ها برای ارتقاء سطح دانش معلمین نسبت به ارزشیابی مستمر : بلی / نیاز به پیگیری 
۵۰- ارسال ماهانه مستندات و آنالیز نمرات ارزشیابی مستمر به صورت ماهانه به اداره : بلی / نیاز به پیگیری 
۵۱- مستندات ارایه بازخورد آنالیز نمرات ارزشیابی مستمر به صورت ماهانه به اولیاء : بلی / نیاز به پیگیری 
۵۲-مستندات تاثیر بازخوردهای ارزشیابی مستمر بر میزان پیشرفت تحصیلی و اصلاح روش تدریس معلمین: بلی / نیاز به پیگیری 
۵۳-آیا معلمین از پوشه کار، طرح درس روزانه و سالانه، ابزار و وسایل کمک آموزشی استفاده می کنند: بلی / نیاز به پیگیری 
۵۴-مستندات مربوط به تدریس و ارزشیابی خاص مربوط به معلمین دارای شیوه ای خاص: بلی / نیاز به پیگیری 

برای مشاهده فلوچارت طرح نظارت جامع در یک نگاه اینجا کلیک کنید.

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا