۵۴ نکته در خصوص محور ۲ و ۳ طرح نظارت جامع سنجش

54 نکته ای که علاوه بر آیتم های محور 2 و 3، در بازدید های روزانه و دوره ای از مدارس در راستای محورهای سنجش و ارزشیابی تحصیلی توسط کارشناسان سنجش منطقه و ناظرین وزارتی مورد بررسی قرار می گیرد

محور ۲- آیا کلربوک مستندات وجود دارد؟ بلی / نیاز به پیگیری
۱- موجود بودن دفتر تحویل و تحول گواهینامه ها (پلمپ شده ) با کارشناسی سنجش طبق بخشنامه و بررسی تکمیل سه مرحله با نام و تاریخ : بلی / نیاز به پیگیری
۲- موجود بودن کتاب آیین نامه: بلی / نیاز به پیگیری
۳- موجود بودن دفترچه آیین نامه کمیسیون خاص و شورای مدرسه: بلی / نیاز به پیگیری
۴- موجود بودن کمد یا کشو شورای مدرسه جهت رسیدگی به نواقص پرونده دانش آموزان کمیسیونی و…..: بلی / نیاز به پیگیری  
۵- وجود مدارک ضمیمه اعم از درخواست دانش آموز و ولی او،  مدارک لازم، صورتجلسه شورای مدرسه تکمیل شده، کپی برگ رای: بلی / نیاز به پیگیری
۶- در صورتیکه اظهار نظر در رابطه با پرونده دانش آموز مورد ۵ در اختیار شورای مدرسه نبود، آیا نسخه دوم از این مدارک به کمیسیون اداره ارسال شده است: بلی / نیاز به پیگیری
۷- وجود اصل برگ رای دارای استناد به بند و ماده مربوطه در پرونده دانش آموز در صورت نیاز: بلی / نیاز به پیگیری
۸- وجود کپی برگ رای در دفتر امتحانات و استناد به شماره و تاریخ آن در دفتر آمار در صورت نیاز : بلی / نیاز به پیگیری
۹- وجود زونکن مخصوص غایبین امتحانات : بلی / نیاز به پیگیری
۱۰- وجود مدارک شخص غایب در امتحانات اعم از درخواست جهت موجه شدن غیبت، گواهی پزشک، صورتجلسه شورای مدرسه و برگ رای یا برگ رای کمیسیون خاص (طبق تفویض اختیار آیین نامه)  : بلی / نیاز به پیگیری
۱۱- وجود زونکن اصلاح مشخصات دانش آموزان  : بلی / نیاز به پیگیری
۱۲- وجود مدارک اصلاح مشخصات دانش آموزان به صورت تفکیک شده در پوشه جداگانه در زونکن مورد ۱۱  : بلی / نیاز به پیگیری
۱۳- آیا می دانید: رسیدگی به هر نوع نقص پرونده دانش آموزان نیاز به معرفی متخلف دارد؟ پشت نویسی مدارک دانش آموز در اختیار مدرسه نمی باشد؟: بلی / خیر
۱۴- معاون اجرایی گرامی، آیا بر امور سیستمی و سامانه های دانش آموزی تسلط دارید؟: بلی / خیر
۱۵- معاون اجرایی گرامی، آیا بر امور شورای مدرسه،کمیسیون و آیین نامه ها تسلط دارید؟: بلی / خیر
۱۶- مدیر محترم، آیا بر امور شورای مدرسه،کمیسیون و آیین نامه ها تسلط دارید؟: بلی / خیر
۱۷- مدیر و معاون اجرایی محترم، آیا می دانید تمام مدارک و دفاتر اسنادی را باید با خودکار مشکی امضاء کنید؟: بلی / خیر
۱۸- بررسی پرونده دانش آموزان مبنی بر وجود چک لیست تکمیل مدارک، وجود مهر تطبیق با اصل و امضا توسط مدیر بر روی کپی مدارک شناسایی، کارنامه های پایه های قبل دارای تمبر و مهر مربوطه و مهر و امضاء مدیر پایه، اصل مدرک فارغ التحصیلی دوره قبل یا استعلام پیشخوانی آن، وجود مدارک مربوط به نظام وظیفه (فرم معافیت تحصیلی یا کارت پایان خدمت)، وجود نامه استعلام گیری و پاسخ استعلام دانش آموزان انتقالی (ویژه مدارس بزرگسال) و وجود اصل مدرک فارغ التحصیلی (دارای عکس و کامل بودن مهر و امضا ها) برای دانش آموزان فارغ التحصیل شده : بلی / نیاز به پیگیری 
۱۹- وجود دفتر رسید مدارک: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۰- وجود دفتر رسید که تعداد صفحات توسط مدیر آموزشگاه تایید شده و توسط اداره پلمپ شده باشد و دارای فهرست الفبایی در ابتدای آن: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۱- تمام ستون ها دردفتر رسید مدارک  تکمیل شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۲- ستون های مربوط به به تحویل گیرنده در دفتر رسید مدارک توسط خود ایشان تکمیل شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۳- ستون های مربوط به نوع سند تحویلی در دفتر رسید مدارک به طور کامل و دقیق تکمیل شده است و از عنوان "کلیه مدارک"  خودداری شده شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۴- طبق دفتر رسید مدارک، هنگام تحویل، شرایط سنی (۱۸ سال تمام)، تحویل به پدر و یا شخص دارای حضانت (با ذکر شماره سند مربوطه) رعایت شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۵- انسداد و پلمپ دفاتر امتحانات و فارغ التحصیلان و بررسی وجود نام امتحانات منطقه ۱۸ بر روی سرب و تاریخ و شماره ابلاغ مامور انسداد: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۶- رعایت حداکثر ۳۰۰صفحه در صحافی هر جلد دفتر و شماره گذاری دفاتر در صورتی که بیش از یک دفتر شوند: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۷- وجود لیست ۵ امضایی کامل شده (فرم ۲۹۱)، ریز نمرات و فرم انسداد ضمن سال و تابستان به صورت جداگانه در یک دفتر: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۸-دفتر آمار با سرب آمار پلمپ شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
۲۹-بررسی کبر و صغر سن در دفتر آمار: بلی / نیاز به پیگیری 
۳۰-تکمیل بودن مهر و امضا ها در دفتر آمار: بلی / نیاز به پیگیری 
۳۱-تکمیل بودن تمام ستون ها در دفتر آمار: بلی / نیاز به پیگیری 
۳۲- آیا در قسمت تایید اداره آموزش و پرورش در زیر هر برگ دفتر آمار، کارشناسی مقطع مربوطه(ابتدایی، دوره اول متوسطه، فنی و کاردانش، دوره دوم متوسطه نظری) امضاء کرده است: بلی / نیاز به پیگیری 
۳۳- ثبت موارد انتقالی، ترک تحصیل و….. در ستون ملاحظات دفتر آمار: بلی / نیاز به پیگیری 
۳۴- تکمیل جدول مربوط به ورودی و خروجی و تغییرات آمار در آخر سال تحصیلی: بلی / نیاز به پیگیری 
۳۵- چیدمان صحیح دفاتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
۳۶- توجه به عدم ثبت نمره مستمر برای دروسی که فقط نمره پایانی دارند در دفتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
۳۷- بررسی ریز نمرات دستی و چاپی و حصول اطمینان از یکسان بودن این نمرات در دفاتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
۳۸- بررسی واقعی بودن نمرات مستمر در دفاتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
۳۹- امضاء و تاریخ  دبیر مربوطه در تمام لیست های دستی و چاپی دفاتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۱- یکسان بودن ردیف دفتر امتحانات با دفتر آمار مربوطه : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۲- عدم چاپ کارنامه دارای نیاز به تمبر به جای کارنامه مخصوص دفتر امتحانات  : بلی / نیاز به پیگیری 
محور ۳- آیا کلربوک مستندات وجود دارد؟ بلی / نیاز به پیگیری
۴۳- گزارش آمار اجمالی، امضا مسوول ثبت نمرات و مهر و امضای مدیر در دفتر امتحانات  : بلی / نیاز به پیگیری 
محور ۳- آیا کلربوک مستندات وجود دارد؟ بلی / نیاز به پیگیری
۴۴- وجود مستندات (عکس از جلسه و…) و صورتجلسات مربوط به جلسات برنامه ریزی و مقدمات ارزشیابی مستمر   : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۵- وجود مستندات (عکس از جلسه و…) از نظارت مستقیم مدیر بر ارزشیابی مستمر و روش تدریس معلمان (مثلا با حضور در کلاس درس )   : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۵- وجود نظرات کاربردی و راهبردی مدیر در دفاتر ارزشیابی هر یک از دبیران   : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۶- بررسی و آنالیز نمرات و ارایه راهکار در جهت بهبود   : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۷- بررسی و آنالیز نمرات و ایجاد نمودار و جداول : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۸- مستندات تاسیس انجمن و گروه های علمی متشکل از معلمین : بلی / نیاز به پیگیری 
۴۹- مستندات برگزاری جلسات و همایش ها برای ارتقاء سطح دانش معلمین نسبت به ارزشیابی مستمر : بلی / نیاز به پیگیری 
۵۰- ارسال ماهانه مستندات و آنالیز نمرات ارزشیابی مستمر به صورت ماهانه به اداره : بلی / نیاز به پیگیری 
۵۱- مستندات ارایه بازخورد آنالیز نمرات ارزشیابی مستمر به صورت ماهانه به اولیاء : بلی / نیاز به پیگیری 
۵۲-مستندات تاثیر بازخوردهای ارزشیابی مستمر بر میزان پیشرفت تحصیلی و اصلاح روش تدریس معلمین: بلی / نیاز به پیگیری 
۵۳-آیا معلمین از پوشه کار، طرح درس روزانه و سالانه، ابزار و وسایل کمک آموزشی استفاده می کنند: بلی / نیاز به پیگیری 
۵۴-مستندات مربوط به تدریس و ارزشیابی خاص مربوط به معلمین دارای شیوه ای خاص: بلی / نیاز به پیگیری 

فرزانه بابائی

معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش * کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران * مترجم و مؤلف کتاب فیزیک محاسباتی * مدرس دانشگاه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا