تازه ترین هاطرح نظارت جامع سنجشمحور 3محور2محورهای سنجش

54 نکته در خصوص محور 2 و 3 طرح نظارت جامع سنجش

54 نکته ای که علاوه بر آیتم های محور 2 و 3، در بازدید های روزانه و دوره ای از مدارس در راستای محورهای سنجش و ارزشیابی تحصیلی توسط کارشناسان سنجش منطقه و ناظرین وزارتی مورد بررسی قرار می گیرد

محور 2- آیا کلربوک مستندات وجود دارد؟ بلی / نیاز به پیگیری
1- موجود بودن دفتر تحویل و تحول گواهینامه ها (پلمپ شده ) با کارشناسی سنجش طبق بخشنامه و بررسی تکمیل سه مرحله با نام و تاریخ : بلی / نیاز به پیگیری
2- موجود بودن کتاب آیین نامه: بلی / نیاز به پیگیری
3- موجود بودن دفترچه آیین نامه کمیسیون خاص و شورای مدرسه: بلی / نیاز به پیگیری
4- موجود بودن کمد یا کشو شورای مدرسه جهت رسیدگی به نواقص پرونده دانش آموزان کمیسیونی و…..: بلی / نیاز به پیگیری  
5- وجود مدارک ضمیمه اعم از درخواست دانش آموز و ولی او،  مدارک لازم، صورتجلسه شورای مدرسه تکمیل شده، کپی برگ رای: بلی / نیاز به پیگیری
6- در صورتیکه اظهار نظر در رابطه با پرونده دانش آموز مورد 5 در اختیار شورای مدرسه نبود، آیا نسخه دوم از این مدارک به کمیسیون اداره ارسال شده است: بلی / نیاز به پیگیری
7- وجود اصل برگ رای دارای استناد به بند و ماده مربوطه در پرونده دانش آموز در صورت نیاز: بلی / نیاز به پیگیری
8- وجود کپی برگ رای در دفتر امتحانات و استناد به شماره و تاریخ آن در دفتر آمار در صورت نیاز : بلی / نیاز به پیگیری
9- وجود زونکن مخصوص غایبین امتحانات : بلی / نیاز به پیگیری
10- وجود مدارک شخص غایب در امتحانات اعم از درخواست جهت موجه شدن غیبت، گواهی پزشک، صورتجلسه شورای مدرسه و برگ رای یا برگ رای کمیسیون خاص (طبق تفویض اختیار آیین نامه)  : بلی / نیاز به پیگیری
11- وجود زونکن اصلاح مشخصات دانش آموزان  : بلی / نیاز به پیگیری
12- وجود مدارک اصلاح مشخصات دانش آموزان به صورت تفکیک شده در پوشه جداگانه در زونکن مورد 11  : بلی / نیاز به پیگیری
13- آیا می دانید: رسیدگی به هر نوع نقص پرونده دانش آموزان نیاز به معرفی متخلف دارد؟ پشت نویسی مدارک دانش آموز در اختیار مدرسه نمی باشد؟: بلی / خیر
14- معاون اجرایی گرامی، آیا بر امور سیستمی و سامانه های دانش آموزی تسلط دارید؟: بلی / خیر
15- معاون اجرایی گرامی، آیا بر امور شورای مدرسه،کمیسیون و آیین نامه ها تسلط دارید؟: بلی / خیر
16- مدیر محترم، آیا بر امور شورای مدرسه،کمیسیون و آیین نامه ها تسلط دارید؟: بلی / خیر
17- مدیر و معاون اجرایی محترم، آیا می دانید تمام مدارک و دفاتر اسنادی را باید با خودکار مشکی امضاء کنید؟: بلی / خیر
18- بررسی پرونده دانش آموزان مبنی بر وجود چک لیست تکمیل مدارک، وجود مهر تطبیق با اصل و امضا توسط مدیر بر روی کپی مدارک شناسایی، کارنامه های پایه های قبل دارای تمبر و مهر مربوطه و مهر و امضاء مدیر پایه، اصل مدرک فارغ التحصیلی دوره قبل یا استعلام پیشخوانی آن، وجود مدارک مربوط به نظام وظیفه (فرم معافیت تحصیلی یا کارت پایان خدمت)، وجود نامه استعلام گیری و پاسخ استعلام دانش آموزان انتقالی (ویژه مدارس بزرگسال) و وجود اصل مدرک فارغ التحصیلی (دارای عکس و کامل بودن مهر و امضا ها) برای دانش آموزان فارغ التحصیل شده : بلی / نیاز به پیگیری 
19- وجود دفتر رسید مدارک: بلی / نیاز به پیگیری 
20- وجود دفتر رسید که تعداد صفحات توسط مدیر آموزشگاه تایید شده و توسط اداره پلمپ شده باشد و دارای فهرست الفبایی در ابتدای آن: بلی / نیاز به پیگیری 
21- تمام ستون ها دردفتر رسید مدارک  تکمیل شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
22- ستون های مربوط به به تحویل گیرنده در دفتر رسید مدارک توسط خود ایشان تکمیل شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
23- ستون های مربوط به نوع سند تحویلی در دفتر رسید مدارک به طور کامل و دقیق تکمیل شده است و از عنوان "کلیه مدارک"  خودداری شده شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
24- طبق دفتر رسید مدارک، هنگام تحویل، شرایط سنی (18 سال تمام)، تحویل به پدر و یا شخص دارای حضانت (با ذکر شماره سند مربوطه) رعایت شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
25- انسداد و پلمپ دفاتر امتحانات و فارغ التحصیلان و بررسی وجود نام امتحانات منطقه 18 بر روی سرب و تاریخ و شماره ابلاغ مامور انسداد: بلی / نیاز به پیگیری 
26- رعایت حداکثر 300صفحه در صحافی هر جلد دفتر و شماره گذاری دفاتر در صورتی که بیش از یک دفتر شوند: بلی / نیاز به پیگیری 
27- وجود لیست 5 امضایی کامل شده (فرم 291)، ریز نمرات و فرم انسداد ضمن سال و تابستان به صورت جداگانه در یک دفتر: بلی / نیاز به پیگیری 
28-دفتر آمار با سرب آمار پلمپ شده است: بلی / نیاز به پیگیری 
29-بررسی کبر و صغر سن در دفتر آمار: بلی / نیاز به پیگیری 
30-تکمیل بودن مهر و امضا ها در دفتر آمار: بلی / نیاز به پیگیری 
31-تکمیل بودن تمام ستون ها در دفتر آمار: بلی / نیاز به پیگیری 
32- آیا در قسمت تایید اداره آموزش و پرورش در زیر هر برگ دفتر آمار، کارشناسی مقطع مربوطه(ابتدایی، دوره اول متوسطه، فنی و کاردانش، دوره دوم متوسطه نظری) امضاء کرده است: بلی / نیاز به پیگیری 
33- ثبت موارد انتقالی، ترک تحصیل و….. در ستون ملاحظات دفتر آمار: بلی / نیاز به پیگیری 
34- تکمیل جدول مربوط به ورودی و خروجی و تغییرات آمار در آخر سال تحصیلی: بلی / نیاز به پیگیری 
35- چیدمان صحیح دفاتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
36- توجه به عدم ثبت نمره مستمر برای دروسی که فقط نمره پایانی دارند در دفتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
37- بررسی ریز نمرات دستی و چاپی و حصول اطمینان از یکسان بودن این نمرات در دفاتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
38- بررسی واقعی بودن نمرات مستمر در دفاتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
39- امضاء و تاریخ  دبیر مربوطه در تمام لیست های دستی و چاپی دفاتر ریز نمرات : بلی / نیاز به پیگیری 
41- یکسان بودن ردیف دفتر امتحانات با دفتر آمار مربوطه : بلی / نیاز به پیگیری 
42- عدم چاپ کارنامه دارای نیاز به تمبر به جای کارنامه مخصوص دفتر امتحانات  : بلی / نیاز به پیگیری 
محور 3- آیا کلربوک مستندات وجود دارد؟ بلی / نیاز به پیگیری
43- گزارش آمار اجمالی، امضا مسوول ثبت نمرات و مهر و امضای مدیر در دفتر امتحانات  : بلی / نیاز به پیگیری 
محور 3- آیا کلربوک مستندات وجود دارد؟ بلی / نیاز به پیگیری
44- وجود مستندات (عکس از جلسه و…) و صورتجلسات مربوط به جلسات برنامه ریزی و مقدمات ارزشیابی مستمر   : بلی / نیاز به پیگیری 
45- وجود مستندات (عکس از جلسه و…) از نظارت مستقیم مدیر بر ارزشیابی مستمر و روش تدریس معلمان (مثلا با حضور در کلاس درس )   : بلی / نیاز به پیگیری 
45- وجود نظرات کاربردی و راهبردی مدیر در دفاتر ارزشیابی هر یک از دبیران   : بلی / نیاز به پیگیری 
46- بررسی و آنالیز نمرات و ارایه راهکار در جهت بهبود   : بلی / نیاز به پیگیری 
47- بررسی و آنالیز نمرات و ایجاد نمودار و جداول : بلی / نیاز به پیگیری 
48- مستندات تاسیس انجمن و گروه های علمی متشکل از معلمین : بلی / نیاز به پیگیری 
49- مستندات برگزاری جلسات و همایش ها برای ارتقاء سطح دانش معلمین نسبت به ارزشیابی مستمر : بلی / نیاز به پیگیری 
50- ارسال ماهانه مستندات و آنالیز نمرات ارزشیابی مستمر به صورت ماهانه به اداره : بلی / نیاز به پیگیری 
51- مستندات ارایه بازخورد آنالیز نمرات ارزشیابی مستمر به صورت ماهانه به اولیاء : بلی / نیاز به پیگیری 
52-مستندات تاثیر بازخوردهای ارزشیابی مستمر بر میزان پیشرفت تحصیلی و اصلاح روش تدریس معلمین: بلی / نیاز به پیگیری 
53-آیا معلمین از پوشه کار، طرح درس روزانه و سالانه، ابزار و وسایل کمک آموزشی استفاده می کنند: بلی / نیاز به پیگیری 
54-مستندات مربوط به تدریس و ارزشیابی خاص مربوط به معلمین دارای شیوه ای خاص: بلی / نیاز به پیگیری 

نمایش بیشتر

فرزانه بابائی

معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش * کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران * مترجم و مؤلف کتاب فیزیک محاسباتی * مدرس دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا