آموزش سامانه های دانش آموزیاخباراخبار حوزه سنجشامینتازه ترین ها

كليه نكات و عمليات‌ها از سيدا تا امين براي فارغ التحصيلان و غير فارغ التحصيلان دوره دوم متوسطه

فرايندهايي که مدارس متوسطه دوره دوم باید در سامانه انجام دهند

فرايندهايي که مدارس متوسطه دوره دوم باید در سامانه انجام دهند

❗قابل توجه کلیه مدارس روزانه و بزرگسالان شاخه‌های نظری، کاردانش و فنی و حرفه ای

🔺به اطلاع همکاران گرامی‌می‌رساند در سامانه جامع سنجش (امین)، پس از دریافت اطلاعات و عکس دانش آموزان از سامانه یکپارچه دانش آموزی (سیدا) مراحل زیر را انجام دهید:

۱- بررسی و مطابقت تعداد دانش آموزان در امین با سیدا

طریقه دسترسی: عملیات مدرسه متوسطه دوم ← عملیات اصلی ← مشاهده اطلاعات دانش آموزی

٢- بررسی تصاویر دانش آموزان و مطابقت با عکس موجود در پرونده تحصیلی

طریقه دسترسی: عملیات مدرسه متوسطه دوم ← عملیات اصلی ← مدیریت تصاویر دانش آموزان ← عکس دار بودن همه دانش آموزان

٣- شروع محاسبه کارنامه سال

طریقه دسترسی: عملیات مدرسه متوسطه دوم ← عملیات اصلی ← وضعیت مدرسه ← شروع محاسبه کارنامه سال

۴- شروع محاسبه کارنامه کلی

طریقه دسترسی: عملیات مدرسه متوسطه دوم ← عملیات اصلی ← عملیات کارنامه کلی ← شروع محاسبه کارنامه کلی

۵- وضعیت کارنامه سال کلیه دانش آموزان باید کامل پایان دوره باشد.

طریقه دسترسی: عملیات مدرسه متوسطه دوم ← عملیات اصلی ← مشاهده اطلاعات دانش آموزی ← انتخاب فیلتر وضعیت کارنامه سال = کامل پایان دوره ← دکمه جستجو ← مطابقت تعداد دانش آموزان با وضعیت کارنامه سال کامل پایان دوره با تعداد کل دانش آموزان

۶- وضعیت کارنامه کلی هیچ دانش آموزی نباید خطای سوابق باشد.

طریقه دسترسی: عملیات مدرسه متوسطه دوم ← عملیات اصلی ← مشاهده اطلاعات دانش آموزی ← انتخاب فیلتر وضعیت کارنامه کلی = خطای سوابق ← دکمه جستجو ← صفر (۰) بودن تعداد دانش آموزان با وضعیت کارنامه کلی نقص سوابق

٧- بررسی کد دانش آموزی، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، محل تولد، محل صدور و ملیت کلیه دانش آموزان و مطابقت با پرونده تحصیلی

طریقه دسترسی: عملیات مدرسه متوسطه دوم ← گزارشها ← لیست مشخصات دانش آموزان ← چاپ

٨- بررسی گزارش‌های کنترلی

طریقه دسترسی: عملیات مدرسه متوسطه دوم ← گزارشهای کنترلی ← آمار کد ملی تکراری / آمار کد دانش آموزی تکراری ← دکمه جستجو ← صفر (۰) بودن تعداد دانش آموزان

طریقه دسترسی: عملیات مدرسه متوسطه دوم ← گزارشهای کنترلی ← آمار نقص سوابق کارنامه کلی ← دکمه جستجو ← صفر (۰) بودن تعداد دانش آموزان

طریقه دسترسی (شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای): عملیات مدرسه متوسطه دوم ← گزارشهای کنترلی ← گزارش نقص پودمان ← دکمه جستجو ← صفر (۰) بودن تعداد دانش آموزان

٩- تائید نهائی مدرسه

طریقه دسترسی: عملیات مدرسه متوسطه دوم ← عملیات اصلی ← وضعیت مدرسه ← زدن تیک تائید نهائی مدرسه ← ذخیره

۱۰- ارسال فارغ التحصیلان

طریقه دسترسی: عملیات مدرسه متوسطه دوم ← عملیات اصلی ← عملیات ارسال فارغ التحصیلان ← شروع ارسال به امین ← صفر (۰) شدن تعداد فارغ التحصیل ارسال نشده

۱۱- ارسال تصاویر فارغ التحصیلان

طریقه دسترسی: عملیات مدرسه متوسطه دوم ← عملیات اصلی ← ارسال تصاویر فارغ التحصیلان ← ارسال

۱٢- کنترل تعداد دانش آموزان فارغ التحصیل

طریقه دسترسی: پایگاه عملیاتی (امین) ← عملیات اصلی ← مشاهده اطلاعات دانش آموزی

۱٣- بررسی عکس فارغ التحصیلان و مطابقت با عکس موجود در پرونده تحصیلی

طریقه دسترسی: پایگاه عملیاتی (امین) ← عملیات اصلی ← مدیریت تصاویر دانش آموزان

۱۴- تائید اولیه مدرسه

طریقه دسترسی: پایگاه عملیاتی (امین) ← عملیات اصلی ← وضعیت فارغ التحصیلی ← زدن تیک تائید اولیه مدرسه ← ذخیره

۱۵- بررسی کد دانش آموزی، کد ملی، شماره شناسنامه، سال تولد، محل تولد، محل صدور کلیه فارغ التحصیلان و مطابقت با پرونده تحصیلی

طریقه دسترسی: پایگاه عملیاتی (امین) ← گزارشها ← فرم ٢٩۱/۱ ← چاپ

۱۶- تائید نهائی مدرسه

طریقه دسترسی: پایگاه عملیاتی (امین) ← عملیات اصلی ← وضعیت فارغ التحصیلی ← زدن تیک تائید نهائی مدرسه ← ذخیره

✏شايان مرامی‌كارشناس سنجش منطقه ۱۵ تهران – ۱۴۰۰/۰۴/٢٢

نمایش بیشتر

محمدرضا عادل خانی

معلم فیزیک / مسؤول سيستم هاي دانش آموزي اداره كل آمورزش و پرورش شهر تهران / فارغ التحصیل کارشناسی فیزیک نظری از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 95-91/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 5 =

دکمه بازگشت به بالا