برنامه زمانی آزمون های سراسری سال ۱۴۰۳ و الکترونیکی شدن آزمون های

جابجایی کنکور دی به اردیبهشت

به گزارش سلام مدرسه: کنکور سراسری نوبت اول از دی به اردیبهشت ماه جابجا شد و از سال ۱۴۰۳ آزمون‌های سراسری اعم از کارشناسی، ارشد و دکتری به صورت هوشمند و الکترونیک برگزار خواهد شد و هر داوطلب کنکور سراسری می‌تواند هر یک ماه یا دو ماه یک بار به صورت آزمایشی در رقابت‌های علمی شرکت و شانس خود برای حضور در دانشگاه مورد نظرشان را امتحان کند.

برنامه زمانی آزمون های سراسری سال 1403 و الکترونیکی شدن آزمون های
برنامه زمانی آزمون های سراسری سال ۱۴۰۳ و الکترونیکی شدن آزمون های

جدول زمان بندی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سال ۱۴۰۳

کاردانی ويژه دانشگاه فنی و حرفه ای

کاردانی به کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری سراسری  شرح فرآيند

 رديف

نوبت دوم

نوبت اول

 ۱۷ تا ۲۴ تیر ۱۴۰۳

 ۲۷ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۳  ۲۳ تا ۲۹ مهر ۱۴۰۲  ۳۰ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۲  ۷ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۳  ۲۱ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۲  زمان ثبت نام

۱

جمعه دوم شهریور ۱۴۰۳

جمعه دوم شهریور ۱۴۰۳ صبح و عصر جمعه چهارم اسفند ۱۴۰۲ عصر جمعه چهارم اسفند ۱۴۰۲ پنجشنبه و جمعه هفتم و هشتم تیر ۱۴۰۳ پنجشنبه و جمعه ششم و هفتم اردیبهشت ۱۴۰۳  اجرای آزمون

۲

 

از سال ۱۴۰۳ آزمون‌های سراسری به صورت هوشمند الکترونیک برگزار می‌شود و هر داوطلب می‌تواند هر یک ماه یا دو ماه یک بار به صورت آزمایشی در رقابت‌های علمی شرکت و شانس خود برای حضور در دانشگاه مورد نظرش را امتحان کند.

دکتر عبدالرسول پورعباس گفت: طی ۳ سال آینده آزمون‌های تمام هوشمند طراحی می‌شوند. به کمک آزمون‌های هوشمند از سال ۱۴۰۳ کنکور هوشمند و ماهی یک بار برگزار می‌شود. از دو بار در سال به هر ماه یک بار تغییر می‌کند و هر داوطلب می‌تواند در دو مورد از این آزمون‌ها شرکت کند. سنجش متعدد خواهد بود اما پذیرش یک مرتبه صورت می‌گیرد.

وی افزود: تغییر طراحی سوال به صورت محتوایی است و شکل ظاهری پاسخنامه‌های کنکور تغییر می‌کند. یعنی یک دفترچه عمومی و دو دفترچه تخصصی به همراه پاسخ نامه‌های جداگانه در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان سنجش آموزش با بیان اینکه از همین الان مواردی از تقلب و دروغ درباره کنکور شناسایی شده اند، گفت: گروه امنیت آزمون از هم اکنون کار خود را شروع کرده اند و دفترچه‌ها و پاسخنامه‌ها تا سه برابر ارتقای امنیت پیدا می‌کنند.

وی افزود: در کنکور ۱۴۰۲ زیرگروه‌ها از منطقه بندی حذف می‌شود. آزمون عمومی نخواهیم داشت و آزمون تخصصی هم گسترش پیدا می‌کند و زمان بیشتری پیدا می‌کند.

رئیس سازمان سنجش گفت: تغییراتی که در آزمون‌های کشوری اعمال می‌کنیم جهت حفظ امنیت و حفظ آرامش داوطلبان و خانواده‌های آنها و حذف استرس کنکور است.

وی افزود: تغییرات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ بر مبنای دو قانون مصوب سال ۹۲ مجلس و اصلاحیه سال ۹۵ مجلس و همچنین قانون اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا می‌شود.

 

سوالات کنکور به صورت محتوایی و از متن کتب درسی طرح خواهد شد

پورعباس درباره مهمترین تغییرات کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ گفت: سوالات به صورت محتوایی و از متن کتب درسی طرح خواهد شد. تعداد سئوالات، تعداد دفترچه‌ها و تعداد پاسخنامه‌ها نسبت به گذشته متفاوت خواهد بود. هر دفترچه یک پاسخنامه دارد و هر درس یک ستون پاسخ دهی دارد.

وی افزود: زمان دفترچه‌ها هم متفاوت خواهد شد که یا ۷۰ دقیقه‌ای و یا ۸۰ دقیقه‌ای خواهد بود. دفترچه اول و پاسخنامه اول که داده می‌شود پس از پاسخگویی داوطلب جمع آوری می‌شود و بعد دفترچه دوم و پاسخنامه دوم داده می‌شود.

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: شبکه‌های فرصت طلب و متقلبی که فقط ادعا