برنامه زماني ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سایت سازمان سنجش در سال ۱۴۰۲

برنامه زماني ثبت نام و برگزاری آزمون‌های سراسری سایت سازمان سنجش در سال ۱۴۰۲

عنوانسراسریدکتریکارشناسی ارشدکاردانی به کارشناسیکاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای
زمان ثبت

نام

نوبت اول:

۸ تا ۱۴۰۱/۸/۱۴

نوبت دوم:

۱۵ تا ۱۴۰۲/۱/۲۱

۲۲ تا ۱۴۰۱/۸/۲۹۱۶ تا ۱۴۰۱/۹/۲۲۱۴۰۲/۳/۲۸تا

۱۴۰۲/۴/۴

 ۱۴۰۲/۴/۱۸تا

۱۴۰۲/۴/۲۵

اجراي

آزمون

نوبت اول:

پنجشنبه و جمعه

۲۹ و ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نوبت دوم:

چهارشنبه و پنجشنبه

۱۴ و ۱۴۰۲/۴/۱۵

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱

عصر پنجشنبه و صبح و عصر جمعه

از ۱۴۰۱/۱۲/۱۱تا

۱۴۰۱/۱۲/۱۲

جمعه ۱۴۰۲/۶/۳جمعه ۱۴۰۲/۶/۳

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن