کنکور سراسری ۱۴۰۳ / ضرایب دروس و درصد سوابق تحصیلی و کنکور

محمدرضا عادل خانی مشاور تحصیلی : امروز سعی کردم بر اساس آخرین اخبار، اطلاعیه و بخشنامه ها، به هر آنچه در خصوص  قوانین کنکور سراسری ۱۴۰۳ که باید بدانید بپردازیم…

بروزرسانی: بخشنامه ترمیم نمره و ایجاد سابقه  ۱۴۰۳

۱- درصد تاثیر سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی کنکور ۱۴۰۳

۲- جدول ضرایب دروس سوابق تحصیلی و ضرایب مواد مورد آزمون در کنکور اختصاصی

۳- تعیین وضعیت آزمون های نهایی از دروس پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم و زمان و میزان تاثیر آن در سوابق تحصیلی و نتیجه کنکور

۴- تببین و بررسی قوانین جدید کنکور ۱۴۰۳

۵- تببین و بررسی قوانین ترمیم نمره و ایجاد سابقه

۶- بررسی امکان شرکت دانش آموزان غیر فارغ التحصیل (پایه دوازدهم) شاخه های نظری، کاردانش و فنی حرفه ای در آزمون ایجاد سابقه

۷- محدودیت نظام وظیفه ویژه پسران در ثبت نام آزمون ترمیم نمره و ایجاد سابقه

۸- آموزش سامانه ثبت نام ترمیم نمره و ایجاد سابقه ویژه داوطلبان

۹- آموزش دریافت کد سوابق تحصیلی از مای مدیو

۱۰- آموزش سامانه ثبت نام ترمیم نمره و ایجاد سابقه ویژه معاونین اجرایی و مدیران مدارس

 

کنکور سراسری 1403

اطلاعیه ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ در خصوص زمان ثبت نام ترمیم نمره و ایجاد سابقه ۱۴۰۳:

آغاز ثبت نام ایجاد سوابق تحصیلی و ترمیم نمره داوطلبان کنکور ۱۴۰۳ از اول اردیبهشت ماه می باشد.
از این پس ثبت نام ایجاد سوابق تحصیلی و ترمیم نمره صرفاً از طریق سایت my.medu.ir به صورت غیر حضوری بوده فلذا از مراجعه به مدارس برای ثبت نام خودداری نمایید.

پیوست ها:

 

کنکور ۱۴۰۳:

بخشنامه ترمیم نمره و ایجاد سابقه  ۱۴۰۳ (شماره بخشنامه ۱۲۰/۱۲۹۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ از شورای عالی آموزش و پرورش)
اطلاعیه و بخشنامه قوانین جدید کنکور ۱۴۰۳ سازمان سنجش

 

اطلاعیه جدید ترمیم نمره و ایجاد سابقه مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش  – مربوط به سال ۱۴۰۳

 

کنکور ۱۴۰۲:

اطلاعیه و بخشنامه قوانین جدید کنکور ۱۴۰۲ سازمان سنجش
اطلاعیه و بخشنامه قوانین جدید ترمیم نمره و ایجاد سابقه مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش – مربوط به سال ۱۴۰۲

 

سایر:

اطلاعیه و بخشنامه معرفی دروس آزمون های نهایی از پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم کلیه رشته های تحصیلی

 

متن بخشنامه ترمیم نمره و ایجاد سابقه  ۱۴۰۳ (شماره بخشنامه ۱۲۰/۱۲۹۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ از شورای عالی آموزش و پرورش):

شیوه نامه اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره آزمون های نهایی دوره دوم متوسطه مصوب پنجاه و هفتمین (۵۷) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۷ به استناد مصوبات جلسه ۱۰۲۰ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۳ موضوع نحوه ایجاد سابقه تحصیلی محاسبه نمره کل و ترمیم نمرات دروس نهایی دوره دوم متوسطه و جلسه ۱۰۳۱ تاریخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۱۳ موضوع دروس امتحان (آزمون) نهایی پایه های دهم و یازدهم دوره دوم متوسطه شاخه نظری برای ایجاد سابقه تحصیلی، شیوه نامه اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره آزمون های نهایی دوره دوم متوسطه به شرح زیر به تصویب می رسد.

الف) تعاریف
سابقه تحصیلی: مطابق ماده ۱ مصوبه جلسه ۸۴۳ تاریخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سابقه تحصیلی عبارت است از نمرات دروس عمومی و تخصصی دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی ۳-۳-۳-۳ و دیپلم و پیش دانشگاهی در نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه است که امتحانات (آزمونهای آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری به طور استاندارد و کیفی توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی (کتبی) در سنوات مختلف مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

دوره متوسطه: این دوره شامل نظام های آموزشی دوره شش ساله متوسطه دوره چهار ساله متوسطه دوره متوسطه سه ساله نیمسالی واحدی سالی واحدی دوره پیش دانشگاهی نیم سالی واحدی سالی واحدی و دوره دوم متوسطه نظام ۳-۳-۳-۳ میباشد.

ایجاد سابقه تحصیلی: شرکت افراد واجد شرایط و فاقد سابقه تحصیلی در آزمون دروس نهایی.

ترمیم نمره: شرکت مجدد افراد واجد شرایط و دارای سابقه تحصیلی در آزمون دروس نهایی.

دروس مؤثر: دروس نهایی که بر اساس نتایج آنها نمره کل سابقه تحصیلی محاسبه میشود.

نمره کل سابقه تحصیلی: بر اساس بند ۲-۲ مصوبه جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی نمره کل سابقه تحصیلی عبارت است از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس عمومی و تخصصی.

گروه های آزمایشی: تقسیم بندی رشته های تحصیلی آموزش عالی که شامل پنج گروه علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی گروه های اصلی و زبان های خارجی و هنر گروه های غیر اصلی می باشند.

ب) مشمولان ایجاد سابقه تحصیلی

دانش آموزان شاخه نظری شاغل به تحصیل در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم با شرکت در آزمون های نهایی نوبت خرداد ماه سابقه تحصیلی برای گروه آزمایشی متناظر با رشته تحصیلی خود را ایجاد می نمایند. سایر افراد که سابقه تحصیلی ندارند، می توانند صرفاً برای دروس مؤثر یک گروه آزمایشی اصلی و یک گروه آزمایشی غیر اصلی بر اساس جداول پیوست و با رعایت موارد زیر ایجاد سابقه نمایند:

۱- دانش آموزان پایه یازدهم که تغییر رشته داده اند باید نسبت به ایجاد سابقه در دروس مؤثر باقیمانده از پایه دهم رشته در حال تحصیل اقدام نمایند.

۲- دانش آموزان پایه دوازدهم در صورت انتخاب گروه آزمایشی غیر متناظر با رشته تحصیلی خود می توانند در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم آن گروه آزمایشی ایجاد سابقه کنند.
۳- در صورت تداخل زمانی آزمون درس انتخابی برای ایجاد سابقه تحصیلی با آزمون درس رشته تحصیلی متقاضی باید در آزمون درس انتخابی در خردادماه و آزمون درس رشته تحصیلی خود در شهریورماه شرکت نماید وضعیت این درس در خردادماه به عنوان غیبت موجه ثبت می شود.

۴- دانش آموزان مدارس بزرگسالان آموزش از راه دور ایثارگران و داوطلب آزاد که در آزمون دروس نهایی نوبت دی و شهریورماه ناظر به بند ۱ قسمت (ت) شرکت نموده اند به شرط کسب حد نصاب قبولی در نوبت های مذکور باید در خردادماه صرفاً در آزمون ایجاد سابقه آن دروس شرکت نمایند.
۵- هنرجویان شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش پایه های دهم (صرفاً دروس نهایی پایه دهم)، یازدهم (دروس نهایی پایه دهم و یازدهم) و دوازدهم دروس نهایی (پایه دهم، یازدهم و دوازدهم) می توانند در یک گروه آزمایشی اصلی و یک گروه آزمایشی غیر اصلی مورد تقاضا برای ایجاد سابقه تحصیلی شرکت نمایند.

۶- تمام فارغ التحصیلان شاخه نظری دیپلم قبل از سال ۱۳۸۴ و پیش دانشگاهی قبل از سال ۱۳۹۱

۷- دانش آموزان و فارغ التحصیلاتی که سوابق تحصیلی آنان منقضی شده است.

تبصره: تا سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی شامل نتایج آزمون های نهایی خردادماه ۱۳۸۴ (دیپلم) و سال ۱۳۹۱ پیش دانشگاهی و پس از آن می باشد و در سال های بعدی زمان اعتبار سوابق تحصیلی توسط کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مشخص میشود.

۸- فارغ التحصیلان شاخه نظری داوطلب شرکت در گروه آزمایشی غیر متناظر با رشته تحصیلی خود

۹- فارغ التحصیلان شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش دوره متوسطه

۱۰- فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی

۱۱ – طلاب حوزه های علمیه که دارای مدرک سطح یک حوزوی میباشند صرفاً در دروس مؤثر گروه آزمایشی علوم انسانی .

پاورقی بند ۱۱ : بر اساس مصوبات جلسه ۵۲۸ مورخ ۱۳۸۳٫۰۷٫۲۸ و جلسه ۳۶۸ مورخ ۱۳۷۹٫۱۱٫۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ادامه تحصیل دارندگان مدارک تحصیلی حوزوی در دانشگاهها، دارندگان مدارک حوزوی می توانند پس از قبولی در آزمون سراسری در تمامی رشته های علوم انسانی در دانشگاهها ادامه تحصیل دهند.۱۲- سایر فارغ التحصیلان و دانش آموزان دوره متوسطه فاقد تمام یا بخشی از سوابق تحصیلی

۱۲- سایر فارغ التحصیلان و دانش آموزان دوره متوسطه فاقد تمام یا بخشی از سوابق تحصیلی

پ) مشمولان ترمیم نمره
تمامی افرادی که دارای سابقه تحصیلی هستند؛ اعم از دانش آموزان و هنرجویان پایه های یازدهم و دوازدهم و فارغ التحصیلان شاخه های نظری فنی و حرفه ای و کاردانش صرفاً برای دروس مؤثر یک گروه آزمایشی اصلی و یک گروه آزمایشی غیر اصلی بر اساس جداول پیوست.

پاورقی : دانش آموزان پایه یازدهم، دروس پایه دهم و دانش آموزان پایه دوازدهم دروس پایه یازدهم و دهم را می توانند ترمیم کنند.
ت) شرایط ایجاد سابقه و ترمیم نمره
۱- متقاضیان میتوانند برای ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره دروس مورد نظر خود را صرفاً در نوبت خردادماه انتخاب و در آزمون مربوط شرکت نمایند.

۲- هزینه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره برای هر درس مطابق مصوبه هیئت وزیران اخذ می شود.

۳- هر متقاضی صرفاً یک بار مجاز به ایجاد سابقه و یک بار ترمیم نمره برای هر عنوان درسی میباشد.

تبصره: بر اساس تبصره ۱ ذیل بند ۱ مصوبه جلسه ۱۰۲۰ شورای عالی آموزش و پرورش به متقاضیانی که قبل از ابلاغ این مصوبه (۱۴۰۲٫۰۵٫۰۸) از فرصت ترمیم استفاده نموده اند اجازه داده میشود؛ یک بار دیگر نمرات آزمون نهایی دروس مورد نظر خود را ترمیم نمایند؛ لذا امکان ترمیم نمرات برای افراد واجد شرایطی که پیش تر نسبت به ترمیم نمره اقدام نموده اند در آزمون نوبت خردادماه فراهم است.
۴- ثبت نام مجدد از متقاضیان ایجاد سابقه و ترمیم نمره که درسی را انتخاب نموده اند؛ اما در آزمون آن شرکت نکرده اند غیبت موجه یا غیر موجه بلامانع است.

۵- نمرات ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره صرفاً به عنوان سابقه تحصیلی اعتبار خواهد داشت و در کارنامه تحصیلی متقاضی منظور نمیشود.

۶- فرایندهای ثبت نام و اعلام نتایج قطعی آزمونهای ایجاد سابقه و یا ترمیم نمره بدون مراجعه حضوری به مدرسه و به صورت الکترونیکی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش انجام می شود. گواهی یا کارنامه ای برای شرکت کنندگان صادر نخواهد شد.

تبصره: برای هنرجویانی که در آزمون نهایی دروس مؤثر در گروه آزمایشی هنر و مربوط به رشته تحصیلی خود شرکت میکنند نمرات کسب شده در کارنامه تحصیلی ثبت می شود.

پاورقی :
از نوبت امتحانی خردادماه سال ۱۴۰۲ و پس از آن سابقه تحصیلی صرفاً شامل نتایج آزمونهای نوبت خردادماه می باشد. به عبارت دیگر، از این نوبت آزمونی به بعد نمرات کسب شده در نوبت های شهریور و دی ماه به عنوان سابقه تحصیلی لحاظ نخواهند شد.
ث) نکات قابل توجه
۱- دانش آموزان شاخه نظری شاغل به تحصیل در مدارس بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد مجازند بدون نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون خاص تمام دروس نهایی و غیر نهایی را معادل با یک پایه تحصیلی با رعایت توالی دروس در نیم سال دوم سال تحصیلی انتخاب و در آزمون خردادماه شرکت نمایند.
۲- بر اساس مصوبه جلسه ۳۳ تاریخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۱۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل جایگزینی با آزمون اختصاصی (سراسری) نیست لذا تمامی داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی یا دارای سابقه تحصیلی ناقص باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی از طریق شرکت در آزمون های نهایی نظام (۳-۳-۶) که وزارت آموزش پرورش برگزار می کند اقدام نمایند. در غیر این صورت برای هر درس که سابقه تحصیلی وجود نداشته باشد نمره خام صفر لحاظ میشود این نمره پس از تبدیل به نمره تراز در نمره کل سابقه تحصیلی محاسبه خواهد شد.

۳- بر اساس بند ۲-۲ مصوبه جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمره کل سابقه تحصیلی عبارت است از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس عمومی و تخصصی بر این اساس در محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی نمره تر از ملاک عمل است؛ لذا نمرات خام آزمون نمرات در بازه صفر تا بیست ابتدا به نمرات تر از تبدیل و سپس با در نظر گرفتن ضرایب مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجو به صورت نمره کل سابقه تحصیلی محاسبه میشوند در خصوص نمرات تراز و نمره کل سابقه تحصیلی توجه به موارد زیر حائز اهمیت است.

۳-۱- غیبت در آزمون نهایی خرداد ماه موجه یا غیر موجه به منزله درج نمره خام صفر در محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی است.
۳-۲- در هر سال برای هر داوطلب پنج نمره کل به تفکیک پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی علوم تجربی علوم انسانی زبانهای خارجی و هنر محاسبه و از بین آنها نمره کل مربوط به گروه یا گروه های آزمایشی انتخابی داوطلب ملاک عمل قرار می گیرد.
۳-۳ – تراز نمره کل سابقه تحصیلی یک مرتبه در هر سال اعلام و صرفاً برای پذیرش در همان سال معتبر است. و برای سال های بعد با توجه به جمعیت داوطلبان جدید مجدداً محاسبه خواهد شد.

۴-۳- بر اساس بند ۹-۳ مصوبه جلسه ۳۳ شورای سنجش و پذیرش تراز هر یک از دروس سوابق تحصیلی به صورت مجزا در هر درس و سال محاسبه میشود به عبارت دیگر تراز یک نمره معین می تواند در سالهای مختلف متفاوت باشد در ضمن سال مدنظر در محاسبه نمره تراز سال اخذ آزمون میباشد و به سال فارغ التحصیلی و یا مؤلفه های دیگر ارتباطی ندارد.
۵-۳- برای داوطلبانی که در آزمون ترمیم نمره دروس سوابق تحصیلی شرکت میکنند در یک درس دارای چند نمره می باشند، بیشترین نمره تراز هر درس برای محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ میشود.
۶-۳- برای داوطلبانی که دارای بیش از یک دیپلم میباشند نمره کل سابقه تحصیلی بر اساس بیشترین نمره تراز دروس مؤثر و معتبر محاسبه میشود.
۷-۳- برای محاسبه نمرات تر از نیاز به در دست داشتن تمامی نمرات شرکت کننده در آزمون می باشد.
۸-۳- مشمولان ترمیم نمره با هر نمره ای امکان ترمیم نمره در خردادماه را دارند.

۴- متقاضیانی که فارغ التحصیلی آنها در سامانه احراز نمی شود ملزم به درخواست صدور تأییدیه تحصیلی می باشند.

موضوع: شیوه نامه اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره آزمونهای نهایی دوره دوم متوسطه در پنجاه و هفتمین (۵۷) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۷، به تصویب رسید.

 

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

‫117 دیدگاه ها

 1. سلام کسی که قانون میاد میزاره میگه حالا که من کنکورو نصف کردم شده ۵۰_۵۰ چطور برا کنکور بدون دیپلم و نهایی با دیپلم. افراد زیادی هستند که نتونستن بخاطر یکی دوتا درس دیپلم بگیرن. خب این عدالته که یکسال عقب بیفته و نتونه ترمیم معدل کنه .

  1. با سلام و احترام؛
   راستش منطورتون رو درست متوجه نشدم.
   اگر صحبت از این می کنید که بدون دیپلم امکان ثبت نام در دانشگاه داشته باشید؛ خب نشدنیه! قانون سامازمان سنجش هست و در دفترچه ثبت نام بهش اشاره شده.

    1. با سلام و احترام؛
     نگاه کنید! اولا عنوان ترمیم معدل معدل اشتباه هست! (https://hi-school.ir/Lii3h)
     کاری که انجام میشه ترمیم نمرات کتبی آزمون های نهایی دروس مورد نظر شماست…
     و زمانی امکان ثبت نام در این آزمون ها هستش که شما فارغ التحصیل شده باشید؛
     البته اگر مثلا رشته شما تجربی باشه و قصد کنکور ریاضی داشته باشید، امکان ایجاد سابقه در زمان غیرفارغ التحصیلی نیز وجود خواهد داشت.

     1. داخل اطلاعیه جدید نوشته شده خودتونم گذاشتید حتی نوشته سابقه کامل یا ناقص میسر است یعنی کسی که دیپلمش ناقصه هم‌میتونه ترمیم معدل کنه ب علت اینک خیلی افتاده داشتیم امسال و خیلیا از تحصیل جا موندن بخاطر قانون قبلی که دیپلم باید میبود ولی الان گویا قانون جدیده که ميتونن ترميم معدل کنن بچه های که دروس افتاده دارند. هرجا هم‌پرسیدم گفتن‌که میشه فقط بعضی اموزش پرورش ها میگن تا ابلاغ نشه همون قانون قبلیه مام منتظر شیوه نامه ایم ک ابلاغ شه

     2. با سلام و احترام؛
      عرض کردم ایجاد سابقه می شود اما ترمیم نمره برای غیر فارغ التحصیلان نمی شود!
      اگر جایی نوشته شده لطفا دانلود کنید و بخش مربوطه را هایلات کرده و برای بنده لینک دانلودش رو ارسال کنید تا بررسی کنم.

 2. شرکت در آزمون ترمیم نمره برای تمامی داوطلبان دارای سابقه کامل یا ناقص میسر است و امکان آن به نمره اخذ شده اولیه ارتباطی ندارد لطفا قسمت ششم این پی دی اف رو مطالعه کنید

  در راستای اطلاعیه دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش دانشجو با موضوع پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بر اساس مصوبات شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و مصوبات سی و ششمین جلسه شورای سنجش و پذیرش مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی یاد شده را طبق فایل پیوست تبیین کرد.

  اینو سرچ‌کنید خواهید دید. درصمن‌خودتونم گذاشتیدا اطلاعیرو

  1. سلام و ادب؛
   ۱-غیر فارغ التحصیل امکان ترمیم نمره ندارد. (البته راه هایی وجود دارد که از اعلام آن صرف نظر می کنم)

   ۲-غیر فارغ التحصیل امکان ایجاد سابقه دارد.

   ۳-اونجا که گفته میشه سابقه کامل یا ناقص می توانند پر آزمون ترمیم نمره شرکت کنند منظور افراد فارغ التحصیلی است که بخشی از سوابق آن ها مشمول تاثیر در نتیجه کنکور می شود مانند :
   الف- دیپلم های نظری ۸۴ به بعد که پیش دانشگاهی را قبل از ۹۱ گذرانده اند!، در این صورت دیپلم آن ها مشمول تاثیر و پیش دانشگاهی آن ها بی تاثیر است مگر آنکه در ترمیم نمره یا ایجاد سابقه شرکت کنند.
   ب- افرادی مانند دپیلمه های شاخه فنی و کاردانش که اقدام به ایجاد بخشی از سابقه تحصیلی در نوبتی دی ۴۰۱ و خرداد ۴۰۲ کرده بودند و برخی از دروس را هنوز ایجاد سابقه نکرده اند.

   1. سلام خواهش میکنم یک لطفی در حق من کنید اینستگرام رو چک کنید بخدا من درموندم من‌بدبختم بدبخت بدبخت شدمم😭😭 من باید چیکار کنم

 3. میشه ایدیتونو بدید من بفرستم میگم کهه من‌رنگ‌زدم اموزش پرورش منطقه ۵ میتونید شماهم زنگ بزنید قسمت سنجش و ارزیابی گفتن که یک هفته ای هست که گفتن میشه یعنی (دروسی که پاس شدی ترمیم نمره میکنی و دروسی که پاس نشدی خرداد امتحان میدی پاس میکنی )هم دیپلم میشه. هم ضریبش میره تو ۵۰ درصد نهایی چون خرداد ماهه. بعد گفت شیوه نامه هم بزودی میاد نگران این موضوع نباشید از سایت هیواهم پرسیدم همینو گفت

  1. با سلام و احترام؛
   بر اساس استعلامی که از سوی مسؤولین طراحی بخشنامه داشتیم، قرار بر این هست که امکان ترمیم نمره نمره برای غیرفارغ التحصیلان فراهم شود، البته این نمره در معدل و کارنامه شما تاثیری نخواهد گذاشت.
   به هر حال به پیش گویی های نه مناطق و نه هیچ کس دیگر تا زمانیکه شیوه نامه جدید نیامده توجه نکنید.

   ضمنا سایت های مشاوره ای که از روی هم کپی می کنند و گاها بخشنامه ها را به اشتباه تفسیر می کنند را نیز کنار بگذارید! ملاک شما باید بخشنامه رسمی آموزش و پرورش باشه، هر وقت اطلاع رسانی شد بنده هم قرار میدم انوقت اگر سوالی داشتید در
   خدمتم.

  1. سلام
   فعلا برنامه پیشنهادی آزمون های نهایی در ستاد آزمون ها ارسال شده و در حال بررسی است.
   به طور موازی بخشنامه، شیوه نامه و سامانه my برای ثبت نام ترمیم نمره و ایجاد سابقه هم در حال آماده سازیه
   شایعاتی شده که از ۱۵ بهمن تا ۲۹ اسفند سامانه برای ثبت نام ترمیم نمره فعال میشه که ضمن اینکه اساسی ندارد؛ با وضعی که من از زیرساخت های می بینم و تجربیاتی که دارم، بعید می دونم تو روزهای ابتدایی این بازه زمانی، سامانه به درستی کار کنه 🙂

   1. سلام توروخدا بگید داخل بخشنامه جدید برای دیپلم ناقص مینویسن که ميتونن ترميم نمره کنن؟ خیلی از ماها این مشکلو‌داریم بیشترزین زجر نکشیم دیگه

   1. سلام آقای عادلخانی محترم
    قرار هست بخشنامه ای بدن یا خیر؟ ثبت نام چیشد پس کسایی که درس افتاده دارند چی میشن پس چیکار کنیم ما

     1. سلام میشه دقیقا بپرسید که قرار هست اصلا بخشنامه ای بدن یا نه درخصوص کسایی که درس افتاده دارن و میخوان ترمیم کنن سردرگمیم بخدا یکی میگه آره یگی میگه نه شما که اونجا هستی عاجزانه خواهش میکنم که ببینید بخشنامه ای در کار هست امسال یا نه

 4. با سلام گویا‌امروز خبرهای راجب ترمیم نمره گفته شده که میشه با دیپلم ناقص ترمیم کرد صحت داره؟؟ انگار یکی صراحتا گفته

 5. وقتتون بخیر
  جسارتا خواستم بدونم شیوه نامه ترمیم کی منتشر میشه و آیا به تجدیدی ها هم فرصت ترمیم داده میشه؟ مردیم از استرس!

  1. سلام
   نگران نباشید. قرار هست که این امکان برای تجدیدی ها فراهم بشه
   شیوه نامه ها هم قول داده بودن ۱۰ روزه بیاد ولی کمی کارا پیچ خورده 🙂
   به هر حال ترمیم برقراره پس شیوه نامه و سامانه ثبت نام در راه هست و جای نگرانی نیست.

   1. سلام اگر نشه واقعا من یکی زندگیم ته میرسه بخدا فکر خودکشی میزنه به سرم اگر نزارن با تجدیدی آخه چه وضعشه میمیرم من هرروز از استرس چندروز باید صبر کنیم اصلا صراحتا گفتن میزارن یا نه بخدا ماهم خدایی داریم

    1. اولا که دنیا دو روزه پس انقدر این مسائل رو جدی نگیر چون روح و روان و جان آدم ارزشش بیشتره

     دوما میذارن نگران نباش، چون دیگه کلا همه چی سخت شده، دارن این مسایل آیین نامه ایش رو آسونتر می کنند.

   2. تشکر میکنم از پاسختون …کاش زودتر اعلام می شد واقعا … آموزش پرورش هر روز کلی آدم رو ناامید میفرسته خونه… خیلی ممنونم… پس ما با خیال راحت درس بخونیم ؟

   1. سلام و عرض ادب و احترام
    آقای عادلخانی ما تمام امیدمون شمایی الان چون تنها کسی که خیلی نزدیکه به آموزش پرورش کل و وزارت شما هستی و خدا خیرتون بده تا الان دلگرمی دادین به ماهایی که درس افتاده داریم و بخاطر یک درس یکسال عقب نیفتیم حداقل بزارن ترمیم کنیم

 6. تشکر میکنم از پاسختون …کاش زودتر اعلام می شد واقعا … آموزش پرورش هر روز کلی آدم رو ناامید میفرسته خونه… خیلی ممنونم… پس ما با خیال راحت درس بخونیم ؟

 7. سلام من پریروز با شما تماس گرفتم قرار بود شما از مسئول بپرسید که با درس افتاده میزارن ترمیم نمره یا خیر خبری نشد؟؟

 8. سلام
  وقت بخیر
  جسارتا فرصت ترمیم به تجدیدی ها داده خواهد شد بالاخره یا خیر ؟!
  به خدا از استرس شب خواب نمیرم

   1. خب من دانش آموز بزرگسالانم
    ۵ تارو پاس شدم ۵ تا تجدید اون ۵ تا پاس شده رو میشه ترمیم کرد هم زمان و اون ۵ تا دیگه رو پاس؟

    1. ببینید متاسفانه در بند پ دقیقا به عنوان بزرگسالان اشاره نشده (ولی در ابتدای آن گفته “تمام افراد دارای سابقه تحصیلی” )
     ولی قطعا میتونید این کار رو انجام بدید نگران نباشید.
     به هر حال اطلاعیه تکمیلی و مکمل معمولا برای سوالات و ابهامات، از سوی وزارت آ.پ منتشر خواهد شد که بنده هم برای شما پیوست خواهم کرد.

 9. سلام آقای عادلخانی از استرس مردم توروخدا قشنگ بررسی کردید که ما تجدیدی هم بتونیم ترمیم کنیم؟؟ وای خواهش میکنم

  1. عرض کردم متاسفانه در بند پ دقیقا به عنوان بزرگسالان اشاره نشده (ولی در ابتدای آن گفته “تمام افراد دارای سابقه تحصیلی” )
   ولی قطعا میتونید این کار رو انجام بدید نگران نباشید.
   به هر حال اطلاعیه تکمیلی و مکمل معمولا برای سوالات و ابهامات، از سوی وزارت آ.پ منتشر خواهد شد که بنده هم برای شما پیوست خواهم کرد.

 10. سلام آقای عادل خانی
  مشاورین در اینستاگرام هرکسی یک تفسیر داره از شیوه نامه میکنه
  بالاخره تجدیدی ها فرصت دارند یا خیر جهت ترمیم
  تورو خدا منت بزارید و بهم جواب بدید🥲

  1. سلام خودتون می گید مشاورین اینستاگرام 😉
   این عزیزان معمولا محتواشون رو از هم کپی می کنند

   بخشنامه اونقدر تازه اس که فعلا برای این عزیزان قابل تفسیر نیست و ما که در همین بخش آ.پ در حال فعالیت هستیم در گروه کشوری خودمون داریم روی ابهاماتش کار می کنیم.

   1. سلام بلاتکلیف موندیم به قرآن همونطور کع شما دوس ندارید استرس تو زندکی بکشید ببینید ما چندماهه استرس داریم و امید داریم که بزارن ترمیم کنیم با درس افتاده خواهش میکنم بگید بلخره میشه یا نمیشه بخدا استخونام میلرزه من دیگه نمیتووونم تحمل کنم

 11. استاد لطفا یکم امیدوارمون کن که میشه با دیپلم ناقص ترمیم کرد
  بخدا ۵۰ درصد از بچه ها دیپلم ناقص دارن
  یعنی نمیتونیم ترمیم کنیم ؟؟
  بخدا دیگه هیچ امیدی واسه درس خوندن ندارم😔🤦

 12. پس چرا تو بخشنامه چیزی در رابطه با دیپلم ناقص نیومده؟
  همه مشاوران هم میگن نمیشه
  شما هم میگید میشه
  حالا میشه یا نه ؟؟؟؟؟

  1. ما در بخشنامه نویسی از عنوان دیپلم ناقص استفاده نمی کنیم بلکه از عناوین دانش آموز و فارغ التحصیل استفاده می کنیم.

   دانش آموز یعنی غیرفارغ التحصیل که دقیقا در بخش پ بخشنامه اجازه ترمیم به دانش آموز را داده اند! فقط این بخش پ ضعفش اینه که عنوان بزرگسال رو استفاده نکرده که قطعا اشتباه سهوی بوده لذا اصلاحیه و یا اطلاعیه تکمیلی ارسال میشه یا اینکه در زیر ساخت سامانه در نظر گرفته خواهد شد.

 13. همون دیگه امسال باید فارغ میشدم ک دی ماه افتادم بزرگسالان ثبت نام کردم ی واحد درسی که افتاده بودم کاش بزارن بزرگسالان هم ترمیم کنن و اینک نوشته بود افراد با هر نمره ای ميتونن و ماهم تا وقتی فارغ نشیم دوازدهم حساب میشیم دیگه بنظرتون فقط ۱۲ امیا ميتونن ینی اجازه ب بزرگسالان نمیدن؟؟ وای میترسم

  1. ببینید الان شرایط طوری داره طراحی میشه که همه جوره به نفع داوطلبان کنکور باشه
   به همین دلیل هست که میگم قطعا می گذراند
   وگرنه یکسال عقب میافتین و این امکان نداره
   جامعه آماری زیادی هم درگیر این مشکل هست

 14. سلام عیدتون مبارک
  آپدیتی مبنی بر امکان ترمیم دروس پاس شده برای کسانی که تجدیدی دارند نیست؟
  امکانش هست یا خیر؟

 15. روزتون بخیر آقای عادلخانی
  من روی حساب حرف شما دارم دوباره عمومی میخونم
  انشاالله که قطعا اجازه ترمیم به دروس پاس شده دیپلم ناقص ها رو میدن دیگه؟

  1. سلام
   چون میگید روی حساب حرف شما کلا باید عرض کنم از نظر حقوقی مسؤولیت به هر حال با خودتونه و قوانین ثبتی رسمی و منتشر شده از سوی آموزش و پرورش!
   اما بازم عرض می کنم متاسفانه در بخشنامه صراحتی وجود نداره و پر واضح هست که خیلی از مسایل یادشون رفته!
   حتی درج نمره برای هنرجوها که باید دل بخواه باشه (مثل بخشنامه قبلی مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹) ولی در این مصوبه حالت اجباری پیدا کرده درحالیکه اونم از مرکز استعلام کردیم و گفتن دل بخواهی خواهد بود!
   به هر حال فعلا قرار نیست مکمل و آپدیتی هم بدهند ولی بر اساس استعلام تلفنی از شخص رییس اداره آیین نامه های مرکز ارزشیابی برای ثبت نام مشکلی نخواهید داشت.

 16. سلام
  آقای زارعی الان تو اخبار گفتن یکم اردیبهشت ترمیم شروع میشه و تمام افراد دارای سابقه تحصیلی میتونن شرکت کنن
  به نظرتون شامل ترمیم دیپلم ناقص ها هم میشه؟

 17. سلام آقای عادلخاتی گزینه ایجاد سابقه و ترمیم فعال شده دیپلمن ناقصه فقط اینکه نوشته این سرویس بزودی فعالمیشه ینی میتونیم؟

 18. وقتتون بخیر
  ما ۱۲ ۱۳ نفر بودیم امروز که رفتیم افتاده هامون رو ثبت نام کردیم مدرسه
  بعد داشتیم راجع به ترمیم حرف میزدیم مسئول امتحانات شهرمون گفت که قرار بوده به سوابق ناقص اجازه داده بشه ولی الان تو سامانه نتونستن پیادش کنن

  شما اطلاعی ندارید؟

  1. سلام
   خود اصل سامانه رو هم نتونستن درست پیاده کنن 🙂
   قرارشون یک اردیبهشت بود که الان ششم هست و سامانه بالا نیومد که هیچ، خبر زدن که به دلیل جلوگیری از استرس بچه ها برای کنکور، یک هفته دیگه سامانه راه میافته! اصلا فک نکنبد که بهانه دارن میارن 🙂

 19. سلام
  ببخشید ی سوال داشتم من نظام قدیم هستم
  خرداد ترمیم نمره،میخوام شرکت کنم
  این گزینه ی تاییدیه سابقه تحصیلی،نیازه انجام بدیم میشه راهنمایی کنید
  چون تو گروه های کنکوری،میگن باید انجام بدیم وگرنه نمیتونیم ترمیم ثبت نام کنیم،و اینکه من روی گزینه ش میزنم ،میزنه شما داوطلب سراسری هستید از سایت سنجش اقدام کنید،سایت سنجشم میرم گزینه ای نداره برای تاییدیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا