مدارس ترمیم نمره و ایجاد سابقه اصفهان

لیست مدارس بزرگسالان داوطلب آزاد مجری ثبت نام امتحان ترمیم نمره در استان اصفهان

لیست مدارس بزرگسالان داوطلب آزاد مجری ثبت نام امتحان ترمیم نمره در اصفهان و نایین و خوانسار و سمیرم و …

دانلود پکیج امتحان نهایی و ترمیم نمرات (بر اساس رشته خود کلیک کنید)
جهت جلوگیری از عواقب احتمالی قبل از اقدام به ثبت نام در هر کدام از مدارس، برای اطمینان از صحت فرآیند ها با واحد امتحانات آموزش و پرورش منطقه مربوطه تماس داشته یا حضوراً استعلام نمایید.
با کلیک راست روی تصویر و باز کردن در صفحه جدید، تصویر با کیفیت را مشاهده و دانلود نمایید.
لیست مدارس بزرگسالان داوطلب آزاد مجری ثبت نام امتحان ترمیم نمره در استان اصفهان
لیست مدارس بزرگسالان داوطلب آزاد مجری ثبت نام امتحان ترمیم نمره در استان اصفهان
منطقه نام مدرسه
آموزش و پرورش  جرقویه علیا اصفهان مدرسه   نوردانش
آموزش و پرورش  جرقویه علیا اصفهان مدرسه   شهید مطهری
آموزش و پرورش  ناحیه ۱ اصفهان مدرسه   صائب
آموزش و پرورش  ناحیه ۱ اصفهان مدرسه   متوسطه دوم شهید علی شیروانی
آموزش و پرورش  نایین اصفهان مدرسه   شهید چمران (برادران)
آموزش و پرورش  نایین اصفهان مدرسه   شهید حسینی (خواهران)
آموزش و پرورش  جرقویه سفلی اصفهان مدرسه   شهید بهشتی
آموزش و پرورش  جرقویه سفلی اصفهان مدرسه    خدیجه کبری (س)
آموزش و پرورش  زرین شهر اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد  پسرانه
آموزش و پرورش  زرین شهر اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد  دخترانه
آموزش و پرورش  فولادشهر اصفهان مدرسه   نواب صفوی
آموزش و پرورش  فولادشهر اصفهان مدرسه   مرضیه
آموزش و پرورش  ورزنه (بن رود) اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد پسرانه
آموزش و پرورش  ورزنه (بن رود) اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد دخترانه
آموزش و پرورش  امامزاده اصفهان مدرسه   حضرت باقرالعلوم (ع)
آموزش و پرورش  امامزاده اصفهان مدرسه   شرف
آموزش و پرورش  باغبهادران اصفهان مدرسه   متوسطه دوره دوم دخترانه هجرت
آموزش و پرورش  باغبهادران اصفهان مدرسه   متوسطه دوره دوم  پسرانه امام حسین (ع )
آموزش و پرورش  نطنز اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد دولتی پسرانه امام خمینی (ره)
آموزش و پرورش  نطنز اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد دولتی  دخترانه سمیه
آموزش و پرورش  شاهین شهر اصفهان مدرسه   مولوی
آموزش و پرورش  شاهین شهر اصفهان مدرسه   بشارت
آموزش و پرورش  مبارکه اصفهان مدرسه   سید احمد خمینی
آموزش و پرورش  مبارکه اصفهان مدرسه   پویا
آموزش و پرورش  چادگان اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد دخترانه
آموزش و پرورش  چادگان اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد پسرانه
آموزش و پرورش  آران و بیدگل اصفهان مدرسه   شهیدان جندقیان
آموزش و پرورش  آران و بیدگل اصفهان مدرسه   کوثر(متوسطه اول)
آموزش و پرورش  گلپایگان اصفهان مدرسه   شهید بهشتی
آموزش و پرورش  گلپایگان اصفهان مدرسه   شهدای پتروشیمی
آموزش و پرورش  مهردشت اصفهان مدرسه   علوم مهردشت
آموزش و پرورش  مهردشت اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد  پسرانه
آموزش و پرورش  کاشان اصفهان مدرسه    داوطلب آزاد
آموزش و پرورش  کاشان اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد
آموزش و پرورش  خور و بیابانک اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد پسرانه
آموزش و پرورش  خور و بیابانک اصفهان مدرسه   داوطلب آزاددخترانه
آموزش و پرورش  کوهپایه اصفهان مدرسه   روزی حافظ
آموزش و پرورش  کوهپایه اصفهان مدرسه   بنت الهدی کوهپایه
آموزش و پرورش  فریدونشهر اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد
آموزش و پرورش  فریدونشهر اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد
آموزش و پرورش  سمیرم اصفهان مدرسه   شهدای فرهنگی
آموزش و پرورش  سمیرم اصفهان مدرسه   کوثر
آموزش و پرورش  زواره اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد پسرانه
آموزش و پرورش  زواره اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد دخترانه
آموزش و پرورش  دهاقان اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد آفرینش (پسرانه)
آموزش و پرورش  دهاقان اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد حجاب (دخترانه)
آموزش و پرورش  خمینی شهر اصفهان مدرسه   شهدا
آموزش و پرورش  خمینی شهر اصفهان مدرسه   جنت
آموزش و پرورش  ناحیه ۲ اصفهان مدرسه   دخترانه همدانیان
آموزش و پرورش  ناحیه ۲ اصفهان مدرسه   پسرانه کاروان ادب
آموزش و پرورش  بوئین میاندشت اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد (پسرانه)
آموزش و پرورش  بوئین میاندشت اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد (دخترانه)
آموزش و پرورش  شهرضا اصفهان مدرسه   دواطلب آزاد پسرانه (شهید رهنمائی)
آموزش و پرورش  شهرضا اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد دخترانه(عفت)
آموزش و پرورش  برخوار اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد پسر
آموزش و پرورش  برخوار اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد پسر
آموزش و پرورش  تیران و کرون اصفهان مدرسه   حاج محمد بهنیا
آموزش و پرورش  تیران و کرون اصفهان مدرسه   امام خمینی (ره)
آموزش و پرورش  اردستان اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد
آموزش و پرورش  اردستان اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد
آموزش و پرورش  فلاورجان اصفهان مدرسه   امام خمینی (ره)
آموزش و پرورش  فلاورجان اصفهان مدرسه   امین
آموزش و پرورش  ناحیه ۵ اصفهان مدرسه   نیایش (دخترانه)
آموزش و پرورش  ناحیه ۵ اصفهان مدرسه   بزرگمهر (پسرانه)
آموزش و پرورش  میمه اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد پسرانه
آموزش و پرورش  میمه اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد دخترانه
آموزش و پرورش  ناحیه ۶ اصفهان مدرسه   شریعتی
آموزش و پرورش  ناحیه ۶ اصفهان مدرسه   معرفت
آموزش و پرورش  ناحیه ۳ اصفهان مدرسه   دانش
آموزش و پرورش  ناحیه ۳ اصفهان مدرسه   نور
آموزش و پرورش  نجف آباد اصفهان مدرسه   آل یاسین
آموزش و پرورش  نجف آباد اصفهان مدرسه   حکیم سنایی
آموزش و پرورش  خوانسار اصفهان مدرسه   ۱۷ شهریور
آموزش و پرورش  خوانسار اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد رهنمود
آموزش و پرورش  فریدن اصفهان مدرسه   پسرانه شهدا
آموزش و پرورش  فریدن اصفهان مدرسه   دخترانه سمیه
آموزش و پرورش  ناحیه ۴ اصفهان مدرسه   هانیه
آموزش و پرورش  ناحیه ۴  اصفهان مدرسه   مبین
آموزش و پرورش  هرند اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد پسرانه
آموزش و پرورش  هرند اصفهان مدرسه   داوطلب آزاد دخترانه
آموزش و پرورش  پیربکران اصفهان مدرسه   خیام
آموزش و پرورش  پیربکران اصفهان مدرسه   امین

منبع

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا