مدارس ترمیم نمره و ایجاد سابقه اصفهان

لیست مدارس بزرگسالان داوطلب آزاد مجری ثبت نام امتحان ترمیم نمره در استان اصفهان

لیست مدارس بزرگسالان داوطلب آزاد مجری ثبت نام امتحان ترمیم نمره در اصفهان و نایین و خوانسار و سمیرم و …

دانلود پکیج امتحان نهایی و ترمیم نمرات (بر اساس رشته خود کلیک کنید)
جهت جلوگیری از عواقب احتمالی قبل از اقدام به ثبت نام در هر کدام از مدارس، برای اطمینان از صحت فرآیند ها با واحد امتحانات آموزش و پرورش منطقه مربوطه تماس داشته یا حضوراً استعلام نمایید.
با کلیک راست روی تصویر و باز کردن در صفحه جدید، تصویر با کیفیت را مشاهده و دانلود نمایید.
لیست مدارس بزرگسالان داوطلب آزاد مجری ثبت نام امتحان ترمیم نمره در استان اصفهان
لیست مدارس بزرگسالان داوطلب آزاد مجری ثبت نام امتحان ترمیم نمره در استان اصفهان
منطقهنام مدرسه
آموزش و پرورش  جرقویه علیا اصفهانمدرسه   نوردانش
آموزش و پرورش  جرقویه علیا اصفهانمدرسه   شهید مطهری
آموزش و پرورش  ناحیه ۱ اصفهانمدرسه   صائب
آموزش و پرورش  ناحیه ۱ اصفهانمدرسه   متوسطه دوم شهید علی شیروانی
آموزش و پرورش  نایین اصفهانمدرسه   شهید چمران (برادران)
آموزش و پرورش  نایین اصفهانمدرسه   شهید حسینی (خواهران)
آموزش و پرورش  جرقویه سفلی اصفهانمدرسه   شهید بهشتی
آموزش و پرورش  جرقویه سفلی اصفهانمدرسه    خدیجه کبری (س)
آموزش و پرورش  زرین شهر اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد  پسرانه
آموزش و پرورش  زرین شهر اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد  دخترانه
آموزش و پرورش  فولادشهر اصفهانمدرسه   نواب صفوی
آموزش و پرورش  فولادشهر اصفهانمدرسه   مرضیه
آموزش و پرورش  ورزنه (بن رود) اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد پسرانه
آموزش و پرورش  ورزنه (بن رود) اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد دخترانه
آموزش و پرورش  امامزاده اصفهانمدرسه   حضرت باقرالعلوم (ع)
آموزش و پرورش  امامزاده اصفهانمدرسه   شرف
آموزش و پرورش  باغبهادران اصفهانمدرسه   متوسطه دوره دوم دخترانه هجرت
آموزش و پرورش  باغبهادران اصفهانمدرسه   متوسطه دوره دوم  پسرانه امام حسین (ع )
آموزش و پرورش  نطنز اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد دولتی پسرانه امام خمینی (ره)
آموزش و پرورش  نطنز اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد دولتی  دخترانه سمیه
آموزش و پرورش  شاهین شهر اصفهانمدرسه   مولوی
آموزش و پرورش  شاهین شهر اصفهانمدرسه   بشارت
آموزش و پرورش  مبارکه اصفهانمدرسه   سید احمد خمینی
آموزش و پرورش  مبارکه اصفهانمدرسه   پویا
آموزش و پرورش  چادگان اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد دخترانه
آموزش و پرورش  چادگان اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد پسرانه
آموزش و پرورش  آران و بیدگل اصفهانمدرسه   شهیدان جندقیان
آموزش و پرورش  آران و بیدگل اصفهانمدرسه   کوثر(متوسطه اول)
آموزش و پرورش  گلپایگان اصفهانمدرسه   شهید بهشتی
آموزش و پرورش  گلپایگان اصفهانمدرسه   شهدای پتروشیمی
آموزش و پرورش  مهردشت اصفهانمدرسه   علوم مهردشت
آموزش و پرورش  مهردشت اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد  پسرانه
آموزش و پرورش  کاشان اصفهانمدرسه    داوطلب آزاد
آموزش و پرورش  کاشان اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد
آموزش و پرورش  خور و بیابانک اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد پسرانه
آموزش و پرورش  خور و بیابانک اصفهانمدرسه   داوطلب آزاددخترانه
آموزش و پرورش  کوهپایه اصفهانمدرسه   روزی حافظ
آموزش و پرورش  کوهپایه اصفهانمدرسه   بنت الهدی کوهپایه
آموزش و پرورش  فریدونشهر اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد
آموزش و پرورش  فریدونشهر اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد
آموزش و پرورش  سمیرم اصفهانمدرسه   شهدای فرهنگی
آموزش و پرورش  سمیرم اصفهانمدرسه   کوثر
آموزش و پرورش  زواره اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد پسرانه
آموزش و پرورش  زواره اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد دخترانه
آموزش و پرورش  دهاقان اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد آفرینش (پسرانه)
آموزش و پرورش  دهاقان اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد حجاب (دخترانه)
آموزش و پرورش  خمینی شهر اصفهانمدرسه   شهدا
آموزش و پرورش  خمینی شهر اصفهانمدرسه   جنت
آموزش و پرورش  ناحیه ۲ اصفهانمدرسه   دخترانه همدانیان
آموزش و پرورش  ناحیه ۲ اصفهانمدرسه   پسرانه کاروان ادب
آموزش و پرورش  بوئین میاندشت اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد (پسرانه)
آموزش و پرورش  بوئین میاندشت اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد (دخترانه)
آموزش و پرورش  شهرضا اصفهانمدرسه   دواطلب آزاد پسرانه (شهید رهنمائی)
آموزش و پرورش  شهرضا اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد دخترانه(عفت)
آموزش و پرورش  برخوار اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد پسر
آموزش و پرورش  برخوار اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد پسر
آموزش و پرورش  تیران و کرون اصفهانمدرسه   حاج محمد بهنیا
آموزش و پرورش  تیران و کرون اصفهانمدرسه   امام خمینی (ره)
آموزش و پرورش  اردستان اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد
آموزش و پرورش  اردستان اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد
آموزش و پرورش  فلاورجان اصفهانمدرسه   امام خمینی (ره)
آموزش و پرورش  فلاورجان اصفهانمدرسه   امین
آموزش و پرورش  ناحیه ۵ اصفهانمدرسه   نیایش (دخترانه)
آموزش و پرورش  ناحیه ۵ اصفهانمدرسه   بزرگمهر (پسرانه)
آموزش و پرورش  میمه اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد پسرانه
آموزش و پرورش  میمه اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد دخترانه
آموزش و پرورش  ناحیه ۶ اصفهانمدرسه   شریعتی
آموزش و پرورش  ناحیه ۶ اصفهانمدرسه   معرفت
آموزش و پرورش  ناحیه ۳ اصفهانمدرسه   دانش
آموزش و پرورش  ناحیه ۳ اصفهانمدرسه   نور
آموزش و پرورش  نجف آباد اصفهانمدرسه   آل یاسین
آموزش و پرورش  نجف آباد اصفهانمدرسه   حکیم سنایی
آموزش و پرورش  خوانسار اصفهانمدرسه   ۱۷ شهریور
آموزش و پرورش  خوانسار اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد رهنمود
آموزش و پرورش  فریدن اصفهانمدرسه   پسرانه شهدا
آموزش و پرورش  فریدن اصفهانمدرسه   دخترانه سمیه
آموزش و پرورش  ناحیه ۴ اصفهانمدرسه   هانیه
آموزش و پرورش  ناحیه ۴  اصفهانمدرسه   مبین
آموزش و پرورش  هرند اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد پسرانه
آموزش و پرورش  هرند اصفهانمدرسه   داوطلب آزاد دخترانه
آموزش و پرورش  پیربکران اصفهانمدرسه   خیام
آموزش و پرورش  پیربکران اصفهانمدرسه   امین

منبع

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا