بخشنامه تطبیق نظام جدید و آموزش آن در سامانه امین

شيوه نامه تطبيق به نظام جديد

به گزارش سلام مدرسه: شیوه نامه تطبیق کارنامه های دوره های مختلف تحصیلی با دروس دوره های اول و دوم آموزش متوسطه نظام جدید ابلاغ شد.

متقاضیان پس از اخذ برگ تطبيق باید در واحدهای آموزشی بزرگسالان و یا به شیوه داوطلب آزاد (متفرقه) ادامه تحصیل دهند.

بخشنامه تطبیق نظام جدید و آموزش آن در سامانه امین
بخشنامه تطبیق نظام جدید و آموزش آن در سامانه امین

 

اینجا سعی کردم علاوه بر فایل بخشنامه ها و استعلام هاون، متن یه سری از بخش ها و متن های بخشنامه ها رو براتون بیارم و توضیحاتی هم داخلش بدم.

تمام بخشنامه ها و فرم های مرتبط با تطبیق سوابق تحصیلی به نظام جدید در جدول زیر جمع آوری شده است:

دانلود بخشنامه اول تطبیق  به شماره  ۳۸۱۳۰ – ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
دانلود بخشنامه دوم تطبیق  به شماره  ۲۷۰/۱۴۰ – ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
دانلود بخشنامه تطبیق راهنمایی و اول دبیرستان مردودی به دوره اول متوسطه نظام جدید  به شماره  ۵۴۰۵۷  – ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
دانلود راهنمای سامانه امین برای تطبیق – (نگارش۸)
دانلود فایل و فرم های پیشنهادی مجموعه سلام مدرسه برای تسهیل در امور تطبیق
دانلود بخشنامه عدم نیاز به استعلام برگ تطبیق
دانلود بخشنامه وظیفه استعلام سوابق طلاب
دانلود بخشنامه های مربوط تسهیلات برای ایثارگران در ادامه تحصیلی و تطبیق سوابق تحصیلی
دانلود بخشنامه عدم نیاز به دفتر آمار در صدور برگ تطبیق
دانلود بخشنامه عدم الزام به انتخاب دروس مشترک برای دیپلم مجدد
دانلود بخشنامه ملاک برای ثبت درخواست دیپلم مجدد، محل اخد دیپلم است
دانلود بخشنامه جدید ۱۲۰/۱۲۳۶۲۳-۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مبنی بر امکان تطبیق در رشته متناظر برای دارندگان دیپلم فنی و کاردانش که سابقه  ناتمام در دوره پیش دانشگاهی (به غیر از رشته رهنر) دارند.

معرفی نظام های آموزشی متوسطه:

– دوره (شش ساله متوسطه) : از مهر سال ۱۳۳۶ شروع شده و شامل شش سال ابتدایی بوده است و پس از آن نیز شش سال متوسطه آغاز ، که به دو دوره سه ساله (سیکل اول و سیکل دوم) تقسیم می شود و پس از اتمام و قبولی در آن مدرک دیپلم اعطا شده است.

– دوره (چهار ساله متوسطه) : این دوره از مهر سال ۱۳۵۳ به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره ۵ ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی وارد دوره چهارساله متوسطه می شدند که امتحانات نهایی سال آخر آن نیز نهایی بوده و پس از آن مدرک دیپلم دریافت می کردند.

– دوره سه ساله به شیوه ترمی واحدی (نیم سالی – واحدی) : این دوره از سال ۱۳۷۱ به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره پنج ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی ،وارد دوره سه ساله متوسطه می شدند(طول هر سال تحصیلی شامل دو نیم ترم و یک دوره تابستانی بوده است)،دانش آموزان پس از موفقیت در امتحانات مدرک دیپلم دریافت میکرده اند.

– دوره پیش دانشگاهی به شیوه ترمی واحدی (نیم سالی واحدی) : این دوره از سال ۱۳۷۴ به اجرا درآمد ،دانش آموزان پس از دریافت دیپلم به روش نیم سالی واحدی ،وارد دوره پیش دانشگاهی می شدند (طول هر سال تحصیلی شامل دو نیم ترم و یک دوره تابستانی بوده است) و پس از موفقیت در امتحانات موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می شدند.

– دوره سه ساله متوسطه به شیوه (سالی واحدی) : این دوره از سال ۱۳۷۸ به اجرا درآمد،دانش آموزان پس از اتمام دوره پنج ساله ابتدایی و دوره سه ساله راهنمایی ،وارد دوره سه ساله متوسطه می شدند،دانش آموزان پس از موفقیت در امتحانات مدرک دیپلم دریافت میکرده اند (دروس به شیوه پیوسته بوده است).

– دوره پیش دانشگاهی به شیوه (سالی واحدی) : این دوره از سال ۱۳۹۰ به اجرا درآمد ،دانش آموزان پس از دریافت دیپلم به روش سالی واحدی ،وارد دوره پیش دانشگاهی می شدند و پس از موفقیت در امتحانات موفق به اخذ مدرک پیش دانشگاهی می شدند.(دروس به شیوه پیوسته بوده است)

– دوره اول و دوم متوسطه (نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳) : دوره دیپلم نظام جدید از مهر سال ۱۳۹۲ شروع شد،این دوره با پذیرش دانش آموزان ششم ابتدایی شروع شد، و شامل یک دوره ساله متوسطه اول (هفتم،هشتم،نهم) و داوطلبان پس از قبولی وارد دومره متوسطه دوم (دهم ،یازدهم و دوازدهم)می شدند و در صورت قبولی در امتحانات نهایی دوازدهم مدرک دیپلم نظام جدید را دریافت می کردند.

همچنین قبل تر طی فلوچارتی که توسط مجموعه سلام مدرسه برای شما عزیزان در خصوص راهنمای ثبت درخواست تاییدیه تحصیلی آماده شده بود؛ این تونل زمان به نمایش گذاشته شده بود. (اینجا را بخوانید.)

تونل زمان نظام های آموزشی آموزش و پرورش
تونل زمان نظام های آموزشی آموزش و پرورش

تونل زمان نظام های آموزش و پرورش را (اینجا) بخوانید.

۳ – تطبیق کارنامه های دوره سه ساله متوسطه به شیوه «نیم سالی – واحدی» به نظام جدید (ترمی واحدی است)

بند ۳ – ۱ : کارنامه های تحصیلی دانش آموزان دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی، مطابق جداول شماره الف-۳۷۱ الی د-۳۷۱ با عناوین دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق داده می شود و نمرات قبولی دروس مندرج در این کارنامه برای دروس معادل در دوره دوم متوسطه، منظور می شود و این قبیل از افراد موظفند باقی مانده دروس این دوره را مطابق جدول مواد درسی مصوب، با رعایت سایر شرایط و ضوابط، انتخاب و ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۱: چنانچه دروس گذرانده شده دانش آموزان دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی – واحدی با دروس مندرج در جدول مذکور، قابل تطبيق نباشد، این قبیل از افراد به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند و می بایست برابر ضوابط و مقررات، در دوره دوم متوسطه، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

تبصره ۲: در مواردی که چند عنوان درسی از دوره سه ساله متوسطه نیم سالی- واحدی، معادل یک عنوان درسی از دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی باشد، میانگین وزنی آخرین نمرات دانش آموز در آن دروس مجموع حاصل ضرب نمره هر درس در تعداد واحدهای آن، تقسیم بر مجموع واحدهای دروس) به عنوان نمره درس معادل، منظور و در صورتی که به نصاب قبولی برسد، از وی پذیرفته می شود.

بند ۳ – ۲ : دانش آموزانی که در دوره سه ساله متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی، به یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، هدایت شده یا نشده باشند و یا متقاضی تغییر رشته باشند، پس از تطبيق دروس خود با دروس دوره دوم متوسطه، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری و یا کاردانش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

تبصره: دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای، پس از تطبیق کارنامه های خود با نظام جدید آموزشی، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهند. دروس عمومی این قبیل از افراد، با دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق داده می شود و چنانچه دانش آموزی متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش باشد، سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهای تعیین شده، به عنوان دروس اختیاری و کارورزی، از وی پذیرفته می شود.

بند ۳ – ۳ : گواهی نامه های مهارتی که مشخصات آن ها در فهرست مشخصات رشته های مهارتی شاخه کاردانش در نظام جدید آموزشی درج شده باشد، به میزان واحدهای تعیین شده در همان رشته مهارتی، قابل پذیرش است و چنانچه مشخصات این گواهی نامه ها در جدول دروس دوره دوم متوسطه درج نشده باشد، اما در جدول مجموعه رشته های مهارتی قبلی شاخه کاردانش تعریف شده باشد، به میزان واحدهای تعیین شده، معادل دروس اختیاری و کارورزی در رشته مهارتی مربوط، از آنان پذیرفته میشود. در این صورت میانگین وزنی نمرات عملی و نظری گواهی نامه مهارت ارائه شده، جایگزین درس اختیاری و یا کارورزی شده و موضوع در ستون ملاحظات کارنامه توضیح داده می شود.

***پس نتیجه می گیریم یه اتفاق خوب برای دارندگان سوابق تحصیلی ترمی واحدی اینه که حتی اگر وارد اول دبیرستان شدن و مردود شدن یا فقط یک درس رو پاس کردن، همین کارنامه براشون به منزله پایه نهم دوره اول متوسطه نظام جدید هست!

۴ – تطبيق کارنامه های دوره سه ساله متوسطه به شیوه «سالی – واحدی» به نظام جدید

بند ۴ – ۱ : دارندگان کارنامه قبولی پایه اول متوسطه شیوه سالی- واحدی، به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند. این قبیل از افراد می توانند برابر ضوابط و مقررات در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، در پایه دهم ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند ۴ – ۲ : دانش آموزانی که نمرات دروس پایه اول شیوه سالی – واحدی آنان، به گونه ای باشد که بر اساس ضوابط آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه شیوه سالی- واحدی (قبل از صدور رأی ۸۵۶ مورخ ۰۲/ ۱۲/ ۱۳۹۰ شورای عالی آموزش و پرورش) شرایط قبولی پایه اول را کسب نموده باشند، به عنوان قبول پایه نهم شناخته می شوند. این قبیل از افراد نیز می توانند مطابق ضوابط و مقررات، در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش، در پایه دهم ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند ۴ – ۳ : دانش آموزانی که برخی از دروس پایه اول متوسطه را گذرانده باشند و شرایط قبولی در پایه اول (قبل از صدور رای ۸۵۶ تاریخ ۱۳۹۰/ ۱۲ / ۰۲ شورای عالی آموزش و پرورش) را کسب نکرده باشند، دروس گذرانده شده این قبیل از افراد، مطابق با جدول شماره ۳، ۴ (دروس قبول شده پایه اول متوسطه شیوه سالیواحدی با دروس پایه نهم) تطبيق و از ایشان پذیرفته می شود و می بایست برابر مقررات، در پایه نهم مدارس آموزش از راه دور، ایثارگران و یا به شیوه داوطلب آزاد برابر مقررات ثبت نام و باقیمانده دروس را انتخاب و ادامه تحصیل دهند.

بند ۴ – ۴ : دانش آموزان پایه اول دوره سه ساله متوسطه شیوه سالی- واحدی که حد نصاب نمره قبولی هیچ یک از دروس پایه مذکور را کسب نکرده باشند، باید برابر مقررات، در پایه نهم مدارس بزرگسال، آموزش از راه دور و یا به شیوه داوطلب آزاد ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

بند ۴ – ۵ : دانش آموزانی که نصاب قبولی در برخی از دروس مربوط به پایه های دوم و سوم متوسطه شیوه سالی- واحدی را کسب کرده باشند، دروس گذرانده شده این قبیل از افراد، مطابق جداول شماره الف-۵، ۴ الی د-۴۰۵ با دروس دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، تطبیق داده می شود و می بایست با توجه به علاقه مندی خود، باقیمانده دروس خود را در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش انتخاب و در صورت کسب شرایط فارغ التحصیلی، برابر ضوابط و مقررات، گواهی نامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت نمایند.

تبصره ۱ : دانش آموزان متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش، ملزم به گذراندن دروس شایستگی های فنی استاندارد مهارت) و شایستگی های غیرفنی رشته مورد نظر هستند.

تبصره ۲ : دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای، پس از تطبیق کارنامه های تحصیلی، می توانند به انتخاب خود در یکی از رشته های شاخه نظری یا کاردانش ادامه تحصیل دهند. دروس عمومی این قبیل از دانش آموزان، با دروس دوره دوم متوسطه، تطبیق و از آنان پذیرفته می شود. چنانچه دانش آموزی متقاضی ادامه تحصیل در شاخه کاردانش باشد، سایر دروس گذرانده شده به میزان واحدهای تعیین شده به عنوان دروس اختیاری و کارورزی از وی پذیرفته می شود.

*** بر خلاف ترمی واحدی ها که اون بالا خدمتتون عرض کردم، این عزیزان با کارنامه ناقص اول دبیرستان دیگه باید برن تطبیق بزنند به پایه نهم و چندتا درسی پاس کنند تا اول گواهی پایه نهم رو بگیرند.

۵- تطبیق کارنامه های تحصیلی پیش دانشگاهی با دروس دوم متوسطه نظام جدید (۶-۳-۳)

در اجرای مصوبه هجدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۷/ ۱۱ / ۱۷ ، نحوه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره سه ساله متوسطه نیم سالی- واحدی، سالی- واحدی و دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی به شرح زیر است:

بند ۵-۱ : فارغ التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری شیوه نیم سالی – واحدی و سالی- واحدی که موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی نشده اند(سابقه تحصيل در پیش دانشگاهی دارند ندارند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود پس از تطبيق دروس پیش دانشگاهی با پایه دوازدهم مطابق جداول شماره الف ۵،۱ الی هـ – ۵،۱ در امتحان دروس مربوط در پایه دوازدهم شرکت و با رعایت مقررات، گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه را دریافت کنند.

بند ۵-۲ : دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی که موفق به کسب شرایط فارغ التحصیلی تا پایان سال تحصیلی جاری (۹۸-۱۳۹۷) نمی شوند، می توانند متناظر با رشته تحصیلی قبلی خود با غیر متناظر با رشته قبلی خود در یکی از رشته های شاخه نظری، پس از تطبيق دروس دوره پیش دانشگاهی با دروس پایه دوازدهم، در امتحان دروس باقیمانده پایه دوازدهم رشته مورد تقاضا، شرکت کنند. نمرات مأخوذه این قبیل دانش آموزان، در کارنامه دوره پیش دانشگاهی درج و با احتساب ۲۴ واحد درسی به عنوان فارغ التحصیل دوره پیش دانشگاهی محسوب شده و به آنان گواهینامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی اعطا می شود.

این بند حداکثر به مدت دو سال تحصیلی (تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹) اجرا می شود.

تذکر۱ : مطابق نامه شماره ۱۰۱/ ۱ / ۲۴۳۰۲ مورخ ۱۳۹۷/ ۱۲ / ۲۲ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تطبيق کارنامه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی رشته هنر، با هیچ یک از رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش امکان پذیر نیست.

تذکر ۲: کارنامه تحصیلی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شیوه نیم سالی – واحدی، قبل از سال ۱۳۷۸ (۳۰ واحدی)، که موفق به گذراندن برخی از دروس این دوره نشده اند، بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۷۵/ ۱ /۳۲ مورخ ۱۳۷۸/ ۰۶ / ۲۹ ابتدا به شیوه نیم سالی – واحدی (۲۴ واحدی) تطبيق و سپس مطابق جداول شماره الف ۵،۱ الی هـ – ۵،۱ با دروس نظام جدید آموزشی تطبیق داده شود.

– نحوه دریافت دیپلم مجدد

دریافت دیپلم مجدد نظام جدید در رشته غیر متناظر و یکی از شاخه های نظری :

هـ) در اجرای ماده ۷۹ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) دارندگان دیپلم نظام جدید و با نظام قدیم، در صورت تمایل به اخذ دیپلم مجدد (در رشته غیر متناظر) شاخه های نظری با کاردانش، با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه محل تحصیل خود، صرفا به صورت داوطلب آزاد به یکی از دو روش ذیل اقدام نمايند

۱- متقاضیان دریافت دیپلم غیرمتناظر در شاخه نظری این قبیل از افراد باید در امتحانات تمامی دروس پایه دوازدهم رشته مورد نظر شرکت کرده و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم غير متناظر با رشته تحصیلی خود را دریافت نمایند و دروس پایه های دهم و یازدهم با درج علامت ضربدر (قبولی بدون نمره با ثبت کد ۹۶ در رایانه از آنان پذیرفته می شود.

معدل کتبی این افراد بر اساس نمرات مکتسبه از دروس نهایی، و معدل کل آنان بر اساس نمرات تمامی دروس پایه دوازدهم (اعم از نهایی و غیر نهایی) مطابق ضوابط مندرج در فصل چهارم (ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آیین نامه آموزشی دوره متوسطه شیوه نیم سالی واحدی بزرگسالان، محاسبه می شود.

دریافت دیپلم مجدد نظام جدید در رشته غیر متناظر و یکی از شاخه های کار دانش :

۲- متقاضیان دریافت دیپلم غیرمتناظر در شاخه کاردانش : متقاضیان دریافت دیپلم غير متناظر در شاخه کاردانش، می توانند به یکی از دو شیوه زیر اقدام نمایند :

الف) فارغ التحصیلان دوره های شش ساله» و «چهار ساله، متوسطه، چنانچه متقاضی اخذ دیپلم دوره دوم متوسطه در شاخه کاردانش باشند، باید نسبت به ارائه دروس مهارتی (شایستگی های فنی) و گذراندن دروس شایستگی های غیر فنی رشته مورد نظر و نیز دروس تعلیمات دینی (دینی، فرآن و اخلاق) ۳ و عربی، زبان قرآن ۳ مبادرت نموده و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم با معدل دریافت نمایند.

ب) فارغ التحصیلان دوره های سه ساله نیم سالی – واحدی، وا سه ساله سالی واحدی، متوسطه، چنانچه متقاضی اخذ دیپلم دوره دوم متوسطه در شاخه کاردانش باشند، باید نسبت به گذراندن تمامی دروس پایه دوازدهم رشته مورد نظر و أخذ گواهینامه های دروس مهارتی (شایستگی های فنی و گذراندن دروس شایستگی های غیرفتی رشته مورد نظر مبادرت و در صورت کسب نصاب قبولی، دیپلم با معدل دریافت نمایند.

تبصره: مفاد تبصره یک ماده ۶۶ و محدودیت سقف انتخاب واحد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی- واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، مورخ ۱۳۹۶/ ۰۷ /۱۲ شامل متقاضیان اخذ دیپلم مجدد نمی شود.

نحوه اخذ دیپلم مجدد

فرآیند اجرایی و شرایط و نحوه اخذ دیپلم مجدد در رشته غیر متناظر، مشابه فرآیند فوق یعنی تطبیق کارنامه نظام قدیم می باشد، بنا بر این متقاضیان اخذ دیپلم مجدد می توانند مطابق ماده ۷۹ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه، شیوه نیم سالی – واحدی، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور، مصوب ۱۲مین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، به تاریخ ۱۳۹۶ صرفا به شیوه داوطلب آزاد، در مدارس بزرگسالان دولتی ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند.

شیوه نامه تطبیق کارنامه نظام قدیم با نظام جدید آموزشی

“در اجرای تبصره ۱، بند «د» از بخش سایر موارد بخشنامه شماره ۳۸۱۳۰ تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ با موضوع شیوه نامه تطبیق کارنامه های دوره های مختلف تحصیلی با دروس دوره های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، و تبصره ۳ بند ۲ مصوبه ۲۸ مین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، مورخ ۱۹ خرداد ۹۹ با موضوع (نحوه ادامه تحصیل طلاب حوزه های علمیه در ساختار جدید آموزشی)، فرآیند تطبیق کارنامه های تحصیلی دانش آموزان نظام های مختلف آموزشی و طلاب حوزه های علمیه با دروس دوره دوم آموزش متوسطه در ساختار نظام جدید آموزشی به شرح ذیل، اجرا می گردد:

الف – تشکیل کارگروه در سطح ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه

به منظور بررسی صحت اسناد و مدارک ارائه شده از سوی متقاضیان تطبیق و تایید آن، کار گروهی متشکل از مدیر آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه (رئیس کارگروه)، مسئول سنجش و ارزشیابی تحصیلی به عنوان تنظیم کننده تطبیق (دبیر کارگروه)، مسئول آموزش دوره های تحصیلی مربوط (عضو)، مسئول حراست منطقه (عضو) و یکی از مدیران شاغل رسمی مدارس بزرگسالان به انتخاب رئیس منطقه (عضو) تشکیل می گردد.

ب – تطبیق کارنامه های دوره های مختلف تحصیلی با دروس دوره های اول و دوم متوسطه نظام جدید آموزشی

 1. متقاضی تطبیق و ادامه تحصیل در نظام جدید آموزشی، باید ضمن مراجعه به اداره آموزش و پرورش آخرین منطقه محل تحصیل، در خواست کتبی خود را به همراه مدارک تحصیلی نظام آموزشی پیشین، به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی ارائه دهد.
 2. مسئول سنجش و ارزشیابی تحصیلی باید در خواست کتبی و مدارک هویتی (تصاویر شناسنامه و کارت ملی) و تحصیلی (تصویر استعلام سوابق تحصیلی دانش آموزان انتقالی نظام های قدیم، تصویر تایید شده ریز نمرات دست نویس دبیر، تصاویر دفتر های آمار و امتحانات و نمونه برگ ۲۵۷ امتحانات نهایی متقاضی تطبیق، که پس از مهر و امضای مدیر مدرسه از طریق اتوماسیون اداری به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی منطقه ارسال می شود) را جهت بررسی و تایید نهایی به کار گروه ارائه دهد.
  کار گروه مربوط پس از بررسی و تایید، اسناد و مدارک هویتی و تحصیلی متقاضی را مهر و امضا کند و جهت بارگذاری در سامانه امین، و انجام فرآیند تطبیق به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی، عودت دهد.
 3. کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی، مدارک متقاضی را پس از بررسی و تایید اعضای کار گروه، متناسب با نوع کارنامه و نظام آموزشی متقاضی در سامانه امین بارگذاری و پس از انجام عملیات تطبیق»، کارنامه تطبیق را در دو نسخه چاپ و پس از تایید، مهر و امضا یک نسخه از آن را جهت ثبت نام و ادامه تحصیل به متقاضی تحویل دهد و نسخه دوم را همراه صورت جلسه مربوط صحافی و در کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی منطقه بایگانی نماید.
 4. متقاضی برای ادامه تحصیل به یکی از مدارس بزرگسالان، ایثارگران یا آموزش از راه دور مراجعه کند و با ارائه کارنامه تطبیق و مدارک قبلی خود، برابر آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سال – واحدی مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، ثبت نام و ادامه تحصیل دهد.
 5. کارنامه های تحصیلی دوره آموزش ابتدایی و دوره اول آموزش متوسطه تا زمان آماده شدن شرایط انجام تطبیق به صورت سیستمی، در آخرین محل اخذ مدارک تحصیلی داوطلب، به شیوه دستی تطبیق داده می شود و متقاضیان می توانند مطابق آیین نامه های ارزشیابی تحصیلی – تربیتی دوره مربوط، پس از انجام فرآیند تطبیق در یکی از مدارس بزرگسالان، ایثارگران یا آموزش از راه دور یا به صورت داوطلب آزاد ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند.

نحوه ادامه تحصیل طلاب در نظام جدید

یکی از سوالات بسیاری که در ارتباط با تطبیق کارنامه نظام قدیم و نظام جدید بسیار پرسیده می شود، این است که نحوه ادامه تحصیل طلاب در نظام جدید به چه صورت می باشد؟ در این بخش پاسخ این سوال به تفصیل به عنوان نحوه ادامه تحصیل طلاب حوزه های علمیه در ساختار نظام آموزشی جدید، توضیح داده شده است. با این مقاله همراه باشید.

ج- نحوه ادامه تحصیل طلاب در ساختار نظام آموزشی جدید

تمامی طلاب حوزه های علمیه ای که با مدرک قبولی پایان دوره اول آموزش متوسطه، در حوزه های علمیه ثبت نام کرده و به تحصیل پرداخته اند، می توانند مطابق مصوبه ۲۸مین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۹ پس از تطبیق کارنامه های تحصیلی خود با دروس دوره دوم متوسطه نظام جدید آموزشی، اقدام به ادامه تحصیل نمایند.

نکته: آن دسته از طلاب حوزه های علمیه که متقاضی تطبیق کارنامه نظام قدیم با نظام جدید می باشند باید در خواست کتبی خود را به همراه مدارک تحصیلی حوزوی و معرفی نامه کتبی از مراجع ذی صلاح ،به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان، منطقه با ناحیه ای که مایل به ادامه تحصیل در آن میباشند، ارائه داده و به شرح ذیل ادامه تحصیل نمایند:

 1. طلاب حوزه های علمیه که حداقل ۳ پایه تحصیلی را در حوزه های علمیه با موفقیت گذرانده باشند، می توانند در پایه دوازدهم، یکی از رشته های ادبیات و علوم انسانی، یا علوم و معارف اسلامی ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند.
  تذکر: معدل کل این دسته از متقاضیان بر اساس نمرات دروس نهایی و غیر نهایی پایه دوازدهم محاسبه می شود.
 2. طلاب حوزه های علمیه که کمتر از ۳ پایه تحصیلی در حوزه های علمبه تحصیل کرده باشند، می توانند دروس حوزوی گذرانده شده خود را بر اساس جدول تطبیق دروس حوزوی با دروس نظام جدید آموزشی (جدول پیوست) با دروس نظام جدید آموزشی تطبیق دهند و مطابق آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی – واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور)، مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، مورخ ۱۳۹۶ با ارائه کارنامه تطبیق در یکی از رشته های تحصیلی دوره دوم آموزش متوسطه در شاخه نظری یا شاخه کار و دانش، ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند.
  تذکر: گذراندن تمامی دروس شایستگی های فنی و غیر فنی رشته های مهارتی شاخه کار و دانش برای طلاب متقاضی ادامه تحصیل در این شاخه تحصیلی، الزامی می باشد.

جدول فرآیند تطبیق نظام جدید و اقدامات سامانه ای:

یک توضیح در خصوص این جدول عرض کنم؛ ۱- متناظر یعنی عنوان رشته تطبیق در نظام جدید می تواند با رشته نظام قبلی یکسان باشد + در این حالت برگ تطبیق معمولی است و در هر واحد آموزشی می توان ثبت نام نمود از جمله بزرگسالان عادی که امکان اعمال نمره مستمر برای متقاضی نیز وجود دارد ۲- غیر متناظر: طبیعتاً بر خلاف مورد ۱ می باشد یعنی عنوان رشته تطبیق در نظام جدید نمی تواند با رشته نظام قبلی یکسان باشد + برگ تطبیق برای حالت غیر متناظر باید از نوع برگ دیپلم مجدد باشد و محل تحصیل در این حالت فقط در کد واحد آموزشی داوطلب آزاد و بدون اعمال نمره مستمر امکان پذیر است.

شاخه نظری هم یعنی رشته های ریاضی، تجربی، انسانی و معارف

مدرک نوع تطبیق و عملیات در سامانه امین نوع کد واحد آموزشی برای ثبت نام و ادامه تحصیل

دیپلم ۱۱ ساله سالی واحدی یا ترمی واحدی شاخه نظری (سوم دبیرستان) بدون پیش دانشگاهی یا دارای سوابق پیش دانشگاهی ناقص (یعنی پیش دانشگاهی غیر فارغ التحصیل)

متناظر: برای شاخه نظری طبق بند ۱-۵ بخشنامه عنوان رشته تطبیقی می تواند به صورت یکسان با رشته دیپلم قبلی انتخاب شود در این صورت باید از طریق منوی تطبیق سامانه امین استفاده نمود. (امکان داشتن نمره مستمر فراهم است.) / غیر متناظر: ولی در صورت تمایل به انتخاب رشته تطبیقی غیر یکسان با رشته دیپلم باید از منوی دیپلم مجدد سامانه امین استفاده نمود. (بدون نمره مستمر)

متناظر: بزرگسال/آموزش از راه دور ایثارگران/داوطلب آزاد با نمره مستمر

غیر متناظر: داوطلب آزاد بدون نمره مستمر

دیپلم ۱۱ ساله سالی واحدی یا ترمی واحدی کاردانش و فنی و حرفه ای  (سوم دبیرستان)

غیر متناظر : باید از منوی دیپلم مجدد سامانه امین استفاده نمود. (بدون نمره مستمر)

داوطلب آزاد

دیپلم سوم دبیرستان+پیش دانشگاهی

اجباراً غیر متناظر با عنوان رشته دیپلم (طبق بخشنامه ملاک محل اخذ دیپلم است لذا عنوان رشته پیش دانشگاهی اهمیتی ندارد)

باید از منوی دیپلم مجدد سامانه امین استفاده نمود. (بدون نمره مستمر)

(در اینجا آموزش و پرورش یک باگ دارد که ان شالله دانش آموزان از آن با خبر نشوند 🙂 )

داوطلب آزاد

دیپلم نظام قدیم چهار ساله یا شش ساله

غیر متناظر : باید از منوی دیپلم مجدد سامانه امین استفاده نمود. (بدون نمره مستمر)

داوطلب آزاد

پس نتیجه اینکه سایت های معروف مشاوره ای که از عنوان اخذ دیپلم مجدد در رشته متناظر برای جذب بازدید کننده استفاده می کنند را بریزید دور 🙂 ما چیزی به اسم دیپلم مجدد در رشته متناطر نداریم و همونقدر خنده داره که بگن یک نفر دو تا لیسانس فیزیک  داره! ولی…….. بازم یادآوری می کنم اگر دیپلم نظام قبلی شما در سوم دبیرستان یکی از رشته های ریاضی، تجربی، انسانی یا معارف باشه به شرط اینکه پیش دانشگاهی نرفته باشید یا اگر هم رفتید فارغ التحصیل نشده باشید؛ امکان اخذ دیپلم پایه دوازدهم در همون رشته قبلی خودتون رو دارید. (بریم تو عمقش سوالات زیادی پیش میاد و یه ذره پیچیده هست و فقط ماها که تو آموزش و سنجش آموزش وپرورش کار کردیم متوجه ماجرا هستم 🙂 )

آپدیت جدید بر اساس بخشنامه : ۱۲۰/۱۲۳۶۲۳-۱۴۰۲/۰۲/۰۵

دیپلم ۱۱ ساله سالی واحدی یا ترمی واحدی شاخه فنی، حرفه ای و کاردانش (سوم دبیرستان) دارای سوابق پیش دانشگاهی ناقص (به غیر از رشته هنر)

متناظر: عنوان رشته تطبیقی می تواند به صورت یکسان با رشته دیپلم قبلی انتخاب شود در این صورت باید از طریق منوی تطبیق سامانه امین استفاده نمود. (امکان داشتن نمره مستمر فراهم است.) / غیر متناظر: ولی در صورت تمایل به انتخاب رشته تطبیقی غیر یکسان با رشته دیپلم باید از منوی دیپلم مجدد سامانه امین استفاده نمود. (بدون نمره مستمر)

متناظر: بزرگسال/آموزش از راه دور ایثارگران/داوطلب آزاد با نمره مستمر

غیر متناظر: داوطلب آزاد بدون نمره مستمر

**************************************************************************

نکات قدیمی مربوط به نرم افزار راهنمایی برای تطبیق: (این بخش با توجه به وجود سامانه یکپارچه سیدا دیگر کارایی ندارد.)

نحوه ایجاد سابقه تطبیقی جهت دانش اموزانی که سابقه راهنمایی دارند و هم اکنون مشغول تحصیل در متوسطه اول در پایه نهم هستند را بفرمایید ؟

۱- گرفتن شماره مجوز یا رمز۱۶رقمی از کارشناسی سنجش جهت ایجاد سوابق تطبیقی (با اصلاح سوابق تحصیلی تفاوت دارد )

۲- مراجعه به سیستم دانا و ورود به سیستم

۳- بخش سازماندهی و ثبت نام

۴- مشاهده و اصلاح مشخصات دانش آموزان

۵- انتخاب دانش آموز

۶- اصلاح

۷- در جدول اصلاح مشخصات دانش آموز آخرین گزینه معرفی پایه های تطبیقی

۸- ثبت یا کپی رمز شانزده رقمی اخذ شده از سنجش در محل شماره مجوز

۹- نوشتن یا انتخاب پایه هشتم در قسمت پایه

۱۰- انتخاب سال۹۵-۹۴ در قسمت پایه

۱۱- انتخاب کلمه اضافه (در سمت راست اگر کار درست انجام شود سال  پایه مورد نظر شماره مجوز و تاریخ اصلاح در سمت راست جدول می افتد)

۱۲- تایید

۱۳- برای پایه هفتم نیز  با یک شماره رمز جدید  عیناموارد بالا تکرار شود و در انتخاب پایه هفتم و انتخاب سال ۹۳/۹۴ قید شود

۱۴- نکته مهم سوابق تحصیلی تطبیقی قابل رویت در قسمت سوابق تحصیلی نخواهد بود اما مشکل سابقه و عدم چاپ کارنامه حل شده و خطای عدم وجود سابقه نمی دهد  و نیازی به اصلاح تطبیقی برای پایه سوم راهنمایی نیست

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

یک دیدگاه

 1. سلام وقت بخیر خسته نباشید ،
  بنده یکبار به اشتباه درخواست دیپلم مجدد رشته تجربی ثبت کرده ام ولی الآن میخواهم دیپلم مجدد رشته انسانی درخواست بدهم ولی مسئول سنجش قبول نمیکنند !
  آیا هیچ راهی برای تغییر تطبیق وجود ندارد ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا