ثبت نمرات استاندارد مهارتی (دروس مهارتی) در هنرستان های روزانه شاخه کاردانش

به همت مجموعه سلام مدرسه جهت وحدت رویه در هنرستان های روزانه شاخه کاردانش دستورالعمل ثبت نمرات دروس مهارتی درسامانه سیدا به شرح ذیل اعلام می گردد:

ثبت نمرات استاندارد مهارتی (دروس مهارتی) در هنرستان های روزانه شاخه کاردانش

 

به قلم ✏شايان مرامی كارشناس مسؤول سنجش آموزش و پرورش منطقه ۷ شهر تهران – ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

 

با توجه به عدم وجود وحدت رویه در فرایند ثبت نمرات استاندارد مهارتی (دروس مهارتی) در هنرستان های کاردانش، طبق آخرین اعلام شیوه ورود نمرات، به شرح ذیل عمل نمایند:

در تمامی رشته های شاخه کاردانش، ابتدا از بخش نظری استاندارد مربوط به رشته مهارتی از دانش آموز واجد شرایط، آزمون به عمل می آید که در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی در آن بخش، شرایط شرکت در آزمون عملی برابر ضوابط برای دانش آموز مهیا می شود.

۱- چنانچه دانش آموز موفق به کسب حداقل نمره قبولی در بخش نظری نشده باشد (عدم کسب نمره ۱۰ از ۲۰)، دانش آموز مردود علمی محسوب شده و مجدداً باید در بخش نظری برابر ضوابط و مقررات در نوبت های بعدی آزمون دهد.
۱-۱- استانداردهای مهارت وابسته به فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی و صنایع دستی: نمره بخش نظری و عملی در کارنامه دانش آموز عبارت جاری رد درج می گردد.
۱-۲- استانداردهای مهارت وابسته به اداره کل فنی و حرفه ای: نمره بخش نظری و عملی در کارنامه دانش آموز عبارت جاری رد درج می گردد.

۲- چنانچه دانش آموز موفق به کسب حداقل نمره قبولی در بخش نظری گردیده باشد (کسب نمره ۱۰ از ۲۰)، لیکن در بخش عملی استاندارد رشته مهارتی، حد نصاب قبولی را کسب ننموده باشد؛ می تواند مجدداً در بخش عملی در دوره های بعدی آزمون برابر ضوابط شرکت نموده تا حد نصاب نمره قبولی را کسب نماید.
۲-۱- استانداردهای مهارت وابسته به فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی و صنایع دستی: نمره قبولی بخش نظری در کارنامه دانش آموز درج و برای بخش عملی عبارت جاری رد درج می گردد. (در این حالت دقت فرمائید در دوره های بعدی نمره ای برای بخش نظری درج نشود.)
۲-۲- استانداردهای مهارت وابسته به اداره کل فنی و حرفه ای: نمره بخش نظری و عملی در کارنامه دانش آموز عبارت جاری رد درج می گردد.

۳- چنانچه دانش آموز موفق به کسب حداقل نمره قبولی در بخش نظری گردیده باشد (کسب نمره ۱۰ از ۲۰) و در بخش عملی استاندارد رشته مهارتی نیز حد نصاب قبولی را کسب نموده باشد (کسب نمره ۱۴ از ۲۰)، نمرات به صورت ذیل درج می گردد:
۳-۱- استانداردهای مهارت وابسته به فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی و صنایع دستی: نمره بخش نظری و عملی در کارنامه دانش آموز به تفکیک نمره کسب شده درج می گردد.
۳-۲- استانداردهای مهارت وابسته به اداره کل فنی و حرفه ای:
۳-۲-۱- چنانچه ۴ / [نمره نظری + (نمره عملی × ۳)] بیشتر مساوی عدد ۱۴ باشد؛ نمره بخش نظری و عملی در کارنامه دانش آموز حاصل عبارت میانگین و به صورت یکسان درج می گردد.
۳-۲-۲- چنانچه ۴ / [نمره نظری + (نمره عملی × ۳)] کمتر از عدد ۱۴ باشد؛ نمره بخش نظری و عملی در کارنامه دانش آموز عبارت جاری رد درج می گردد.

تذکر: چنانچه دانش آموزی در بخش نظری یا عملی استاندارد مهارت حد نصاب نمره قبولی را کسب ننمایند، می تواند در نوبت های بعدی که در شهریورماه پایه های یازدهم و دوازدهم و دی ماه پایه دوازدهم آزمون برگزار می گردد، نسبت به آزمون بخش مورد نظر اقدام نماید و در صورتی که شرایط قبولی را کسب ننماید شرایط تحصیل در مدرسه روزانه را از دست می دهد و حسب مقررات در واحد آموزشی بزرگسالان ادامه تحصیل خواهد داد.

تذکر: برای استانداردهای مهارتی بیش از یکسال، برای پایه های قبلی عبارت جاری و نمره کسب شده دانش آموز طبق روال بالا در آخرین پایه تحصیلی مربوطه طبق جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه شاخه کاردانش درج می گردد.

تبصره ۴ ماده ۳۷ آئین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه: چنانچه دانش آموزی از یکی از بخش های نظری یا عملی استانداردهای مهارتی (دروس مهارتی)، نمره قبولی کسب کند؛ این نمره تا أخذ نمره قبولی از بخش های دیگر معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ ماده ۶۷ آئین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه (پایه های دهم و یازدهم): چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت یا یکی از بخش های آن، نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخش هایی که نمره قبولی کسب نکرده است، تا پایان شهریورماه همان سال شرکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

تبصره ماده ۷۰ آئین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه (پایه دوازدهم): چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی، در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت (درس های مهارتی) یا یکی از بخش های آن، نصاب قبولی را کسب نکند، لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخش هایی که نمره قبولی کسب نکرده است، در شهریور و دی ماه، شرکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

دانلود بخشنامه مربوطه:

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا