تمامی سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم درس زبان خارجی ۳ کلیه رشته ها + زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی و انگلیسی ناشنوایان

ویژه آمادگی برای امتحان نهایی روز دهم 1401/03/25

تمامی سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم درس زبان خارجی ۳ کلیه رشته ها + زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی و انگلیسی ناشنوایان

ویژه آمادگی برای امتحان نهایی روز دهم ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

دانلود کلیه سوالات امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی با فایل صوتی یا متنی بخش شنیداری / زبان آلمانی / زبان فرانسوی / زبان انگلیسی ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم با پاسخنامه تشریحی

دانلود سوالات امتحانات نهایی درس زبا خارجی ۳ پایه دوازدهم با پاسخنامه تشریحی ویژه کلیه رشته های ریاضی فیزیک / علوم تجربی / ادبیات و علوم انسانی / علوم و معارف اسلامی

ویژه تمامی داوطلبان و شرکت کنندگان اعم از روزانه / بزرگسالان / داوطلبان آزاد / شبانه / آموزش از راه دور / ایثارگران و…

از اولین دوره برگزاری امتحانات نهایی نظام جدید آموزشی تا آخرین دوره

در ۱۰ دوره امتحانی خرداد، شهریور و دی از دیماه ۱۳۹۷ تا دیماه ۱۴۰۰

دانلود تعداد ۴۱ امتحان نهایی زبان خارجی ۳ پایه دوازدهم  با پاسخنامه تشریحی شامل ۱۲ امتحان زبان انگلیسی به همراه فایل صوتی یا متنی بخش شنیداری / تعداد ۹ امتحان زبان انگلیسی ناشنوایان / تعداد ۱۰ امتحان زبان آلمانی / تعداد امتحان زبان فرانسوی

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم دی ۹۷ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم خرداد ۹۸ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم شهریور ۹۸ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم دی ۹۸ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم خرداد ۹۹ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم شهریور ۹۹ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم دی ۹۹ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم خرداد ۱۴۰۰ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم شهریور ۱۴۰۰ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ پایه دوازدهم دی ۱۴۰۰ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

….

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم خرداد ۹۸ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم شهریور ۹۸ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم دی ۹۸ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم خرداد ۹۹ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم شهریور ۹۹ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم دی ۹۹ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم خرداد ۱۴۰۰ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم شهریور ۱۴۰۰ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی ۳ ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم دی ۱۴۰۰ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم دی ۹۷ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم خرداد ۹۸ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم شهریور ۹۸ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم دی ۹۸ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم خرداد ۹۹ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم شهریور ۹۹ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم دی ۹۹ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم خرداد ۱۴۰۰ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی  پایه دوازدهم شهریور ۱۴۰۰ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم دی ۱۴۰۰ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم دی ۹۷ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم خرداد ۹۸ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم شهریور ۹۸ سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم دی ۹۸ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم خرداد ۹۹ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم شهریور ۹۹ سال تحصیلی ۹۹-۹۸

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم دی ۹۹ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم خرداد ۱۴۰۰ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی  پایه دوازدهم شهریور ۱۴۰۰ سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم دی ۱۴۰۰ سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

جهت آمادگی در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۱

زبان خارجی ۳ پایه دوازدهم ۱۲۰۸۱ مشترک کلیه رشته ها دی ۹۷ – خرداد ۹۸ – شهریور ۹۸ – دی ۹۸ – خرداد ۹۹ – شهریور ۹۹ – دی ۹۹ – خرداد ۱۴۰۰ – شهریور ۱۴۰۰ – دی ۱۴۰۰ 

امتحانات زبان آلمانی و فرانسوی

امتحانات زبان انگلیسی ناشنوایان

سوال

دانلود سوالات امتحانات نهایی

پاسخ

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا