امتحانات نهاییامتحانات نهایی پایه دوازدهمتازه ترین هادانلود سوالات

تمامی سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم درس زبان خارجی 3 کلیه رشته ها + زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی و انگلیسی ناشنوایان

ویژه آمادگی برای امتحان نهایی روز دهم 1401/03/25

تمامی سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم درس زبان خارجی 3 کلیه رشته ها + زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی و انگلیسی ناشنوایان

ویژه آمادگی برای امتحان نهایی روز دهم 1401/03/25

دانلود کلیه سوالات امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی با فایل صوتی یا متنی بخش شنیداری / زبان آلمانی / زبان فرانسوی / زبان انگلیسی ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم با پاسخنامه تشریحی

دانلود سوالات امتحانات نهایی درس زبا خارجی 3 پایه دوازدهم با پاسخنامه تشریحی ویژه کلیه رشته های ریاضی فیزیک / علوم تجربی / ادبیات و علوم انسانی / علوم و معارف اسلامی

ویژه تمامی داوطلبان و شرکت کنندگان اعم از روزانه / بزرگسالان / داوطلبان آزاد / شبانه / آموزش از راه دور / ایثارگران و…

از اولین دوره برگزاری امتحانات نهایی نظام جدید آموزشی تا آخرین دوره

در 10 دوره امتحانی خرداد، شهریور و دی از دیماه 1397 تا دیماه 1400

دانلود تعداد 41 امتحان نهایی زبان خارجی 3 پایه دوازدهم  با پاسخنامه تشریحی شامل 12 امتحان زبان انگلیسی به همراه فایل صوتی یا متنی بخش شنیداری / تعداد 9 امتحان زبان انگلیسی ناشنوایان / تعداد 10 امتحان زبان آلمانی / تعداد امتحان زبان فرانسوی

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم دی 97 سال تحصیلی 98-97

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم خرداد 98 سال تحصیلی 98-97

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم شهریور 98 سال تحصیلی 98-97

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم دی 98 سال تحصیلی 99-98

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم خرداد 99 سال تحصیلی 99-98

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم شهریور 99 سال تحصیلی 99-98

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم دی 99 سال تحصیلی 1400-99

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم خرداد 1400 سال تحصیلی 1400-99

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم شهریور 1400 سال تحصیلی 1400-99

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم دی 1400 سال تحصیلی 1401-1400

….

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم خرداد 98 سال تحصیلی 98-97

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم شهریور 98 سال تحصیلی 98-97

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم دی 98 سال تحصیلی 99-98

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم خرداد 99 سال تحصیلی 99-98

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم شهریور 99 سال تحصیلی 99-98

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم دی 99 سال تحصیلی 1400-99

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم خرداد 1400 سال تحصیلی 1400-99

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم شهریور 1400 سال تحصیلی 1400-99

امتحانات نهایی درس زبان انگلیسی 3 ویژه ناشنوایان پایه دوازدهم دی 1400 سال تحصیلی 1401-1400

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم دی 97 سال تحصیلی 98-97

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم خرداد 98 سال تحصیلی 98-97

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم شهریور 98 سال تحصیلی 98-97

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم دی 98 سال تحصیلی 99-98

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم خرداد 99 سال تحصیلی 99-98

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم شهریور 99 سال تحصیلی 99-98

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم دی 99 سال تحصیلی 1400-99

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم خرداد 1400 سال تحصیلی 1400-99

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی  پایه دوازدهم شهریور 1400 سال تحصیلی 1400-99

امتحانات نهایی درس زبان آلمانی پایه دوازدهم دی 1400 سال تحصیلی 1401-1400

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم دی 97 سال تحصیلی 98-97

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم خرداد 98 سال تحصیلی 98-97

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم شهریور 98 سال تحصیلی 98-97

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم دی 98 سال تحصیلی 99-98

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم خرداد 99 سال تحصیلی 99-98

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم شهریور 99 سال تحصیلی 99-98

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم دی 99 سال تحصیلی 1400-99

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم خرداد 1400 سال تحصیلی 1400-99

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی  پایه دوازدهم شهریور 1400 سال تحصیلی 1400-99

امتحانات نهایی درس زبان فرانسوی پایه دوازدهم دی 1400 سال تحصیلی 1401-1400

جهت آمادگی در امتحانات نهایی خرداد 1401

زبان خارجی 3 پایه دوازدهم 12081 مشترک کلیه رشته ها دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 

امتحانات زبان آلمانی و فرانسوی

امتحانات زبان انگلیسی ناشنوایان

سوال

دانلود سوالات امتحانات نهایی

پاسخ

نمایش بیشتر

فرزانه بابائی

معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش * کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران * مترجم و مؤلف کتاب فیزیک محاسباتی * مدرس دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا