امتحانات نهاییامتحانات نهایی پایه دوازدهمتازه ترین هادانلود سوالات

تمامی سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم درس علوم و فنون ادبی 3 رشته انسانی و معارف

ویژه آمادگی برای امتحان نهایی روز هفتم 1401/03/19

تمامی سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم درس علوم و فنون ادبی 3 رشته انسانی و معارف

ویژه آمادگی برای امتحان نهایی روز هفتم 1401/03/19

دانلود کلیه سوالات امتحانات نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم با پاسخنامه تشریحی رشته انسانی و معارف

دانلود سوالات امتحانات نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم با پاسخنامه تشریحی ویژه رشته های ادبیات و علوم انسانی / علوم و معارف اسلامی

ویژه تمامی داوطلبان و شرکت کنندگان اعم از روزانه / بزرگسالان / داوطلبان آزاد / شبانه / آموزش از راه دور / ایثارگران و…

از اولین دوره برگزاری امتحانات نهایی نظام جدید آموزشی تا آخرین دوره

در 10 دوره امتحانی خرداد، شهریور و دی از دیماه 1397 تا دیماه 1400

تعداد 10 امتحان علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته انسانی و معارف پایه دوازدهم  با پاسخنامه تشریحی

امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته انسانی و معارف دی 97 سال تحصیلی 98-97

امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته انسانی و معارف خرداد 98 سال تحصیلی 98-97

امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته انسانی و معارف شهریور 98 سال تحصیلی 98-97

امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته انسانی و معارف دی 98 سال تحصیلی 99-98

امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته انسانی و معارف خرداد 99 سال تحصیلی 99-98

امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته انسانی و معارف شهریور 99 سال تحصیلی 99-98

امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته انسانی و معارف دی 99 سال تحصیلی 1400-99

امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته انسانی و معارف خرداد 1400 سال تحصیلی 1400-99

امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته انسانی و معارف شهریور 1400 سال تحصیلی 1400-99

امتحان نهایی درس علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم رشته انسانی و معارف دی 1400 سال تحصیلی 1401-1400

جهت آمادگی در امتحانات نهایی خرداد 1401

علوم فنون ادبی 3 پایه دوازدهم 12191 مشترک انسانی و معارف دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 سوال

دانلود سوالات امتحانات نهایی

پاسخ

نمایش بیشتر

فرزانه بابائی

معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش * کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران * مترجم و مؤلف کتاب فیزیک محاسباتی * مدرس دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا