اصلاحیه برنامه جدید امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳

برنامه آزمون های نهایی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم خرداد 1403

اصلاحیه برنامه جدید امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳ منتشر شد.

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1403
برنامه امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳

 

تصویر بخشنامه اصلاحیه برنامه جدید  امتحانات کشوری خرداد ۱۴۰۳

 

تصویر بخشنامه اصلاحیه برنامه جدید  امتحانات کشوری خرداد 1403
تصویر بخشنامه اصلاحیه برنامه جدید  امتحانات کشوری خرداد ۱۴۰۳

اصلاحیه برنامه جدید  امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه دوازدهم خرداد ۱۴۰۳

اصلاحیه برنامه جدید  امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه دوازدهم خرداد 1403
اصلاحیه برنامه جدید  امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه دوازدهم خرداد ۱۴۰۳

اصلاحیه برنامه جدید امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه یازدهم خرداد ۱۴۰۳

اصلاحیه برنامه جدید امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه یازدهم خرداد 1403
اصلاحیه برنامه جدید امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه یازدهم خرداد ۱۴۰۳

اصلاحیه برنامه جدید  امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه دهم خرداد ۱۴۰۳

اصلاحیه برنامه جدید  امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه دهم خرداد 1403
اصلاحیه برنامه جدید  امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه دهم خرداد ۱۴۰۳

اصلاحیه برنامه جدید  امتحانات کشوری پایه های نهم ششم  خرداد ۱۴۰۳

اصلاحیه برنامه جدید  امتحانات کشوری پایه های نهم ششم  خرداد 1403
اصلاحیه برنامه جدید  امتحانات کشوری پایه های نهم ششم  خرداد ۱۴۰۳

 

***********************************************************************************************************۸

برنامه امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه دوازدهم خرداد ۱۴۰۳

برنامه امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه دوازدهم خرداد 1403
برنامه امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه دوازدهم خرداد ۱۴۰۳

 

برنامه امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه یازدهم خرداد ۱۴۰۳

برنامه امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه یازدهم خرداد 1403
برنامه امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه یازدهم خرداد ۱۴۰۳

 

 

برنامه امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه دهم خرداد ۱۴۰۳

برنامه امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه دهم خرداد 1403
برنامه امتحانات نهایی، ترمیم نمره و ایجاد سابقه پایه دهم خرداد ۱۴۰۳

 

بخشنامه و برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم، یازدهم و دوازدهم خرداد ماه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مدارس روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلب آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه، ایجاد سابقه و ترمیم نمرات خرداد ۱۴۰۳ از لینک زیر قابل دریافت است.

********************************************************************

برنامه امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲ منتشر شد.

بخشنامه و برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ مدارس روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلب آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه در دی ماه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲از لینک زیر قابل دریافت است.

برنامه امتحانات نهایی دی 1402
برنامه امتحانات نهایی دی ۱۴۰۲

محمدرضا عادل خانی مشاور تحصیلی : بر اساس بند ۳ بخش ب آخرین بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۴۶۰/۲۲۱-۱۴۰۲/۰۵/۰۷ از این پس فقط نمرات کتبی آزمون نهایی نوبت خرداد به عنوان سابقه تحصیلی به سازمان سنجش ارسال و در نتیجه کنکور سراسری موثر خواهد بود و یعنی افرادی که در آزمون نهایی نوبت شهریور ۱۴۰۲ شرکت می کنند، سابقه تحصیلی آن ها به سازمان سنجش ارسال نمی شود و در صورت نیاز می توانند مجدداً در آزمون نهایی خرداد ۱۴۰۲ به منظور ایجاد سابقه یا ترمیم نمرات شرکت نمایند.

********************************************************************

برنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۲ منتشر شد.

برنامه امتحانات هماهنگ فنی حرفه ای نظام قدیم  و پایه نهم شهر تهران (طرح جامع و داوطلبان آزاد)  و آزمون های نهایی و هماهنگ کشوری پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم شهریور ۱۴۰۲

 

 

برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته‌های شاخه نظری دوره دوم متوسطه شهریورماه ۱۴۰۲

برای دانلود فایل اصلی بخشنامه و برنامه از طریق لینک زیر اقدام کنید:

 

 

دانلود سوالات امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۲:

 

پیوستها
پیوست حجم
(۱۴۰۲/۵/۲۸) هندسه ۳ ———- رشته ریاضی فیزیک ۳۹۴.۸۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۸) ریاضی۳ ———- رشته علوم تجربی ۳۹۱.۷ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۸) فلسفه ۲ ———- رشته علوم انسانی و معارف اسلامی ۳۰۶.۸۵ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) ———- رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ۴۰۶.۸۹ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) تعلیمات دینی ۳ (دینی، اخلاق و قرآن) ———- رشته علوم انسانی ۳۱۷.۴۴ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) علوم و معارف قرآنی ۳ ———- رشته معارف اسلامی ۲۵۲.۰۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) تعلیمات دینی ۳ (ویژه آشوری ) ۱۵۱.۰۶ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) تعلیمات دینی ۳ (ویژه ارامنه ) ۱۱۵.۹۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) تعلیمات دینی ۳ (ویژه کلیمی) ۱۹۸.۱۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۲۹) تعلیمات دینی ۳ (ویژه زرتشتی) ۲۵۰.۳۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) فیزیک ۱ —– پایه دهم —– رشته ریاضی فیزیک ۳۳۲.۸۹ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) زیست شناسی ۱ —– پایه دهم —– رشته تجربی ۲۷۷.۹۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) عربی، زبان قرآن ۱ —– پایه دهم —– رشته علوم انسانی ۲۳۵.۳۶ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) عربی، زبان قرآن ۱ —– پایه دهم —– رشته معارف اسلامی ۳۷۴.۴۳ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) حسابان ۱ —– پایه یازدهم —– رشته ریاضی فیزیک ۶۰۱.۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) ریاضی ۲ —– پایه یازدهم —– رشته علوم تجربی ۳۴۵.۳ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۰) ریاضی و آمار ۲ —– پایه یازدهم —– رشته علوم انسانی و معارف اسلامی ۲۹۱.۶۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۱) فیزیک ۳ ———- رشته ریاضی فیزیک ۵۶۰.۵ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۱) فیزیک ۳ ———- رشته علوم تجربی ۴۱۳.۶۶ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۱) جامعه شناسی۳ ———- رشته علوم انسانی ۳۵۱.۱۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۵/۳۱) عربی۳ (زبان تخصصی) ———- رشته معارف اسلامی ۲۱۱.۵۸ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱) فارسی ۱ —– پایه دهم —– کلیه رشته ها ۲۵۸.۳۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱) عربی، زبان قرآن ۲ —– پایه یازدهم —– رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی ۴۴۶.۳۳ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱) علوم و فنون ادبی ۲ —– پایه یازدهم —– رشته علوم انسانی ۲۹۸.۹۶ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱) اصول عقاید ۲ —– پایه یازدهم —– رشته معارف اسلامی ۱۵۸.۵ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۲) فارسی ۳ ———- تمامی رشته ها ۲۹۹.۴۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۴) حسابان ۲ ———- رشته ریاضی فیزیک ۴۰۷.۷۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۴) زیست شناسی ۳ ———- رشته علوم تجربی ۴۵۷.۱۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۴) علوم وفنون ادبی ۳ ———- رشته علوم انسانی و معارف اسلامی ۳۴۰.۶۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۵) زبان انگلیسی۳ ———- تمامی رشته ها ۵۴۱.۰۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۵) زبان انگلیسی ۳ (ویژه ناشنوایان) ———- تمامی رشته ها ۵۳۰.۵ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۵) زبان آلمانی ———- تمامی رشته ها ۳۶۰.۱۴ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۵) زبان فرانسه ———- تمامی رشته ها ۲۱۱.۸۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۷) شیمی ۳ ———- رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی ۵۷۲.۲۷ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۷) تاریخ ۳ ———- رشته علوم انسانی ۳۵۷.۴۶ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۷) تاریخ ۳ ———- رشته معارف اسلامی ۲۲۸.۰۳ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۹) عربی، زبان وقرآن ۳ ———- رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی ۴۴۴.۶۹ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۹) عربی، زبان وقرآن ۳ ———- رشته علوم انسانی ۴۶۳.۸ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۹) احکام ۳ ———- رشته معارف اسلامی ۳۸۵.۱۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱۱) ریاضی و آمار ۳ ———- رشته علوم انسانی و معارف اسلامی ۴۲۰.۰۷ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱۱) ریاضیات گسسته ———- رشته ریاضی فیزیک ۳۶۳.۷۸ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱۲) سلامت و بهداشت ———- تمامی رشته ها ۴۲۵.۷۲ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱۳) علوم اجتماعی ———- رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی ۲۵۲.۵ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱۳) جغرافیا ۳ ———- رشته علوم انسانی ۳۸۷.۱۱ کیلوبایت
(۱۴۰۲/۶/۱۳) اصول عقاید ۳ ———- رشته علوم معارف اسلامی ۵۴۹.۵۴ کیلوبایت

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

‫11 دیدگاه ها

 1. جناب عادل خانی سلام. یه سوال مهم داشتم از خدمتتون :

  من دیپلم نظام قدیم تجربی داشتم و همینطور پیش دانشگاهی نصف و نیمه. رفتم اموزش پرورش منطقه برام تطبیق زده به نظام جدید ، اما ظاهرا بدون اطلاع من به اشتباه – بجای اینکه تطبیق عادی ادامه تحصیل بزنن – برام تطبیق به دیپلم مجدد تجربی زدن! حالا من رفتم مدرسه – بصورت عادی و نه دیپلم مجدد – ثبت نام کردم چند تا درس رو امتحان دادم ولی وقتی مدرسه کارنامه برام چاپ میکنه اون دروس دهم یازدهم که مسئول سنجش اداره تطبیق زده برام نمیاد تو کارنامه. سوالی که از شما دارم اینه که ایا امکان اصلاح تطبیق توی سامانه امین وجود داره که مسئول امتحانات تطبیق من رو از دیپلم مجدد در بیاد و بصورت ادامه تحصیل در رشته خودم ثبت بشه؟ یا کاریش نمیشه کرد و باید برم مدرسه و دیپلم مجدد ثبت نام کنم از اول؟

  1. سلام و ادب
   با توجه به توضیحات شما کار منطقه کاملا اشتباه و بر خلاف قوانین است.
   به منطقه مراجعه کنید تا تطبیق قبلی شما را حذف و مجدداً به صورت صحیح طبق بند ۱-۵ بخشنامه تطبیق اقدام کنند.

   1. من یه جایی خوندم که عملیات تطبیق در سامانه امین فقط یک بار قابل انجامه. این حرف غلطه؟ اداره میتونه تطبیق رو حذف و مجدد انجام بده؟

     1. از نظر سامانه و سیستم مشکلی نیست؟ ینی سامانه اجازه حذف و تطبیق مجدد رو به کارشناس امتحانات میده؟

     2. با سلام و ادب
      هیچ مشکل سامانه ای وجود ندارد و به راحتی انجام می شود.
      اگر احیاناً مشکلی در سامانه سیدا یا امین مربوط به مشخصات شما (کد دانش آموزی که با ۶۶ شروع شده) یا دروسی که گذرانده اید بوجود بیاید، مرتفع نمودن آن بر عهده منطقه می باشد و باید این کار را برای شما انجام بدهند.

 2. سلام ببخشید این برنامه جدید که در پیج های اینستاگرام منتشر شده و شروع امتحانات از ۵ خرداد با درس عربی، برای امتحانات نهایی معتبر هست؟

 3. اخه برنامه ای که تو کارت ورود به جلسه جدیدی که گرفتم فرق داره با این. مثلا عربی رو زده ۳ خرداد در حالیکه امتحانات تا آخر این هفته اعلام کردن تعطیله. و اینکه یکی از امتحاناتم از کارت ورود به جلسه جدید حذف شده. سه تای دیگه هم با تاریخی که تو سایت شما اپدیت کردید فرق دارن. به خدا این امتحانات نهایی پر استرس فقط گیجمون کردن. امیدوارم تاثیر قطعی کنکور لغو بشه

 4. الان مجددا از سایت چک کردم اصلاحش کردن بله برنامه روی سایت کارت مدیو همون برنامه موجود در سایت شما شد، بعد از اصلاح.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا