دانلود سوالات امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۱ + برنامه امتحانی

بسته کامل سوالات امتحانات نهایی تمامی دوره های قبل به همراه پاسخ

دانلود سوالات امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۱ + بسته کامل سوالات امتحانات نهایی تمامی دوره های قبل به همراه پاسخ
دانلود سوالات امتحانات نهایی
دانلود سوالات امتحانات نهایی

برنامه امتحانات نهایی شهریور ماه ۱۴۰۱

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت شهریور ماه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۱ + دانلود روزانه سوالات + بسته کامل سوالات یازده دوره قبل به همراه پاسخنامه

 

روز-تاریخ ساعت و رشته امتحان

ساعت ۸ صبح
ریاضی فیزیک

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

علوم تجربی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

ادبیات و علوم انسانی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

علوم و معارف اسلامی

(دفترچه کل سوالات دوره های قبل)

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ حسابان ۲ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و فنون ادبی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ دینی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دینی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

علوم و معارف قرآنی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

یک شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ریاضیات گسسته نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

زیست شناسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

احکام ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ عربی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فلسفه ۲ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ علوم اجتماعی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

جامعه شناسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

یک شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ فیزیک ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

فیزیک ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

ریاضی آمار ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

فارسی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ شیمی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

عربی ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

تاریخ ۳ تخصصی نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ سلامت و بهداشت نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

دو شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ زبان خارجی ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ هندسه ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

*** جغرفیا ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

اصول عقاید ۳ نهایی

(بسته سوالات دوره های قبل)

مواردی که در جدول ادغام شده اند به معنی یکی بودن کد درسی و امتحان می باشد.

امتحان ادیان الهی اقلیت های مذهبی روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ برگزار خواهد شد.

امتحان زبان های آلمانی، فرانسه و انگلیسی ناشنوایان روز دو شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ برگزار خواهد شد.

دروس عمومی مشترک

زبان های خارجی

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقلیت ارامنه)

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان آلماني(۳)

(بسته سوالات دوره های قبل)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقليت زرتشتي)

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان فرانسه (۳)

(بسته سوالات دوره های قبل)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقليت كليمي)

(بسته سوالات دوره های قبل)

زبان انگليسي(۳)

(بسته سوالات دوره های قبل)

تعلیمات دینی (۳) (دینی،اخلاق وقرآن)  (اقليت آشوري)

(بسته سوالات دوره های قبل)

 زبان انگليسي ۳ ويژه ناشنوايان

(بسته سوالات دوره های قبل)

 

 

 

 

پست مرتبط: انتشار سوالات امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۲

بسته کامل سوالات امتحانات نهایی تمامی دوره های قبل به همراه پاسخ : دانلود

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۱ هر روز ۳ تا ۴ ساعت بعد از زمان برگزاری امتحان در این صفحه بارگذاری خواهد شد…

 

انتشار سوالات و پاسخنامه بیست و سوم شهریور ۱۴۰۱

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

دانلود سوالات امتحانات نهایی هندسه ۳ رشته ریاضی  شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی جغرافیا ۳ رشته انسانی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی اصول عقاید ۳ رشته معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه بیست و یکم شهریور ۱۴۰۱

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

دانلود سوالات امتحانات نهایی زبان انگلیسی ۳ و متن بخش شنوایی  رشته ریاضی تجربی انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی زبان انگلیسی ۳ ناشنوایان  رشته ریاضی تجربی انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی زبان آلمانی ۳ رشته ریاضی تجربی انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی زبان فرانسه ۳ رشته ریاضی تجربی انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه نوزدهم شهریور ۱۴۰۱

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

دانلود سوالات امتحانات نهایی سلامت و بهداشت  رشته ریاضی تجربی انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه هفدم  شهریور ۱۴۰۱

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۷

دانلود سوالات امتحانات نهایی شیمی ۳ رشته ریاضی تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی عربی ۳ رشته انسانی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی تاریخ ۳ رشته معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه پانزدهم شهریور ۱۴۰۱

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

دانلود سوالات امتحانات نهایی فارسی ۳  رشته ریاضی تجربی انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه سیزدهم شهریور ۱۴۰۱

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

دانلود سوالات امتحانات نهایی فیزیک ۳ ریاضی ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی فیزیک ۳ رشته تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی ریاضی و آمار ۳ رشته انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه دهم شهریور ۱۴۰۱

پنجشنبه  ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

دانلود سوالات امتحانات نهایی علوم اجتماعی رشته ریاضی تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی جامعه شناسی ۳ رشته تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی عربی ۳ رشته معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه هشتم شهریور ۱۴۰۱

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

دانلود سوالات امتحانات نهایی عربی ۳ رشته ریاضی تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی فلسفه ۲ رشته انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه ششم شهریور ۱۴۰۱

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

دانلود سوالات امتحانات نهایی گسسته رشته ریاضی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی زیست ۳ رشته تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی تاریخ ۳ رشته انسانی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی احکام ۳ رشته معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه سوم شهریور ۱۴۰۱

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۳

دانلود سوالات امتحانات نهایی دینی۳ رشته ریاضی تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی دینی۳ رشته انسانی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی علوم و معارف قرآنی ۳ رشته معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی دینی۳ اقلیت مذهبی ارمنی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی دینی۳ اقلیت مذهبی آشوری شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی دینی۳ اقلیت مذهبی زرتشتی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی دینی۳ اقلیت مذهبی کلیمی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

 

انتشار سوالات و پاسخنامه اول شهریور ۱۴۰۱

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

دانلود سوالات امتحانات نهایی حسابان ۲ رشته ریاضی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی ریاضی ۳ رشته تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی علوم و فنون ادبی ۳ رشته انسانی و معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

محمدرضا عادل خانی

محمدرضا عادل خانی / فعالیت: مشاور و پشتیبان تحصیلی دانش آموزان / دبیر رسمی آموزش و پرورش / رشته تخصصی: تدریس فیزیک / پست فعلی: مسؤول سامانه های دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا