انتشار سوالات امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۱

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی شهریور ۱۴۰۱ هر روز ۳ تا ۴ ساعت بعد از زمان برگزاری امتحان در این صفحه بارگذاری خواهد شد…

 

انتشار سوالات و پاسخنامه بیست و سوم شهریور ۱۴۰۱

چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

دانلود سوالات امتحانات نهایی هندسه ۳ رشته ریاضی  شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی جغرافیا ۳ رشته انسانی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی اصول عقاید ۳ رشته معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه بیست و یکم شهریور ۱۴۰۱

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۱

دانلود سوالات امتحانات نهایی زبان انگلیسی ۳ و متن بخش شنوایی  رشته ریاضی تجربی انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی زبان انگلیسی ۳ ناشنوایان  رشته ریاضی تجربی انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی زبان آلمانی ۳ رشته ریاضی تجربی انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی زبان فرانسه ۳ رشته ریاضی تجربی انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه نوزدهم شهریور ۱۴۰۱

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

دانلود سوالات امتحانات نهایی سلامت و بهداشت  رشته ریاضی تجربی انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه هفدم  شهریور ۱۴۰۱

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۷

دانلود سوالات امتحانات نهایی شیمی ۳ رشته ریاضی تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی عربی ۳ رشته انسانی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی تاریخ ۳ رشته معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه پانزدهم شهریور ۱۴۰۱

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

دانلود سوالات امتحانات نهایی فارسی ۳  رشته ریاضی تجربی انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه سیزدهم شهریور ۱۴۰۱

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

دانلود سوالات امتحانات نهایی فیزیک ۳ ریاضی ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی فیزیک ۳ رشته تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی ریاضی و آمار ۳ رشته انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه دهم شهریور ۱۴۰۱

پنجشنبه  ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

دانلود سوالات امتحانات نهایی علوم اجتماعی رشته ریاضی تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی جامعه شناسی ۳ رشته تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی عربی ۳ رشته معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه هشتم شهریور ۱۴۰۱

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

دانلود سوالات امتحانات نهایی عربی ۳ رشته ریاضی تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی فلسفه ۲ رشته انسانی معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه ششم شهریور ۱۴۰۱

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

دانلود سوالات امتحانات نهایی گسسته رشته ریاضی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی زیست ۳ رشته تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی تاریخ ۳ رشته انسانی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی احکام ۳ رشته معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

انتشار سوالات و پاسخنامه سوم شهریور ۱۴۰۱

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۳

دانلود سوالات امتحانات نهایی دینی۳ رشته ریاضی تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی دینی۳ رشته انسانی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی علوم و معارف قرآنی ۳ رشته معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی دینی۳ اقلیت مذهبی ارمنی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی دینی۳ اقلیت مذهبی آشوری شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی دینی۳ اقلیت مذهبی زرتشتی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی دینی۳ اقلیت مذهبی کلیمی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

 

انتشار سوالات و پاسخنامه اول شهریور ۱۴۰۱

سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

دانلود سوالات امتحانات نهایی حسابان ۲ رشته ریاضی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی ریاضی ۳ رشته تجربی شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

دانلود سوالات امتحانات نهایی علوم و فنون ادبی ۳ رشته انسانی و معارف شهریور ۱۴۰۱ + پاسخنامه

 

فرزانه بابائی

معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش * کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران * مترجم و مؤلف کتاب فیزیک محاسباتی * مدرس دانشگاه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا