بخشنامه ثبت نام ترمیم نمرات و ایجاد سابقه ۱۴۰۲

راهنمای ثبت نام در امتحانات ترمیم نمره و ایجاد سابقه

راهنما و بخشنامه ثبت نام ترمیم نمرات و ایجاد سابقه جهت بهره مندی از ۴۰ درصد تاثیر قطعی در کنکور سراسری از طریق لینک زیر آماده دانلود می باشد:

🔷 شماره بخشنامه وزارتی ۴۶۰/۳۸۹
🔷 مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱

متن قابل مفهوم بخشنامه:

باسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره دروس نهایی دوره دوم متوسطه

این دستورالعمل در راستای اجرای مصوبات ۸۴۳-۸۵۵ و ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (جلسه ۳۳ شورای سنجش و پذیرش دانشجو)، برای ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره به شرح زیر، تنظیم شده است:

*** در این شیوه نامه، دوره متوسطه شامل: نظام های آموزشی دوره شش ساله متوسطه، چهار ساله متوسطه، دوره متوسطه سه سالی نیمسالی واحدی/سالی واحدی، دوره پیش دانشگاهی نیم سالی واحدی/سالی واحدی و دوره دوم متوسطه نظام ۳+۳+۳+۳ می باشد.

*** در این شیوه نامه وقتی گفته می شود فردی دارای سابقه تحصیلی است منظور این است که در سامانه ساهت یا دیپکد داری نمره برای دروس نهایی می باشد. (فارغ التحصیلان دیپلم سال واحدی متوسطه از سال ۱۳۸۴ به بعد + فارغ التحصیلان پیش دانشگاهی سالی واحدی از سال ۱۳۹۱ به بعد + فارغ التحصیلان نظام جدید آموزشی ۳+۳+۳+۳ (پایه دوازدهم))

 • مشمولان ایجاد سابقه تحصیلی: (فردی که فاقد سابقه تحصیلی است و متقاضی کسب نمرات دروس عمومی و تخصصی نهایی دوره دوم متوسطه در نظام آموزشی ۳+۳+۳+۳ و دیپلم و پیش دانشگاهی نظام آموزشی قبلی هر رشته تحصیلی دوره متوسطه می باشد)
 • فارغ التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری نظام های آموزشی قبل از سال ۱۳۸۴
 • دانش آموزان و فارغ التحصیلان نظام های آموزشی شاخه های کاردانش و فنی-حرفه ای
 • فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادره از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی.
 • طلاب حوزه های علمیه که دارای مدرک سطح یک حوزوی می باشند بدون ارایه مدرک دیپلم آموزش و پرورش صرفاً در رشته ادبیات و علوم انسانی و رشته علوم و معارف اسلامی امکان ایجاد سابقه دارند.
 • فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی قبل از سال ۱۳۹۱
 • فارغ التحصیلان و دانش آموزان شاخه نظری داوطلب شرکت در گوره آزمایشی غیرمتناظر با رشتخ تحصیلی خود.
 • سایر فارغ التحصیلان دوره متوسطه فاقد تمام یا بخشی از سوابق تحصیلی.

این افراد برای ایجاد سابقه باید دروس نهایی را بر اساس جداول ۱ تا ۱۲ انتخاب و در امتحان مربوطه شرکت نمایند.

 • مشمولان ترمیم نمره (متاضی ورود به آموزش عالی که در امتحانات نهایی برای ارتقا سابقه شرکت می کند)
 • افراد مشروحه در بند ۱ که سابقه تحصیلی را ایجاد نموده اند.
 • فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی دارای سابقه تحصیلی (چهار عنوان درس نهایی)
 • فارغ التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری شیوه سالی واحدی و نیم سالی واحدی دارای مدرک پیش دانشگاهی (از سال ۱۳۸۴ به بعد)
 • فارغ التحصیلان نظام آموزشی جدید آموزشی (۳+۳+۳+۳)

این افراد  برای ترمیم نمرات، باید دروس نهایی دوره دوم آموزش متوسطه را مطابق جداول ۱ تا ۱۲ انتخاب و در آزمون مربوطه شرکت نمایند.

تبصره ۱: به متقاضیانی که قبل از این مصوبه از فرصت ترمیم (موضوع مصوبه جلسه ۹۱۵ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ  ۲۶/۰۵/۱۳۹۴) استفاده نموده اند، اجازه داده می شود یکبار دیگر نمرات امتحانات نهایی دروس مورد نظر خود را ترمیم نمایند.

تبصره ۲: در ترمیم نمره، بیشترین نمره تراز هر درس برای محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می شود.

 • متقاضیان می توانند برای ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم، دروس مورد نظر خود را در نوبت های مختلف امتحانی انتخاب و ثبت نام نمایند. هر متقاضی صرفاً یکبار مجاز به ایجاد سابقه و یکبار ترمیم نمره برای هر درس می باشد.

تبصره ۱: ثبت نام دارندگان مدرک پایان تحصیلات دوره متوسطه برای ایجاد سابقه و ترمیم نمره صرفاً به شیوه داوطلبان آزاد و در مدارس بزرگسالان دولتی مطابق با ماده ۷۸ آیین نامه آموزشی شیوه نیم  سالی واحدی (در کد مدرسه داوطلب آزاد) انجام می شود و ثبت نام در مدارس غیردولتی، آموزش از راه دور و یا وابسته به سایر سازمان ها مجاز نمی باشد.

تبصره ۲: دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه های دوازدهم مدارس روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد شاخه های کاردانش، فنی-حرفه ای و نظری متقاضی شرکت در گروه آزمایشی غیر متناظر با رشته تحصیلی، لازم است برای ایجاد سابقه تحصیلی، با توجه به گروه آزمایشی مورد نظر بر اساس جداول ۱ تا ۶ در مدرسه محل تحصیل، ثبت نام و در امتحان نوبت های خرداد و شهریور به صورت گروه درس غیر حضوری اقدام کنند. در این صورت متقاضی در انتخاب امتحان دروس رشته تحصیلی خود که با دروس ایجاد سابقه تداخل دارد مختار است. ضمناً لازم است در صورت وجود تداخل یک هفته قبل از شروع امتحان درخواست کتبی خود را جهت ثبت غیبت موجه در این دروس به محل ثبت نام اعلام تا این مراتب نیز توسط مدیر مدرسه به حوزه اجرا اعلام گردد. شایان ذکر است برای فارغ التحصیلی در رشته خود باید در امتحان نوبت شهریور این دروس شرکت نمایند.

تبصره ۳: فارغ التحصیلان متقاضی ایجاد سابقه یا ترمیم نمره علاوه بر منطقه محل اخذ مدرک فارغ التحصیلی، می توانند در سایر مناطق نیز به ثبت نام و شرکت در امتحانات دروس اقدام  نمایند.

تبصره ۵: برای متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره، رعایت سقف واحدهای درسی الزامی نیست.

 • متقاضیان ایجاد سابقه یا ترمیم نمره دروس مشترک پایان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی می توانند احتساب نمرات ماخوذه از دروس نهایی پایه دوازدهم را برای یک یا هر دو دوره درخواست نمایند.
 • نمرات ایجاد سابقه و ترمیم نمره صرفاً به عنوان سابقه تحصیلی اعتبار خواهد داشت و در کارنامه تحصیلی داوطلبان منظور نمی شود.

تبصره ۱: گواهی ایجاد سابقه و ترمیم نمره، فاقد نمره مستمر، انضباط، شرایط قبولی و مردودی می باشد.

تبصره ۲: ارایه گواهی ایجاد سابقه و ترمیم  نمره، با تایید مدرسه و در صورت نیاز، تایید منطقه و استان، به متقاضی بلامانع است.

 • تعیین میزان هزینه ثبت نام به عهده شورای آموزش و پرورش استان می باشد.

تبصره: دانش آموزان مدارس روزانه شاخه های کاردانش و فنی-حرفه ای برای ایجاد سابقه دروس عمومی از پرداخت هزینه معاف اند چرا که دانش آموزان روزانه شاخه نظری در قالب امتحانات نهایی از این فرصت بهره مند بوده اند.

 • متقاضیان ایجاد سابقه یا ترمیم نمره، مطابق با تبصره ۲ ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه ۴۱ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۰، می توانند به صورت مهمان در آزمون دروس مربوط شرکت نمایند.
 • رعیت مقررات نظام وظیفه در خصوص داوطلبان ذکور لازم و ضروری است.
 • مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و انتخاب درس:

الف- دانش آموزان مدارس روزانه و مدارس بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد:

تکمیل نمون برگ های ۱-۳-۵-۷ جهت انتخاب درس

رسید واریز هزینه به شماره حساب مجاز دولتی

یادآوری: مدیران مدارس، برای تعیین وضعیت دانش آموز از نظر اشتغال به تحصیل در پایه دوازدهم یا دانش آموزان بزرگسال دارای دروس پایه دوازدهم، لازم است سوابق تحصیلی متقاضی در سامانه یکپارچه سیدا و دفاتر اسنادی را بررسی و تایید نمایند.

ب- فارغ التحصیلان (دارندگان مدرک پایان تحصیلات دوره متوسطه) تمام نتظام های آموزشی:

تکمیل نمون برگ های ۲-۴-۶-۸ انتخاب درس

تصویر کارنامه فارغ التحصیلی یا گواهی موقت قبولی پایان تحصیلات دوره که با اصل آن مطابقت داده شده است.

تصویر صفحه اول شناسنامه عکس دار و کارت ملی به همراه اصل آن ها جهت مطابقت آن و در صورت وجود تغییرات و اصلاحات در شناسنامه، ارایه تصویر صفحه توضیحات ضرورت دارد.

دو قطعه عکس

ثبت درخواست تاییدیه تحصیلی در سامانه emt.medu.ir توسط متقاضی.

رسید واریز هزینه به شماره حساب مجاز دولتی

یادآوری: کارشناسی های سنجش و ارزشیابی  تحصیلی مناطق، تاییدیه های تحصیلی را از سامانه مذکور دریافت و از طریق اتوماسیون اداری به مدارس داوطلب آزاد ارسال نمایند.

ارایه مدرک سطح یک حوزوی و معرفی نامه کتبی از مراجع ذی ربط برای طلاب حوزه های علمیه الزامی است.

 • دفاتر آمار و امتحانات این افراد هر سال تحصیلی در یک جلد و به ترتیب نوب امتحانی تهیه و برابر مقررات مسدود شود.
 • رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جاریم در آزمون های سراسری و آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی آموزش و پرورش، در امتحانات ایجاد سابقه و ترمیم نمره الزامی می باشد.
 • در صورت عدم امکان ثبت نام و انتخاب درس متقاضیان ایجاد سابقه و ترمیم نمره در سامانه سیدا تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ و عدم ارسال اطلاعات به سامانه فاینال، فرآیندهای مذکور به صورت دستی و معرفی متقاضی به حوزه اجرا با استفاده از نمون برگ ۱۱ انجام شود.

تبصره: ثبت تمام فرآیندهایی که بر اساس بند ۱۲ به صورت دستی انجام شده است، حداکثر تا نیمه اول دیماه ۱۴۰۱ در سامانه های سیدا و فاینال ضروری می باشد. ضمناً برای دانش آموزان مهمان، بارگذاری نمون برگ ۱۱ در سامانه فاینال الزامی است.

 • با عنایت به اینکه ایجاد سابقه و ترمیم نمره در دروس عربی۳ (کاردانش و فنی-حرفه ای) با کد ۱۲۰۲۲ و فارسی۳ (کاردانش و فنی-حرفه ای) با کد ۱۲۰۳۲، صرفاً برای گروه آزمایشی هنر لحاظ می شود لذا دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه های کاردانش و فنی-حرفه ای متقاضی شرکت در گروه آزمایشی زبان های خارجی و گروه هنر می توانند برای ایجاد سابقه و ترمیم نمره، دروس مذکور را در رشته های علوم تجربی، ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی که برای هر دو گروه آزمایشی محاسبه خواهد شد انتخاب و در امتحان آن شرکت نمایند.

فرزانه بابائی

معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش * کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران * مترجم و مؤلف کتاب فیزیک محاسباتی * مدرس دانشگاه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا