کارنامه کلی در سامانه امین متوسطه دوم

? اضافه شدن کارنامه کلی نظام جدید در سامانه امین (متوسطه دوم) برای دریافت این کارنامه مراحل زیر را در سامانه باید انجام دهید: ۱⃣ پس از ورود به سامانه امین از قسمت سایر سیستمها گزینه عملیات مدرسه متوسطه دوم را انتخاب کنید. ۲⃣ از منوی عملیات اصلی ⬅️ عملیات کارنامه کلی ⬅️ شروع محاسبه …

کارنامه کلی در سامانه امین متوسطه دوم ادامه مطلب »