دانلود نرم افزار Microsoft .NET Framework 4.0 32 bit & 64 bit

با توجه به اینکه نرم افزار ارسال الکترونیکی سوالات بدون NET Framework 4  کار نمی کند، ضروریست از طریق لینک زیر نسبت به دانلود این نرم افزار اقدام کنید