کلید تصحیح کل دروس پایه نهم هماهنگ شهر تهران نوبت صبح و عصر و غایبین موجه خرداد ۱۳۹۸

? راهنمای تصحیح (کلید سوال) شیفت صبح و عصر و غایبین موجه ویژه دانش آموزان پایه نهم دوره خرداد ۱۳۹۸ تهران تکمیل شد. محتویات موجود در فایل فشرده: ۱ – پیام های آسمانی (کلیه ادیان) ۲ – ریاضی ۳- زبان (انگلیسی-فرانسوی-آلمانی) ۴- علوم کلید سوالات شیفت صبح و عصر تا تاریخ ۹۸۰۳۱۲  پایه نهم دوره …

کلید تصحیح کل دروس پایه نهم هماهنگ شهر تهران نوبت صبح و عصر و غایبین موجه خرداد ۱۳۹۸ ادامه مطلب »