مهلت ده روزه برای خرید اینترنتی کتاب‌های درسی سال ۱۴۰۱

? دانش آموزانی که تاکنون به خرید اینترنتی کتب درسی اقدام نکرده اند، تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ مهلت دارند به ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود در سامانه irtextbook.ir اقدام کنند.