مراکز طرف قرار داد با بیمه تکمیلی دانا

با توجه به تغییر بیمه تکمیلی شاغلین آموزش و پرورش از آتیه سازان حافظ به  دانا لیست مراکز طرف قرار داد با بیمه دانا به شرح زیر اعلام می گردد: (ضمنا قبل از مراجعه به مرکز مربوطه جهت اطمینان از تمدید قرار داد تماس حاصل فرمایید) به نام خدا مراکز درمانی طرف قرار داد با …

مراکز طرف قرار داد با بیمه تکمیلی دانا ادامه مطلب »