تازه ترین هاترمیم معدلترمیم نمرهکنکور

پیشنویس شیوه نامه اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات دروس نهایی (فعلا غیر قابل استناد)

پیشنویس شیوه نامه اجرایی نحوه ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات دروس نهایی – فعلا غیر قابل استناد

بخشنامه رسمی پس از انتشار در این صفحه : https://hi-school.ir/konkour_tarmim_moadel/ درج خواهد شد، لذا این آدرس را ذخیره کنید.

در اجرای سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی(موضوع مصوبات جلسات ۸۴۳ تاریخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰، ۸۵۵ تاریخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۰ و ۸۶۳ تاریخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات دروس نهایی، شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد:

۱- فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه[۱] شاخه نظری نظام‌های آموزشی قبل از سال۱۳۸۴، فارغ‌التحصیلان تمام نظام‌های آموزشی شاخه‌های کاردانش و فنی‌حرفه‌ای، فارغ‌التحصیلان مدارس اموربین‌الملل و دارندگان گواهینامه‌های دوره متوسطه تطبیقی، دانش‌آموزان شاخه نظری داوطلب شرکت در گروه آزمایشی غیرمتناظر با رشته تحصیلی خود و سایر فارغ‌التحصیلان دارای سوابق تحصیلی ناقص، برای ایجاد سابقه تحصیلی می‌بایست دروس نهایی را انتخاب و در امتحان مربوط شرکت نمایند.

۲- مشمولان بند۱ و فارغ‌التحصیلان دوره متوسطه شاخه نظری شیوه سالی‌واحدی و نیم‌سالی‌واحدی(از سال۱۳۸۴ به بعد) برای ترمیم‌وارتقای نمرات دروس نهایی مورد نظر خود می‌بایست دروس نهایی را انتخاب و در آزمون مربوط شرکت نمایند.

تبصره۱: دروسی که معادل آن در پایه دوازدهم وجود ندارد در خصوص ترمیم و ارتقای نمره متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود.

تبصره۲: معادل دروس نهایی دوره پیش‌دانشگاهی را از دروس نهایی پایه دوازدهم انتخاب و در آزمون مربوط شرکت و نمرات مأخوذه این قبیل از فارغ‌التحصیلان در گواهی ترمیم دوره پیش‌دانشگاهی درج می‌شود.

تبصره۳: متقاضیانی که قبلاً معادل چهار عنوان درس نهایی پیش‌دانشگاهی را برای ترمیم و ارتقای نمره دروس نهایی دیپلم خود از دروس نهایی پایه دوازدهم انتخاب و در آزمون شرکت نموده‌اند، می‌توانند همان نمرات را به عنوان ایجاد سابقه و یا ترمیم نمره دروس نهایی پیش‌دانشگاهی درخواست نمایند.

تبصره۴: با توجه به اینکه پایه دوازدهم معادل با دیپلم دوره متوسطه شیوه سالی‌واحدی و نیم‌سالی‌واحدی و دوره پیش‌دانشگاهی می‌باشد، به متقاضیانی که درخواست ایجاد یا ترمیم چهار عنوان درس نهایی پیش‌دانشگاهی را دارند اجازه داده می‎‌شود، نمرات مأخوذه را برای هر دو مدرک اعمال نمایند.

۳- به متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم و ارتقای نمرات دروس نهايي(اعم از دارندگان مدرک پایان تحصیلات دوره متوسطه، دانش‌آموزان شاخه‌های فنی‌حرفه‌ای و کاردانش و شاخه نظری داوطلب شرکت در گروه آزمایشی غیرمتناظر با رشته تحصیلی خود) اجازه داده می‌شود مطابق جدول دروس امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه صرفاً یک‌بار برای ایجاد سابقه و یک‌بار برای ترمیم نمره با پرداخت هزینه، در دروس مورد نظر خود ثبت‌نام و در امتحان مربوط شرکت کنند.

۴- به متقاضیانی که قبل از این مصوبه از فرصت ترمیم(موضوع مصوبه جلسه ۹۱۵ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۴) استفاده نموده‌اند اجازه داده می‌شود یک‌بار دیگر نمرات امتحانات نهایی دروس مورد نظر خود را ترمیم نمایند.

۵- نمرات ایجاد سابقه و ترمیم، صرفاً به عنوان سابقه تحصیلی اعتبار خواهد داشت و در کارنامه تحصیلی داوطلبان منظور نمی‌شود.

۶- مدارک لازم برای ثبت‌نام:

الف) درخواست کتبی داوطلب

ب) بررسی سوابق تحصیلی نامبرده در سامانه یکپارچه و دفاتر اسنادی مبنی بر اینکه دانش‌آموز پایه دوازده و یا دارای درس نهایی پایه دوازده می‌باشد.

تبصره۱: مدارک لازم جهت ثبت‌نام به شیوه داوطلب آزاد:

الف) درخواست کتبی داوطلب

ب) کارنامه فارغ‌التحصیلی، گواهی موقت قبولی یا گواهینامه پایان تحصیلات که تصاویر مربوط، با درج جمله «سوابق بر اساس دفاتر اسنادی مورد تأیید می‎‌باشد و با اصل مطابقت دارد» توسط مدیر مدرسه تأیید(مهروامضاء) شده باشد.

ج) تصویر صفحه اول شناسنامه عکسدار و کارت ملی که با اصل آن مطابقت داده شده باشد و در صورت وجود تغییرات و اصلاحات در شناسنامه ارائه تصویر صفحه توضیحات ضرورت دارد.

۷- متقاضیان می‌توانند دروس مورد نظر خود را در دوره‌های مختلف ثبت‌نام ولی برای هر درس صرفاً یک‌بار مجاز به شرکت در امتحان نهایی می‌باشند. (فقط یک‌بار ایجاد و یک‌بار ترمیم هر درس)

تبصره۱: ثبت‌نام دارندگان مدرک پایان تحصیلات برای ایجاد سابقه و ترمیم نمره صرفاً به شیوه داوطلب آزاد و در کدمدرسه داوطلب آزاد انجام و ثبت‌نام در واحدهای آموزشی غیردولتی، آموزش از راه دور و یا وابسطه به سایر سازمانها مجاز نمی‌باشد.. تبصره۲: ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دوازدهم مدارس روزانه و دانش‌آموزان مدارس بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد که در همان سال تحصیلی فارغ‌التحصیل می‌شوند، در مدارس محل تحصیل آنان به صورت غیرحضوری می‌باشد.

تبصره۳: متقاضیانی که درس را انتخاب نموده ولی در آزمون آن به هر دلیلی شرکت نکرده‌اند، کمیسیون خاص منطقه می‌تواند مجوز شرکت در آزمون را برای دوره بعد صادر نماید.

۸- دانش‌آموزان و دارندگان مدرک گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی، می‌توانند متناظر با گروه آزمایشی انتخابی خود در آزمون سراسری، ایجاد سابقه تحصیلی نمایند.

۹- برای ایجاد سابقه و ترمیم نمرات نهایی، تمام متقاضیان در همه نظام‌های آموزشی باید در آزمون دروس نهایی دوره دوم متوسطه(نظام آموزشی ۳-۳-۳-۳) شرکت نمایند.

۱۰- متقاضیان ایجاد سابقه و یا ترمیم نمرات، مطابق با تبصره۲ ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی مدارس مصوب جلسه ۴۱ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۰، می‌توانند به صورت میهمان در آزمون دروس مربوط شرکت نمایند.

۱۱- دانش‌آموزان شاخه‌های کاردانش و فنی‌حرفه‌ای، فارغ‌التحصیلان مدارس اموربین‌الملل و دارندگان گواهینامه‌های دوره متوسطه تطبیقی و فارغ‌التحصیلان تمام نظام‌های آموزشی قبلی و جدید، مطابق با جداول پیوست می‌توانند ایجاد سابقه و ترمیم نمایند.

[۱] در این شیوه‌نامه، منظور از دوره متوسطه، تمام نظام‌های آموزشی(دوره شش ساله متوسطه، دوره چهارساله متوسطه، دوره سه ساله نیمسالی واحدی، دوره پیش دانشگاهی نیم سالی واحدی، دوره سه ساله سالی واحدی، دوره پیش دانشگاهی سالی واحدی و دوره دوم متوسطه نظام ۳-۳-۳-۳) می‌باشد.

دروس ایجاد سابقه کنکور دروس ایجاد سابقه کنکور

 

 

فرزانه بابائی

معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش * کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران * مترجم و مؤلف کتاب فیزیک محاسباتی * مدرس دانشگاه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا