دانلود دفترچه آیین نامه مربوط به رسیدگی به نقص پرونده های تحصیلی دانش آموزان

جهت دانلود دفترچه آیین نامه مربوط به رسیدگی به نقص پرونده های تحصیلی دانش آموزان از لینک زیر اقدام کنید: محتوا: ۱- آیین نامه ساماندهی وظایف و اختیارات کمیسیون های خاص ۲- آیین نامه تشکیل کمیسیون خاص در ادارات آموزش و پرورش مناطق ۳- شیوه نامه رسیدگی به مشکلات پرونده های دانش آموزان +نمون برگ و …

دانلود دفترچه آیین نامه مربوط به رسیدگی به نقص پرونده های تحصیلی دانش آموزان ادامه مطلب »