کلید تصحیح کل دروس پایه نهم هماهنگ شهر تهران نوبت صبح و عصر و غایبین موجه خرداد ۱۳۹۸

? راهنمای تصحیح (کلید سوال) شیفت صبح و عصر و غایبین موجه ویژه دانش آموزان پایه نهم دوره خرداد ۱۳۹۸ تهران تکمیل شد.

محتویات موجود در فایل فشرده:


۱ – پیام های آسمانی (کلیه ادیان)
۲ – ریاضی
۳- زبان (انگلیسی-فرانسوی-آلمانی)

۴- علوم

کلید سوالات شیفت صبح و عصر تا تاریخ ۹۸۰۳۱۲  پایه نهم دوره خرداد ۱۳۹۸

۵- عربی

۶- مطالعات اجتماعی

۷- انشاء (مهارت های نوشتاری)

کلید سوالات شیفت صبح و عصر تا تاریخ ۹۸۰۳۲۰  پایه نهم دوره خرداد ۱۳۹۸

 

۸- قرآن

۹- دفاعی

کلید سوالات شیفت صبح و عصر تا تاریخ ۹۸۰۳۲۱  پایه نهم دوره خرداد ۱۳۹۸

۱۰-املاء فارسی

کلید سوالات شیفت صبح و عصر تا تاریخ ۹۸۰۳۲۵  پایه نهم دوره خرداد ۱۳۹۸

کلید دروس غایبین موجه خرداد ۹۸ تهران :

۱۱- پیام های آسمانی (کلیه ادیان) ۸ صبح و  عربی ۱۰:۳۰ صبح

۱۲- ریاضی ۸ صبح و  انشاء (مهارت های نوشتاری) ۱۰:۳۰ صبح

۱۳- مطالعات اجتماعی ۸ صبح و  املاء فارسی ۱۰:۳۰ صبح

۱۴- علوم ۸ صبح و  قرآن ۱۰:۳۰ صبح

۱۵- زبان (انگلیسی-فرانسوی-آلمانی) ۸ صبح و  دفاعی ۱۰:۳۰ صبح

کلید سوالات شیفت صبح و عصرو غایبین موجه تا تاریخ ۹۸۰۴۰۳  پایه نهم دوره خرداد ۱۳۹۸

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن