تازه ترین هاکلید سوالات پایه نهمکلید سوالات پایه نهم تهران

کلید تصحیح کل دروس پایه نهم هماهنگ شهر تهران نوبت صبح و عصر و غایبین موجه خرداد 1398

راهنمای تصحیح پایه نهم دوره خرداد 1398 ویژه تهران + غایبین موجه

? راهنمای تصحیح (کلید سوال) شیفت صبح و عصر و غایبین موجه ویژه دانش آموزان پایه نهم دوره خرداد 1398 تهران تکمیل شد.

محتویات موجود در فایل فشرده:


1 – پیام های آسمانی (کلیه ادیان)
2 – ریاضی
3- زبان (انگلیسی-فرانسوی-آلمانی)

4- علوم

کلید سوالات شیفت صبح و عصر تا تاریخ 980312  پایه نهم دوره خرداد 1398

5- عربی

6- مطالعات اجتماعی

7- انشاء (مهارت های نوشتاری)

کلید سوالات شیفت صبح و عصر تا تاریخ 980320  پایه نهم دوره خرداد 1398

 

8- قرآن

9- دفاعی

کلید سوالات شیفت صبح و عصر تا تاریخ 980321  پایه نهم دوره خرداد 1398

10-املاء فارسی

کلید سوالات شیفت صبح و عصر تا تاریخ 980325  پایه نهم دوره خرداد 1398

کلید دروس غایبین موجه خرداد 98 تهران :

11- پیام های آسمانی (کلیه ادیان) 8 صبح و  عربی 10:30 صبح

12- ریاضی 8 صبح و  انشاء (مهارت های نوشتاری) 10:30 صبح

13- مطالعات اجتماعی 8 صبح و  املاء فارسی 10:30 صبح

14- علوم 8 صبح و  قرآن 10:30 صبح

15- زبان (انگلیسی-فرانسوی-آلمانی) 8 صبح و  دفاعی 10:30 صبح

کلید سوالات شیفت صبح و عصرو غایبین موجه تا تاریخ 980403  پایه نهم دوره خرداد 1398

 

نمایش بیشتر

فرزانه بابائی

معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش * کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران * مترجم و مؤلف کتاب فیزیک محاسباتی * مدرس دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا