همسویی سنجش با سند تحول بنیادین

* راهكار ۲-۱۹ سند تحول بنيادين
ايجاد بانك سئوال پايه يازدهم و دوازدهم

 

* راهكار ۲-۱۹ سند تحول بنيادين
بهره برداري از فناوري هاي نوين در حوزه سنجش و ارزشيابي در صدور تأييديه تحصيلي

 

* راهكار ۲-۱۹ سند تحول بنيادين
اجراي طرح جشنواره تجربيات برتر مدارس در حوزه سنجش و ارزشيابي
* راهكار ۲-۱۹ سند تحول بنيادين
تحليل سؤالات امتحانات نهايي، در نوبت هاي مختلف امتحاني
* راهكار ۲-۱۹ سند تحول بنيادين
بهره برداري از فناوري هاي نوين در حوزه سنجش و ارزشيابي در ارسال سوابق تحصيلي فارغ التحصيلان (ساهت)

 

* راهكار  ۱-۱۹ سند تحول بنيادين
نظارت جامع برفعاليت هاي حوزه سنجش و ارزشيابي سراسر كشور

 

* راهكار  ۱-۱۹ سند تحول بنيادين
ارزيابي عملكرد مؤلفه هاي آموزشي و پرورشي و استقرار زير نظام پژوهش و برنامه ريزي سند تحول بنيادين

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن