مشکلات انتقال رفته و ضمن سال رفته در سامانه متوسطه دوم امین

❇️ برخی از مدارس متوسطه دوم نظام جدید که در سال باز رمز انتقال داده اند باعث ایجاد نواقصی شده اند که در بحث فارغ التحصیلی دانش آموزان مشکل ایجاد خواهد شد
?ثبت حالت انتقال رفته برای دانش آموزان در دوره تابستان که باید با هماهنگی واحد سنجش به حالت فعال تغییر یابند
? ثبت حالت ضمن سال رفته برای دانش آموزانی که تا پایان خرداد در مدرسه حضور داشته اند
☑️ برای بررسی این موارد و دیگر گزارش ها کافیست در سامانه امین متوسطه دوم به قسمت های مختلف گزارشات و با اعمال فیلترهای مناسب، اقدامات لازم را معمول دارید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن