امتحانات نهاییامتحانات نهایی پایه دوازدهمتازه ترین هادانلود سوالات

بسته کامل سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم + پاسخنامه

سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم از سال 97 تا 1400

 

 

دانلود تمامی سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم

با توجه به آنکه برای اولین بار سوالات و پاسخنامه تشریحی امتحانات نهایی تمامی دوره ها به ازای هر درس در یک فایل به صورت دفترچه یکپارچه ایجاد شده است، لذا تهیه یکجا سوال و پاسخ هر درس یا کلیه دروس صرفا پس از خرید محصول امکان پذیر خواهد بود.

از سال 97 تا 1400

ردیف عنوان درس رشته محتویات دانلود سوالات دانلود پاسخنامه
1 فارسی 3 پایه دوازدهم 12031 مشترک کلیه رشته ها دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
2 زبان خارجی 3 پایه دوازدهم 12081 مشترک کلیه رشته ها دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400

امتحانات زبان آلمانی و فرانسوی

امتحانات زبان انگلیسی ناشنوایان

دانلود سوالات امتحانات نهایی
3 سلامت و بهداشت پایه دوازدهم 12121 مشترک کلیه رشته ها دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
4 تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 پایه دوازدهم 12011 مشترک ریاضی و تجربی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
5 عربی، زبان قرآن 3 پایه دوازدهم 12021 مشترک ریاضی و تجربی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
6 شیمی 3 پایه دوازدهم 12111 مشترک ریاضی و تجربی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
7 علوم اجتماعی پایه دوازدهم 12141 مشترک ریاضی و تجربی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
8 علوم فنون ادبی 3 پایه دوازدهم 12191 مشترک انسانی و معارف دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
9 ریاضی و آمار 3 پایه دوازدهم 12201 مشترک انسانی و معارف دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
10 فلسفه 2 پایه دوازدهم 12251 مشترک انسانی و معارف دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
11 هندسه 3 پایه دوازدهم 12251 ریاضی فیزیک دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
12 حسابان 2 پایه دوازدهم 12251 ریاضی فیزیک دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
13 ریاضیات گسسته پایه دوازدهم 12251 ریاضی فیزیک دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
14 فیزیک 3 پایه دوازدهم 12251 ریاضی فیزیک دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
15 زیست شناسی 3 پایه دوازدهم 12151 علوم تجربی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
16 ریاضی 3 پایه دوازدهم 12161 علوم تجربی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
17 فیزیک 3 پایه دوازدهم 12331 علوم تجربی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
18 تعلیمات دینی (دینی، اخلاق و قرآن) 3 پایه دوازدهم 12171 ادبیات و علوم انسانی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
19 عربی3 پایه دوازدهم 12181 ادبیات و علوم انسانی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
20 جغرافیا 3 پایه دوازدهم 12211 ادبیات و علوم انسانی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
21 تاریخ 3 پایه دوازدهم 12221 ادبیات و علوم انسانی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
22 جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم 12231 ادبیات و علوم انسانی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
23 علوم و معارف قرآنی 3 پایه دوازدهم 12261 علوم و معارف اسلامی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
24 اصول عقاید 3 پایه دوازدهم 12271 علوم و معارف اسلامی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
25 احکام 3 پایه دوازدهم 12281 علوم و معارف اسلامی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
26 عربی 3 پایه دوازدهم 12301 علوم و معارف اسلامی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
27 تاریخ 3 پایه دوازدهم 12321 علوم و معارف اسلامی دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی
28 دانلود تمامی سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم امتحان ادیان الهی اقلیت های مذهبی کلیمی – آشوری – ارامنه و زرتشتی مشترک کلیه رشته ها دی 97 – خرداد 98 – شهریور 98 – دی 98 – خرداد 99 – شهریور 99 – دی 99 – خرداد 1400 – شهریور 1400 – دی 1400 دانلود سوالات امتحانات نهایی

دانلود تمامی سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم

دانلود سوالات امتحانات نهایی

 

 

 

نمایش بیشتر

فرزانه بابائی

معلم و کارشناس حوزه آموزش و پرورش * کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران * مترجم و مؤلف کتاب فیزیک محاسباتی * مدرس دانشگاه

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا