ترمیم نمرات امتحانات نهایی تاثیری بر نمره دیپلم ندارد

Adblock شناسایی شد

لطفا با غیرفعال کردن "مسدود کننده تبلیغ" خود ما را حمایت کنید.